Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Budżet obywatelski banner

Archiwum poprzednich edycji ŻBO

Żorski Budżet Obywatelski 2020

Decydujemy razem! Startuje Żorski Budżet Obywatelski 2020

Na jakie inwestycje na terenie Żor warto przeznaczyć 1 750 000 złotych? O tym zadecydują mieszkańcy miasta, biorąc udział w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2020!

W zupełnie nowej formule startuje Żorski Budżet Obywatelski 2020 (ŻBO). Mieszkańcy miasta będą mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie oraz dzielnicowe, a te z nich, które zyskają uznanie żorzan i zagłosuje na nie najwięcej osób zostaną zrealizowane w 2020 roku. Łącznie do dyspozycji mieszkańców będzie 1 750 000,00 zł, w tym 250 000,00 zł na projekty ogólnomiejskie oraz 1 500 000,00 zł na projekty dzielnicowe, czyli po 100 000 zł dla każdej z dzielnic.

UWAGA, ZMIANA TERMINU!

Projekty do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 będzie można zgłaszać od 20 lipca do 5 sierpnia 2019 r. w następujący sposób:

-  formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl

- w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Wzór formularza do złożenia w formie papierowej jest dostępny poniżej. Formularz będzie można otrzymać także w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Do złożenie formularz w formie elektronicznej konieczne jest natomiast założenie konta na platformie www.zory.eboi.pl. Po zalogowaniu wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjatywę”. Z pomocą tego samego konta będzie można wziąć udział w głosowaniu na projekty, które zostaną skierowane do realizacji. Szczegółowe instrukcje znajdują się w zakładce Składanie wniosków.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt dzielnicowy oraz jeden projekt ogólnomiejski. Co ważne, do zgłaszania w ramach ŻBO projektów dzielnicowych uprawnieni są tylko mieszkańcy dzielnicy, której dotyczy wniosek. Dla zgłoszenia projektu ogólnomiejskiego jest wymagana lista poparcia z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Żor, zaś w przypadku projektu dzielnicowego taka lista nie jest konieczna.

Zgłaszając projekt należy opisać na czym będzie on polegał, gdzie miałby zostać zrealizowany oraz oszacować jego koszty. Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. W określeniu wartości projektu pomoże cennik miejski pn. „Zaprojektuj miasto”, z którym można zapoznać się poniżej oraz przy ul. Boryńskiej, gdzie zostanie wyklejony w formie muralu przy Komendzie Miejskiej Policji.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie w zakresie spełniania wymogów formalnych, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonalności technicznej. Po ocenie, dokonanej przez Zespół Weryfikujący, jej wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory www.zory.pl oraz na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”. Od ocen negatywnych będzie można się odwołać. Wszystkie projekty, które zostaną ocenione pozytywnie wezmą udział w głosowaniu, które zaplanowano na wrzesień. O poszczególnych etapach będziemy informowali na miejskiej stronie internetowej www.zory.pl oraz na profilu facebookowym Miasto Żory.

Uchwała Rady Miasta - Żorski Budżet Obywatelski

Cennik miejski „Zaprojektuj miasto”


Składanie wniosków

Wnioski w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 należy składać w terminie 20 lipca - 5 sierpnia 2019 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać w następujący sposób:

 • w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu. Wniosek można pobrać poniżej lub otrzymać w formie papierowej w w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory.eboi.pl.
 • w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Do wniosku na projekt ogólnomiejski musi zostać dołączona lista poparcia z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Żor na formularzu, który można pobrać poniżej.

FORMA TRADYCYJNA

Zgłaszając projekt w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Żory należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól formularza oraz podpisach na oświadczeniach.
Do zgłoszenia należy dodać: listę poparcia (tylko projekty ogólnomiejskie) oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

FORMA ELEKTRONICZNA

Do złożenie projektu w formie elektronicznej konieczne jest najpierw założenie konta na platformie www.zory.eboi.pl, podając przy tym swoje dane osobowe. Założenie konta należy potwierdzić, klikając w link aktywacyjny, który otrzymamy mailowo.
Następnie logujemy się do portalu https://zory-ekonsultacje.eboi.pl.  Po zalogowaniu wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjatywę” i wypełnić wszystkie wymagane pola  i przesłać zgłoszenie.
Do zgłoszenia należy dodać skany: listy poparcia (tylko projekty ogólnomiejskie) oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgody opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (edytowalny)

Pobierz listę poparcia dla projektu ogólnomiejskiego (edytowalny)

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (PDF)

Pobierz listę poparcia dla projektu ogólnomiejskiego (PDF)

Zgoda opiekuna prawnego (edytowalny)

Zgoda opiekuna prawnego (PDF)

 

Instrukcja korzystania z platformy do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego

Chcesz złożyć propozycję do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego przez Internet? Musisz zarejestrować się w EBOI!

Nowa formuła Żorskiego Budżetu Obywatelskiego daje możliwość zarówno zgłaszania proponowanych inwestycji do realizacji, jak i w późniejszym czasie głosowania w formie elektronicznej, za pomocą platformy „E-Żory”, dostępnej pod adresem https://zory-ekonsultacje.eboi.pl/

Jednak by to zrobić trzeba najpierw założyć konto na platformie. By to zrobić wchodzimy na stronę https://zory.eboi.pl/ i klikamy zarejestruj. Następnie wpisujemy swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wyrażamy zgody, konieczne do założenia konta. Ważne, aby pamiętać o zaznaczeniu okienka „Jestem mieszkańcem” i włączeniu opcji założenia profilu także w module e-Konsultacje. Po kliknięciu „zarejestruj się” otrzymamy wiadomość mailową z linkiem do aktywacji konta.

Po jego aktywacji i sprawdzeniu poprawności danych przez Urząd Miasta Żory można korzystać z platformy.

By złożyć wniosek online w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 należy:
1) zalogować się w EBOI
2) w górnej części strony kliknąć „e-Konsultacje”
3) ponowie zalogować się – tym razem do modułu e-Konsultacje
4) w górnej części strony kliknąć „Zgłoś inicjatywę”
5) opisać i przesłać zgłaszaną inicjatywę wraz z koniecznymi załącznikami

Platforma do obsługi budżetu obywatelskiego jest częścią projektu „E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Ocena zgłoszonych projektów

Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona w terminie 6 - 19 sierpnia 2019 r. Przeprowadzi ją Zespół Weryfikujący w składzie:
- Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- Anna Ujma – Główny Specjalista, Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu,
- Bronisław Pruchnicki - Główny Specjalista, Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury,
- Adrian Lubszczyk – Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu,
- Anita Materzok – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji,
- Katarzyna Belka – Kierownik Referatu Inwestycji,
- Katarzyna Rynkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury,
- Ewa Pańczyk – Miejski Konserwator Zabytków,
- Ireneusz Krzemiński – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
- Iwona Kapustka – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
- Artur Elantkowski – Radca Prawny,
- Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta,
- Piotr Huzarewicz - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory,
- Arkadiusz Kuś - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Żory,
- Krzysztof Mentlik - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żory,
- Kazimierz Dajka – Radny Rady Miasta Żory,
- Dawid Świerczek – Radny Rady Miasta Żory.

Ocena zgłoszonych projektów składa się z trzech etapów. Do kolejnego etapu kierowane są wyłącznie projekty, które przeszły pozytywną ocenę w etapie poprzednim:

Etap I – wymogi formalne

Projekt ogólnomiejski ujęty we wniosku musi dotyczyć zadania skierowanego do ogółu mieszkańców Żor, a jego szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich w danej edycji ŻBO.

Projekt dzielnicowy ujęty we wniosku musi zostać jednoznacznie przypisany do dzielnicy, na obszarze której będzie realizowany, a szacunkowa wartość jego wykonania nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań w tej dzielnicy w danej edycji ŻBO.

Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Żory i pozostających w jego władaniu.

Etap II – zgodność wniosku z obowiązującymi przepisami prawa

Zgłoszone projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu. Zweryfikowane zostanie, czy projekt nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami, strategiami, które Miasto przyjęło oraz realizuje na podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

Etap III – wykonalność techniczna projektu

Za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

Na etapie oceny projektów wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. W efekcie tych wyjaśnień dopuszcza się modyfikację oraz łączenie projektów tożsamych, w uzgodnieniu z wnioskodawcą. Modyfikacja nie może prowadzić do istotnej zmiany zakresu proponowanego przedsięwzięcia, w szczególności do podziału zadania na dwa lub więcej mniejszych zadań.

Ocena zgłoszonych projektów w odniesieniu do każdego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna (spełnia) lub ocena negatywna (nie spełnia). Do głosowania dopuszczone zostaną projekty, które uzyskały ocenę pozytywną we wszystkich etapach, w odniesieniu do wszystkich wymogów. Ocena negatywna musi zostać uzasadniona na piśmie.

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego


Wyniki oceny projektów

Data publikacji: 28.08.2019 r.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny projektów. W przypadku ocen negatywnych dodane zostało także ich uzasadnienie oraz treść projektu. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnej oceny projektu w terminie 5 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów (do 2 września włącznie), przy czym dla projektu dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy projekt.

 1. Projekty Ogólnomiejskie

Projekt

Ocena projektu / uwagi

Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „pumptrack”

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Tomasza Majosa i Annę Ujmę

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Żorski Ogród Społecznościowy

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez:  Joannę Kisielewską i Annę Nowacką

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego z boiskiem piłkarskim w Dzielnicy Rowień-Folwarki

Wnioskodawca: Władysław Portka

Wartość: 80 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Zielone Żory

Wnioskodawca: Karolina Talar

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Parku Cegielnia

Wnioskodawca: Agnieszka Szpryngier

Wartość: 234 019,80 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach

Wnioskodawca: Michał Klein

Wartość: 170 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Pijemy zdrowo!

Wnioskodawca: Ewelina Nasiadka

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Owocowej w Żorach

Wnioskodawca: Krzysztof Mentlik

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 1. Dzielnica Śródmieście

Brak zgłoszonych projektów dzielnicowych

 

 1. Dzielnica Księcia Władysława

Projekt

Ocena/uwagi

Tajemniczy ogród

Wnioskodawca: Mateusz Buksa

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Eko tyrolka lub park linowy…

 

Wnioskodawca: Dariusz Wiśniewski

Wartość: 200 000,00 - 1 000 000,00 zł

 

Wymogi formalne

Ocena negatywna

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia warunków formalnych. Projekt oznaczono jako dzielnicowy, przy czym nie podano nazwy dzielnicy, do której go przypisano. Przekracza także kwotę przeznaczoną na projekt dzielnicowy.

Projekt nie spełnia także wymogów formalnych dla projektu ogólnomiejskiego, bowiem do wniosku nie dołączono listy poparcia.

 1. Dzielnica Kleszczówka

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa skatepark w dzielnicy Kleszczówka

 

Wnioskodawca: Anna Przygodzka

Wartość: 95 000,00 zł

 

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena negatywna

Uzasadnienie: Realizacja projektu jest niemożliwa na wskazanych terenach za względu na warunki techniczne oraz zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto przedstawiona wycena jest zaniżona - rzeczywiste koszty samego przygotowania nawierzchni pod skatepark przekraczają budżet przeznaczony na projekt dzielnicowy.

Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach

Wnioskodawca: Ludwika Bielak

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

 1. Dzielnica 700-lecia Żor

Projekt

Ocena/uwagi

Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim

Wnioskodawca: Janusz Janik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

 1. Dzielnica Zachód

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa bezpiecznego chodnika wzdłuż ul. Folwareckiej na wysokości Parku Cegielnia

 

Wnioskodawca: krzysztof jakiś

 Wartość: 85 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena negatywna

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia wymogów formalnych. Wnioskodawca nie podał prawidłowych danych osobowych, wymaganych uchwałą Rady Miasta, przez co nie można sprawdzić czy jest mieszkańcem Żor i określonej dzielnicy.

Budowa i montaż progu wyspowego – 3 sztuki

Wnioskodawca: Justyna Wojciech

Wartość: 9 600 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy al. Wojska Polskiego

Wnioskodawca: Henryk Kowalczyk

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 1. Dzielnica Korfantego

Projekt

Ocena/uwagi

Plac cieni – Korfanty przyjazny dzieciom

 

Wnioskodawca: Maria Mazur

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena negatywna

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt stoi w sprzeczności z inwestycją, która jest już realizowana w zaproponowanej lokalizacji. Teren w całości posiada plan zagospodarowania, który został poddany konsultacjom społecznym. Projekt jest realizowany etapowo na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Zamontowano już m.in. oświetlenie dostosowane do realizowanego planu zagospodarowania.

Dzielnicowy FIT HUB

Wnioskodawca Przemysław Biegała

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Strefa rekreacji

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Jana Ogiermana, Mieczysława Borowca, Dorotę Szmyt, Stefana Drożdża, Dominika Krusberskiego, Ireneusza Jagusia i Stanisławę Drewicz

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 1. Dzielnica Osiny

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa placu zabaw dla dzieci i wypoczynku dla dorosłych przy wjeździe na ulicę Rodzinną

Wnioskodawca: Marcin Broda

Wartość: 50 000,00 zł

 

Wymogi formalne

----------

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uwagi: Projekt został wycofany na wniosek Zgłaszającego.

Bezpieczne Osiny

Wnioskodawca: Marcin Broda

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Młodzież przyszłością – modernizacja boiska jako przestrzeń kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z dzielnicy Osiny

Wnioskodawca: Arkadiusz Wałach

Wartość: 60 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej

Wnioskodawca: Grzegorz Gardynik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa fontanny na skwerze przy OSP

Wnioskodawca: Andrzej Szostek

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 1. Dzielnica Rój

Projekt

Ocena/uwagi

ul. Karpacka

 

Wnioskodawca: Jan Świerkot

Wartość: brak danych

Wymogi formalne

Ocena negatywna

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Wniosek nie został złożony na formularzu zgłoszeniowym. Nie zawiera wszystkich potrzebnych danych, w tym danych kontaktowanych oraz wyceny proponowanej inwestycji.

 1. Dzielnica Pawlikowskiego

Projekt

Ocena/uwagi

Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20

Wnioskodawca: Agnieszka Szpryngier

Wartość: 68 142,00 zł

 

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 1. Dzielnica Sikorskiego

Projekt

Ocena/uwagi

Zielona Aleja

Wnioskodawca: Katarzyna Rutkowska

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa, remont chodnika ul. Okrężna. Początek od wjazdu do supermarketu Kaufland w kierunku SP15 i ul. Bankowej

Wnioskodawca: Jerzy Marciniak

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Po-Dzielnia

 

Wnioskodawca: Urszula Skowrońska

Wartość: 20 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena negatywna

Uzasadnienie: Projekt jest niemożliwy do realizacji w ciągu najbliższego roku, gdyż nie ma możliwości wykorzystania na ten cel pomieszczeń w miejskich jednostkach – brak wolnych pomieszczeń. Ponadto wiązałby się on z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników lub nawet stworzenia nowej jednostki nadzorującej projekt

Kontynuacja remontu chodnika ul. Okrężna

Wnioskodawca: Michał Korgól

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Ekrany akustyczne Zielona Ściana

 

Wnioskodawca: Anna Szopa

Wartość: 100 000,00 zł

 

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena negatywna

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt jest niemożliwy do realizacji ze względu na koszty znacznie przekraczające budżet przeznaczony dla dzielnicy. Ponadto w ciągu roku niemożliwe jest przeprowadzenie badań i uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do ustawienie ekranów akustycznych.

 1. Dzielnica Powstańców Śląskich

Projekt

Ocena/uwagi

Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów

Wnioskodawca: Zdzisław Skórzak

Wartość: 50 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Stworzenie parkingu na niewykorzystywanej części terenu przedszkola nr 19

 

Wnioskodawca: Jan Lipka

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena negatywna

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt nie jest możliwy do realizacji na wskazanym terenie przez sprzeczność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 1. Dzielnica Rogoźna

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Teresę Michalik i Jerzego Michalika

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 1. Dzielnica Kleszczów

Projekt

Ocena/uwagi

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Kleszczowskiej

Wnioskodawca: Anna Drążewska

Wartość: 100 000,00 zł

 

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Pojaśniało

Wnioskodawca: Joanna Wikłacz

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Droga asfaltowa

Wnioskodawca: Angelika Rojek

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego

Wnioskodawca: Piotr Frysz

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wprowadzenie elementów zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego w południowej części dzielnicy Kleszczów

Wnioskodawca: Hanna Płonka

Wartość: 45 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa na ul. Srebrnej w Żorach-Kleszczowie

Wnioskodawca: Michał Płonka

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wykonanie elewacji budynku OSP Kleszczów oraz MOK

Wnioskodawca: Piotr Łuszczyński

Wartość: 40 000 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Położenie nawierzchni asfaltowej przy części ul. Myśliwskiej i Łowieckiej

Wnioskodawca: Monika Morcinek

Wartość: 100 000 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej

Wnioskodawca: Marek Marcisz

Wartość: 6 400 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Fiołkowej w Dzielnicy Kleszczów

Wnioskodawca: Bolesław Sobik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica

Wnioskodawca: Mariola Ordon

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 1. Dzielnica Rowień-Folwarki

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej o długości 150m

Wnioskodawca: Tomasz Majos

Wartość: 76 125,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

Wnioskodawca: Aleksandra Majos

Wartość: 99 380,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem

Wnioskodawca: Krzysztof Majos

Wartość: 62 024,63 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki aktywnemu systemowi ostrzegania

Wnioskodawca: Sylwia Konik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wytwarzamy tlen – drzewa dla dzielnicy. Odbudowa ekosystemu poprzez nasadzenie drzew kasztanowca wzdłuż ul. Kasztanowej oraz innych miododajnych gatunków na terenach dzielnicy Rowień-Folwarki

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Iwonę Piechę i Katarzynę Majos

Wartość: 91 200,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 1. Dzielnica Baranowice

Projekt

Ocena/uwagi

Rezerwat Dzikiej Zabawy

Wnioskodawca: Magdalena Wargacka

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Letni ogród w ośrodku Szkoleniowo-Biwakowym oraz malowanie muralu na części żorskiego ZHP!

Wnioskodawca: Anna Ujma

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa dzielnicowego placu zabaw

Wnioskodawca: Krzysztof Mentlik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Bariery dźwiękochłonne w Baranowicach

 

Wnioskodawca:  Kamil Karski

Wartość: 100 000 zł

 

Wymogi formalne

Ocena negatywna

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt nie jest możliwy do realizacji, ponieważ wskazane tereny nie są własnością miasta.

Pobierz listę projektów w formacie PDF.


Odwołania

Każdy mieszkaniec Żor, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnej oceny projektu w terminie 5 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów, przy czym dla projektu dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy projekt. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Miasta Żory.

Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
- pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
- pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
- elektronicznej na adres e-mail: bpks@um.zory.pl.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku oceny projektu. Odwołania od decyzji rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie 10 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W toku procedury odwoławczej złożono jedno odwołanie. Dotyczyło ono projektu dzielnicowego dla dzielnicy Zachód pn. „Budowa bezpiecznego chodnika wzdłuż ul. Folwareckiej na wysokości Parku Cegielnia”. Złożył je pan Krzysztof Morgała. Odwołanie to zostało pozytywnie rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Żory. Wynik odwołania zamieszczamy poniżej.

Wynik odwołania od oceny negatywnej


Zgloszone projekty

Projekty Ogólnomiejskie

Projekt

Ocena projektu / uwagi

Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „pumptrack”

Numer identyfikacyjny: ŻBO001

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Tomasza Majosa i Annę Ujmę

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Żorski Ogród Społecznościowy

Numer identyfikacyjny: ŻBO002

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez:  Joannę Kisielewską i Annę Nowacką

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego z boiskiem piłkarskim w Dzielnicy Rowień-Folwarki

Numer identyfikacyjny: ŻBO003

Wnioskodawca: Władysław Portka

Wartość: 80 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Zielone Żory

Numer identyfikacyjny: ŻBO004

Wnioskodawca: Karolina Talar

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Parku Cegielnia

Numer identyfikacyjny: ŻBO005

Wnioskodawca: Agnieszka Szpryngier

Wartość: 234 019,80 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach

Numer identyfikacyjny: ŻBO006

Wnioskodawca: Michał Klein

Wartość: 170 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Pijemy zdrowo!

Numer identyfikacyjny: ŻBO007

Wnioskodawca: Ewelina Nasiadka

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Owocowej w Żorach

Numer identyfikacyjny: ŻBO008

Wnioskodawca: Krzysztof Mentlik

Wartość: 250 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica Śródmieście - numer dzielnicy 01

Brak zgłoszonych projektów dzielnicowych

 

Dzielnica Księcia Władysława - numer dzielnicy 02

Projekt

Ocena/uwagi

Tajemniczy ogród

Numer identyfikacyjny: A01

Wnioskodawca: Mateusz Buksa

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Eko tyrolka lub park linowy…

 

Wnioskodawca: Dariusz Wiśniewski

Wartość: 200 000,00 - 1 000 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena negatywna

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia warunków formalnych. Projekt oznaczono jako dzielnicowy, przy czym nie podano nazwy dzielnicy, do której go przypisano. Przekracza także kwotę przeznaczoną na projekt dzielnicowy.

Projekt nie spełnia także wymogów formalnych dla projektu ogólnomiejskiego, bowiem do wniosku nie dołączono listy poparcia.

 

Dzielnica Kleszczówka - numer dzielnicy 03

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa skatepark w dzielnicy Kleszczówka

 

Wnioskodawca: Anna Przygodzka

Wartość: 95 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena negatywna

Uzasadnienie: Realizacja projektu jest niemożliwa na wskazanych terenach za względu na warunki techniczne oraz zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto przedstawiona wycena jest zaniżona - rzeczywiste koszty samego przygotowania nawierzchni pod skatepark przekraczają budżet przeznaczony na projekt dzielnicowy.

Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach

Numer identyfikacyjny: B01

Wnioskodawca: Ludwika Bielak

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica 700-lecia Żor - numer dzielnicy 04

Projekt

Ocena/uwagi

Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim

Numer identyfikacyjny: C01

Wnioskodawca: Janusz Janik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica Zachód - numer dzielnicy 05

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa bezpiecznego chodnika wzdłuż ul. Folwareckiej na wysokości Parku Cegielnia

Numer identyfikacyjny: D01

Wnioskodawca: Krzysztof Morgała

 Wartość: 85 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Uwagi: Odwołanie rozpatrzone pozytywnie

Budowa i montaż progu wyspowego – 3 sztuki

Numer identyfikacyjny: D02

Wnioskodawca: Justyna Wojciech

Wartość: 9 600 zł

 

 

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy al. Wojska Polskiego

Numer identyfikacyjny: D03

Wnioskodawca: Henryk Kowalczyk

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica Korfantego - numer dzielnicy 06

Projekt

Ocena/uwagi

Plac cieni – Korfanty przyjazny dzieciom

 

Wnioskodawca: Maria Mazur

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena negatywna

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt stoi w sprzeczności z inwestycją, która jest już realizowana w zaproponowanej lokalizacji. Teren w całości posiada plan zagospodarowania, który został poddany konsultacjom społecznym. Projekt jest realizowany etapowo na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Zamontowano już m.in. oświetlenie dostosowane do realizowanego planu zagospodarowania.

Dzielnicowy FIT HUB

Numer identyfikacyjny: E01

Wnioskodawca Przemysław Biegała

Wartość: 100 000,00 zł

 

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Strefa rekreacji

Numer identyfikacyjny: E02

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Jana Ogiermana, Mieczysława Borowca, Dorotę Szmyt, Stefana Drożdża, Dominika Krusberskiego, Ireneusza Jagusia i Stanisławę Drewicz

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica Osiny - numer dzielnicy 07

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa placu zabaw dla dzieci i wypoczynku dla dorosłych przy wjeździe na ulicę Rodzinną

 

Wnioskodawca: Marcin Broda

Wartość: 50 000,00 zł

Wymogi formalne

----------

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uwagi: Projekt został wycofany na wniosek Zgłaszającego.

Bezpieczne Osiny

Numer identyfikacyjny: F01

Wnioskodawca: Marcin Broda

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Młodzież przyszłością – modernizacja boiska jako przestrzeń kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z dzielnicy Osiny

Numer identyfikacyjny: F02

Wnioskodawca: Arkadiusz Wałach

Wartość: 60 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej

Numer identyfikacyjny: F03

Wnioskodawca: Grzegorz Gardynik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa fontanny na skwerze przy OSP

Numer identyfikacyjny: F04

Wnioskodawca: Andrzej Szostek

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica Rój - numer dzielnicy 08

Projekt

Ocena/uwagi

ul. Karpacka

 

Wnioskodawca: Jan Świerkot

Wartość: brak danych

Wymogi formalne

Ocena negatywna

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Wniosek nie został złożony na formularzu zgłoszeniowym. Nie zawiera wszystkich potrzebnych danych, w tym danych kontaktowanych oraz wyceny proponowanej inwestycji.

 

Dzielnica Pawlikowskiego - numer dzielnicy 09

Projekt

Ocena/uwagi

Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20

Numer identyfikacyjny: G01

Wnioskodawca: Agnieszka Szpryngier

Wartość: 68 142,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica Sikorskiego - numer dzielnicy 10

Projekt

Ocena/uwagi

Zielona Aleja

Numer identyfikacyjny: H01

Wnioskodawca: Katarzyna Rutkowska

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa, remont chodnika ul. Okrężna. Początek od wjazdu do supermarketu Kaufland w kierunku SP15 i ul. Bankowej

Numer identyfikacyjny: H02

Wnioskodawca: Jerzy Marciniak

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Po-Dzielnia

 

Wnioskodawca: Urszula Skowrońska

Wartość: 20 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena negatywna

Uzasadnienie: Projekt jest niemożliwy do realizacji w ciągu najbliższego roku, gdyż nie ma możliwości wykorzystania na ten cel pomieszczeń w miejskich jednostkach – brak wolnych pomieszczeń. Ponadto wiązałby się on z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników lub nawet stworzenia nowej jednostki nadzorującej projekt

Kontynuacja remontu chodnika ul. Okrężna

Numer identyfikacyjny: H03

Wnioskodawca: Michał Korgól

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Ekrany akustyczne Zielona Ściana

 

Wnioskodawca: Anna Szopa

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena negatywna

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt jest niemożliwy do realizacji ze względu na koszty znacznie przekraczające budżet przeznaczony dla dzielnicy. Ponadto w ciągu roku niemożliwe jest przeprowadzenie badań i uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do ustawienie ekranów akustycznych.

 

Dzielnica Powstańców Śląskich - numer dzielnicy 11

Projekt

Ocena/uwagi

Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów

Numer identyfikacyjny: J01

Wnioskodawca: Zdzisław Skórzak

Wartość: 50 000,00 zł

 

 

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Stworzenie parkingu na niewykorzystywanej części terenu przedszkola nr 19

 

Wnioskodawca: Jan Lipka

Wartość: 100 000,00 zł

 

 

Wymogi formalne

Ocena negatywna

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt nie jest możliwy do realizacji na wskazanym terenie przez sprzeczność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Dzielnica Rogoźna - numer dzielnicy 12

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Numer identyfikacyjny: K01

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Teresę Michalik i Jerzego Michalika

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica Kleszczów - numer dzielnicy 13

Projekt

Ocena/uwagi

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Kleszczowskiej

Numer identyfikacyjny: L01

Wnioskodawca: Anna Drążewska

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Pojaśniało

Numer identyfikacyjny: L02

Wnioskodawca: Joanna Wikłacz

Wartość: 100 000,00 zł

 

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Droga asfaltowa

Numer identyfikacyjny: L03

Wnioskodawca: Angelika Rojek

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego

Numer identyfikacyjny: L04

Wnioskodawca: Piotr Frysz

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wprowadzenie elementów zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego w południowej części dzielnicy Kleszczów

Numer identyfikacyjny: L05

Wnioskodawca: Hanna Płonka

Wartość: 45 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa na ul. Srebrnej w Żorach-Kleszczowie

Numer identyfikacyjny: L06

Wnioskodawca: Michał Płonka

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wykonanie elewacji budynku OSP Kleszczów oraz MOK

 

Wnioskodawca: Piotr Łuszczyński

Wartość: 40 000 zł

Wymogi formalne

----------

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

  Uwagi: Projekt został wycofany na wniosek Zgłaszającego.

Położenie nawierzchni asfaltowej przy części ul. Myśliwskiej i Łowieckiej

Numer identyfikacyjny: L07

Wnioskodawca: Monika Morcinek

Wartość: 100 000 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej

Numer identyfikacyjny: L08

Wnioskodawca: Marek Marcisz

Wartość: 6 400 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Fiołkowej w Dzielnicy Kleszczów

Numer identyfikacyjny: L09

Wnioskodawca: Bolesław Sobik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica

Numer identyfikacyjny: L10

Wnioskodawca: Mariola Ordon

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica Rowień-Folwarki - numer dzielnicy 14

Projekt

Ocena/uwagi

Budowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej o długości 150m

Numer identyfikacyjny: M01

Wnioskodawca: Tomasz Majos

Wartość: 76 125,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

Numer identyfikacyjny: M02

Wnioskodawca: Aleksandra Majos

Wartość: 99 380,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem

Numer identyfikacyjny: M03

Wnioskodawca: Krzysztof Majos

Wartość: 62 024,63 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki aktywnemu systemowi ostrzegania

Numer identyfikacyjny: M04

Wnioskodawca: Sylwia Konik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Wytwarzamy tlen – drzewa dla dzielnicy. Odbudowa ekosystemu poprzez nasadzenie drzew kasztanowca wzdłuż ul. Kasztanowej oraz innych miododajnych gatunków na terenach dzielnicy Rowień-Folwarki

Numer identyfikacyjny: M05

Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Iwonę Piechę i Katarzynę Majos

Wartość: 91 200,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

 

Dzielnica Baranowice - numer dzielnicy 15

Projekt

Ocena/uwagi

Rezerwat Dzikiej Zabawy

Numer identyfikacyjny: N01

Wnioskodawca: Magdalena Wargacka

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Letni ogród w ośrodku Szkoleniowo-Biwakowym oraz malowanie muralu na cześć żorskiego ZHP!

Numer identyfikacyjny: N02

Wnioskodawca: Anna Ujma

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Budowa dzielnicowego placu zabaw

Numer identyfikacyjny: N03

Wnioskodawca: Krzysztof Mentlik

Wartość: 100 000,00 zł

Wymogi formalne

Ocena pozytywna

Zgodność z przepisami

Ocena pozytywna

Wykonalność techniczna

Ocena pozytywna

Bariery dźwiękochłonne w Baranowicach

 

Wnioskodawca:  Kamil Karski

Wartość: 100 000 zł

Wymogi formalne

Ocena negatywna

Zgodność z przepisami

----------

Wykonalność techniczna

----------

Uzasadnienie: Projekt nie jest możliwy do realizacji, ponieważ wskazane tereny nie są własnością miasta.

 


Głosowanie

Przedłużono głosowanie w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2020

UWAGA! W związku z problemami technicznymi z platformą elektroniczną „E-Żory”, występującymi na początku głosowania w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2020, Prezydent Miasta Żory wydłużył termin głosowania do godz. 15:30 w środę, 20 listopada.

 

Startuje głosowanie na Żorski Budżet Obywatelski!

Głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od godz. 7:30 w dniu 5 listopada 2019 r. do godz. 17:00 w dniu 18 listopada 2019 r. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Żory. Każdy może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego: jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt dzielnicowy, w dzielnicy w której mieszka.

Mieszkańcy mogą zdecydować, czy chcą zagłosować tradycyjnie na formularzu papierowym czy też przez Internet na formularzu elektronicznym. Głosowanie internetowe odbywa się przez dedykowaną platformę pn. „E-Żory”, dostępną pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl,

Żorzanie, którzy chcą skorzystać z głosowania tradycyjnego muszą zgłosić się do Punktów głosowania, które znajdują się w punktach informacji (przy wejściach) w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 i al. Wojska Polskiego 25 i czynne są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

Każdemu uprawnionemu do udziału w głosowaniu wydaje się tylko jedną kartę do głosowania!

Formularz do głosowania papierowego zawiera pola przeznaczone do wpisania identyfikatora przypisanego do projektu ogólnomiejskiego i projektu dzielnicowego. Numery identyfikacyjne można znaleźć na dedykowanej platformie zory-ekonsultacje.eboi.pl, w BIP, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory oraz w zakładce ZGŁOSZONE PROJEKTY.

Klikając w nazwę projektu na poniższej liście można zapoznać się z jego szczegółowym opisem. UWAGA! Do głosowania dopuszczone zostały tylko projekty, które uzyskały ocenę pozytywną – tylko one zostały oznaczone numerem identyfikacyjnym.

Szczegółowe informacje o procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego zawiera Uchwała Nr 155/XI/19 Rady Miasta Żory z dnia 26.09.2019r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 116/VIII/19 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2019r.


Punkty do głosowania

Żorzanie, którzy chcą skorzystać z głosowania tradycyjnego muszą zgłosić się do Punktów głosowania, które znajdują się w punktach informacji (przy wejściach) w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 i al. Wojska Polskiego 25 i czynne są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

 Każdemu uprawnionemu do udziału w głosowaniu wydaje się tylko jedną kartę do głosowania!

Formularz do głosowania papierowego zawiera pola przeznaczone do wpisania identyfikatora przypisanego do projektu ogólnomiejskiego i projektu dzielnicowego. Numery identyfikacyjne można znaleźć m.in. w zakładce ZGŁOSZONE PROJEKTY.


Wyniki głosowania

Poznaliśmy wyniki Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020! Mieszkańcy wybrali 18 projektów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Przez ponad 2 tygodnie mieszkańcy Żor mogli oddać głos w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2020. Do dyspozycji mieszkańców było łącznie aż 1 750 000,00 zł, w tym 250 000,00 zł na projekty ogólnomiejskie oraz 1 500 000,00 zł na projekty dzielnicowe.

Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów otrzymał „Żorski Ogród Społecznościowy” – projekt stanowiący połączenie wniosków złożonych przez Joannę Kisielewską i Annę Nowacką. Wartość tego projektu to 250 000,00 zł.

W żorskich dzielnicach uznanie mieszkańców zyskały następujące projekty:

Z niewykorzystanych kwot przeznaczonych na realizację projektów dzielnicowych utworzony został bonus za frekwencję w wysokości 282 478,00 zł. Te środki zostały rozdysponowane wśród dzielnic, w których frekwencja w głosowaniu była najwyższa. W ramach bonusu wybrane do realizacji zostały następujące projekty:

Pozostała kwota 14 053,37 zł pozostała nierozdysponowana, ze względu na brak projektów spełniających kryteria zawarte w uchwale. Te środki zostają przesunięte na realizację zadań wyłonionych w ramach procedury Żorskiego Budżetu Obywatelskiego w kolejnym roku budżetowym.

Szczegółowe wyniki głosowania

Żorski Budżet Obywatelski 2021

Startuje Żorski Budżet Obywatelski 2021

Żorski Budżet Obywatelski wraca w nowej, prostszej formule! Mieszkańcy Żor będą mogli zgłosić swoje pomysły i zdecydować na co przeznaczyć ponad dwa miliony złotych z miejskiego budżetu w 2021 roku.

W tym roku mieszkańcy Żor mogą zgłaszać tylko projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski czyli 2 050 000 zł. Dolna granica wartości projektu nie została określona. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno projekty „miękkie”, jak i inwestycyjne, pamiętając, że te ostatnie muszą być zlokalizowane na nieruchomościach należących do miasta. Własność nieruchomości można sprawdzić na www.geoportal.zory.pl.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt, w terminie od 27 lipca do 10 sierpnia w następujący sposób:
- listownie na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
- bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
-  elektronicznie na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów oryginałów dokumentów,
- w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Aby zgłosić projekt wymagana jest lista z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Żor popierających projekt. Wzór formularza do złożenia w formie papierowej i listy poparcia zostaną udostępnione na stronie www.zory.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w godzinach pracy urzędu.

Do złożenie formularz w formie elektronicznej konieczne jest natomiast założenie konta na platformie www.zory.eboi.pl. Po zalogowaniu wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjatywę” (w górnym menu, po prawej stronie). Z pomocą tego samego konta będzie można wziąć udział w głosowaniu na projekty, które zostaną skierowane do realizacji. Tutaj listę poparcia należy dodać w formie skanu.

UWAGA! Zgłaszając wniosek należy możliwie jak najdokładniej opisać zgłaszaną propozycję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, lokalizacja) oraz podać możliwie dokładny kosztorys – stworzony w oparciu o zapytania do firm, koszty podobnych realizacji w Żorach lub innych miasta itp. Należy pamiętać także o podziale kosztów na te dotyczące działań inwestycyjnych i działań „miękkich”. Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. Należy także podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie w zakresie spełniania wymogów formalnych, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonalności technicznej. Po ocenie, dokonanej przez Zespół Weryfikujący, jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości. Wszystkie projekty, które zostaną ocenione pozytywnie wezmą udział w głosowaniu, które zaplanowano na wrzesień. O poszczególnych etapach będziemy informowali na miejskiej stronie internetowej www.zory.pl oraz na profilu facebookowym Miasto Żory.

Uchwała Rady Miasta - Żorski Budżet Obywatelski

Zarządzenie Prezydenta Miasta - Żorski Budżet Obywatelski

Cennik miejski „Zaprojektuj miasto”


Składanie wniosków

Wnioski w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 należy składać w terminie 27 lipca do 10 sierpnia 2020 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
 • bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
 • elektronicznie na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów oryginałów dokumentów,
 • w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Do wniosku musi zostać dołączona lista poparcia z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Żor na formularzu, który można pobrać poniżej. W przypadku zgłoszenia przez platformę elektroniczną listę należy dodać jako załącznik w formie skanu lub zdjęcia.

FORMA TRADYCYJNA

Zgłaszając projekt w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Żory należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól formularza oraz podpisach na oświadczeniach.
Do zgłoszenia należy dodać: listę poparcia oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

FORMA ELEKTRONICZNA

Do złożenie projektu w formie elektronicznej konieczne jest najpierw założenie konta na platformie www.zory.eboi.pl, podając przy tym swoje dane osobowe. Założenie konta należy potwierdzić, klikając w link aktywacyjny, który otrzymamy mailowo.
Następnie logujemy się do portalu https://zory-ekonsultacje.eboi.pl.  Po zalogowaniu wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjatywę” i wypełnić wszystkie wymagane pola  i przesłać zgłoszenie.
Do zgłoszenia należy dodać skany: listy poparcia oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgody opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

Dokumenty związane ze zgłaszaniem projektów:

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (edytowalny)

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (PDF)

Pobierz listę poparcia dla projektu (edytowalny)

Pobierz listę poparcia dla projektu (PDF)

 

Instrukcja korzystania z platformy do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego

Chcesz złożyć propozycję do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego przez Internet? Musisz zarejestrować się w EBOI!

W Żorskim Budżecie Obywatelskim mamy możliwość zarówno zgłaszania proponowanych inwestycji do realizacji, jak i w późniejszym czasie głosowania w formie elektronicznej, za pomocą platformy „E-Żory”, dostępnej pod adresem https://zory-ekonsultacje.eboi.pl/

Jednak by to zrobić trzeba najpierw założyć konto na platformie. By to zrobić wchodzimy na stronę https://zory.eboi.pl/ i klikamy zarejestruj. Następnie wpisujemy swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wyrażamy zgody, konieczne do założenia konta. Ważne, aby pamiętać o zaznaczeniu okienka „Jestem mieszkańcem” i włączeniu opcji założenia profilu także w module e-Konsultacje. Po kliknięciu „zarejestruj się” otrzymamy wiadomość mailową z linkiem do aktywacji konta.

Po jego aktywacji i sprawdzeniu poprawności danych przez Urząd Miasta Żory można korzystać z platformy.

By złożyć wniosek online w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 należy:
1) zalogować się w EBOI
2) w górnej części strony kliknąć „e-Konsultacje”
3) ponowie zalogować się – tym razem do modułu e-Konsultacje
4) w górnej części strony kliknąć „Zgłoś inicjatywę”
5) opisać i przesłać zgłaszaną inicjatywę wraz z koniecznymi załącznikami

Platforma do obsługi budżetu obywatelskiego jest częścią projektu „E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Ocena zgłoszonych projektów

Oceny projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 dokonał Zespół Weryfikacyjny w składzie:

 • Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
 • Anna Ujma – Główny Specjalista, Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu,
 • Bronisław Pruchnicki - Główny Specjalista, Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury,
 • Adrian Lubszczyk – Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu,
 • Anita Materzok – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji,
 • Katarzyna Belka – Kierownik Referatu Inwestycji,
 • Katarzyna Opoka-Rynkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 • Ewa Pańczyk – Miejski Konserwator Zabytków,
 • Monika Niemczyk – Kierownik Zespołu Zarządzania Energią,
 • Iwona Kapustka – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
 • Artur Elantkowski – Radca Prawny,
 • Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta,
 • Piotr Huzarewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory,
 • Arkadiusz Kuś – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Żory,
 • Krzysztof Mentlik – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żory,
 • Kazimierz Dajka – Radny Rady Miasta Żory,
 • Dawid Świerczek – Radny Rady Miasta Żory.

Zarządzenie Prezydenta Miasta o powołaniu Zespołu Weryfikującego projekty


Wyniki oceny projektów

opublikowano: 15.09.2020 r. godz. 13:00

Wyniki oceny projektów
zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

L.P.

Nazwa projektu

Ocena projektu / uwagi

1

Budowa Traktu Zamkowego

 

Wnioskodawca: Krzysztof Mentlik

Wartość: 1 165 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

2

Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Zostawa

 

Wnioskodawca: Barbara Orawska

Wartość: 9 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

3

Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „pumptrack”

 

Wnioskodawca: Tomasz Majos

Wartość: 1 850 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

4

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej z odtworzeniem fontanny

 

Wnioskodawca:  Projekt stanowi połączenie inicjatyw zgłoszonych przez Małgorzatę Dubiel oraz Renatę Bajerską-Wonsik

Wartość: 1 800 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

5

Park rekreacyjny dla mieszkańców Żor

 

Wnioskodawca: Izabela Białas

Wartość: 1 320 000 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

-

Wykonalność techniczna

-

Uzasadnienie

Inwestycja zlokalizowana na terenie, który nie należy do Miasta Żory, a jego przeznaczenie w MPZP to działalność przemysłowa.

6

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym oraz parkingiem

 

Wnioskodawca: Krzysztof Majos

Wartość: 2 000 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

NEGATYWNA

Uzasadnienie

Nie ma technicznej możliwości realizacji tej inwestycji w ciągu 1 roku, m.in. z uwagi na przyłącza energetyczne i skalę inwestycji.

7

Eksperymentuj na świeżym powietrzu!

 

Wnioskodawca: Katarzyna Sładek

Wartość: 332 250,87 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

8

Budowa drogi ul. Karpackiej i ul. Statki w Żorach wraz z odwodnieniem i oświetleniem

 

Wnioskodawca: Jan Świerkot

Wartość:  1 685 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

NEGATYWNA

Uzasadnienie

Brak jest dokumentacji pozwalającej na realizację inwestycji. Procedury są w toku, lecz napotykają trudności. Nie ma obecnie technicznej możliwości wykonania tej inwestycji w ciągu 1 roku.

9

Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach

 (opis uzupełniony)

Wnioskodawca: Ludwika Bielak

Wartość:  500 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

10

Zazielenić Żory

 

Wnioskodawca: Sylwia Konik

Wartość:  1 600 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

11

„Budowa systemu Airly do pomiaru jakości powietrza w Żorach

 

Wnioskodawca: Michał Kukien

Wartość:  88 289,40 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

NEGATYWNA

Uzasadnienie

Nie ma technicznej możliwości wykonania tej inwestycji w rok, z uwagi na brak odpowiednich podłączeń energetycznych we wskazanych lokalizacjach. Tworzenie nowych punktów energetycznych wiąże się z bardzo długim czasem oczekiwania – około 1,5 roku.

12

Budowa kortu do gry w padel w celu reaktywacji terenu byłego boiska do siatkówki przy hali sportowej MOSiR Żory

 

Wnioskodawca: Sławomir Tagowski

Wartość:  199 000 zł

 

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

13

Poprawa bezpieczeństwa - doświetlenie przejść dla pieszych w Żorach

 

Wnioskodawca: Grzegorz Pitlok

Wartość:  600 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

14

Zakup oraz instalacja toru typu pumptrack modułowy

 

Wnioskodawca: Katarzyna Jóźwiak

Wartość: 400 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

15

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kleszczowskiej i Pszczyńskiej w Żorach-Kleszczowie

 

Wnioskodawca: Łukasz Drążewski

Wartość: 100 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

16

„Przystanek Zachód” – koncepcja zagospodarowania ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej mieszkańca przy stawie ERG

 

Wnioskodawca: Henryk Oszek

Wartość: 270 000 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

-

Wykonalność techniczna

-

Uzasadnienie

Inwestycja zlokalizowana na terenie, który nie należy do Miasta Żory, a jego przeznaczenie w MPZP to działalność przemysłowa.

17

Kompleks boisk sportowych na osiedlu Pawlikowskiego

 

Wnioskodawca: Grzegorz Dworok

Wartość: 980 000 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

-

Wykonalność techniczna

-

Uzasadnienie

Inwestycja zlokalizowana na terenie, który nie należy do Miasta Żory

18

Wodny Plac Zabaw w Parku Cegielnia

 

Wnioskodawca: Adam Doleżych

Wartość: 1 800 000 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA


Odwołania

Każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji projektu w terminie 5 dni od daty opublikowania wyników - do 21 września włącznie.

Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:

1) pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,

2) pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,

3) elektronicznej na adres e-mail: bpks@um.zory.pl,

4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu.

Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie 10 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory.

Wyniki procedury odwoławczej w ramach ŻBO 2021

 W toku procedury odwoławczej w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 do Urzędu Miasta Żory wpłynęło pięć odwołań od  negatywnych ocen weryfikacji projektów.

Listę projektów, których dotyczyły odwołania oraz wyniki odwołań wraz z uzasadnieniem prezentujemy poniżej:

1. Park rekreacyjny dla mieszkańców Żor – wynik odwołania: NEGATYWNY – uzasadnienie do pobrania (skan) oraz plik pdf

2. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym oraz parkingiem – wynik odwołania: NEGATYWNYuzasadnienie do pobrania (skan) oraz plik pdf

3. Budowa drogi ul. Karpackiej i ul. Statki w Żorach wraz z odwodnieniem i oświetleniem – wynik odwołania: NEGATYWNYuzasadnienie do pobrania (skan)oraz plik pdf

4. Budowa systemu Airly do pomiaru jakości powietrza w Żorach – wynik odwołania: POZYTYWNY – uzasadnienie do pobrania (skan) oraz plik pdf

5. „Przystanek Zachód” – koncepcja zagospodarowania ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej mieszkańca przy stawie ERG - wynik odwołania: POZYTYWNYuzasadnienie do pobrania (skan) oraz plik pdf


Projekty poddane pod głosowanie

Pełna lista projektów na które można zagłosować wraz z ich szczegółowymi znajduje się poniżej oraz w BIP Urzędu Miasta Żory, na platformie zory-ekonsultacje.eboi.pl i w punktach informacji Urzędu Miasta Żory.

 

L. P.

NAZWA PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

WARTOŚĆ PROJEKTU

1

Budowa Traktu Zamkowego

Krzysztof Mentlik

1 165 000,00 zł

2

Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Zostawa

Barbara Orawska

9 000,00 zł

3

Budowa torów rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „pumptrack”.

Tomasz Majos

1 850 000,00 zł

4

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej z odtworzeniem fontanny.

Małgorzata Dubiel oraz Renata Bajerska-Wonsik

1 800 000,00 zł

5

Eksperymentuj na świeżym powietrzu!

Katarzyna Sładek

332 250,87 zł

6

Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach

Ludwika Bielak

500 000,00 zł

7

Zazielenić Żory

Sylwia Konik

1 600 000,00 zł

8

Budowa systemu Airly do pomiaru jakości powietrza w Żorach

Michał Kukien

86 013,90 zł

9

Budowa kortu do gry w padel w celu reaktywacji terenu byłego boiska do siatkówki przy hali sportowej MOSiR Żory

Sławomir Tagowski

199 000,00 zł

10

Poprawa bezpieczeństwa -doświetlenie przejść dla pieszych w Żorach

Grzegorz Pitlok

600 000,00 zł

11

Zakup oraz instalacja toru typu pumptrack modułowy

Katarzyna Jóźwiak

400 000,00 zł

12

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kleszczowskiej i Pszczyńskiej w Żorach-Kleszczowie.

Łukasz Drążewski

100 000,00 zł

13

„Przystanek Zachód” – koncepcja zagospodarowania ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej mieszkańca przy stawie ERG

Henryk Oszek

270 000,00 zł

14

Wodny Plac Zabaw w Parku Cegielnia

Adam Doleżych

1 800 000,00 zł


Głosowanie

Żorski Budżet Obywatelki 2021 – startuje głosowanie!

Na jakie projekty warto wydać ponad 2 miliony złotych, by w naszym mieście żyło się jeszcze lepiej? O tym zdecydują mieszkańcy biorący udział w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2021! Głosowanie na projekty przeznaczone do realizacji rozpocznie się 28 września.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2021 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać  projekty ogólnomiejskie, a budżet na ich realizacji wynosi 2 050 000 zł. Mieszkańcy Żor złożyli 19 wniosków, które trafiły do członków Zespołu Weryfikującego, powołanego przez Waldemara Sochę, Prezydenta Miasta Żory. Zespół poddał je ocenie, polegającej na sprawdzeniu, czy spełnione zostały warunki formalne, a proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto. Zweryfikowane zostało też, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie tj. można je zrealizować w rok.

Po weryfikacji projektów oraz rozpatrzeniu odwołań od ocen negatywnych, złożonych przez mieszkańców Żor ostatecznie do etapu głosowania dopuszczonych zostało 14 projektów.

Głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od godz. 7:30 w dniu 28 września 2020 r. do godz. 17:00 w dniu 12 października 2020 r. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Żory – każdy dysponuje jednym głosem.

Mieszkańcy mogą zdecydować, czy chcą zagłosować tradycyjnie na formularzu papierowym czy też przez Internet na formularzu elektronicznym. Głosowanie internetowe odbywa się przez dedykowaną platformę pn. „E-Żory”, dostępną pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl.

Przed zagłosowaniem należy założyć konto wchodząc na stronę zory.eboi.pl.

 Instrukcja głosowania przez internet.

Żorzanie, którzy chcą skorzystać z głosowania tradycyjnego muszą zgłosić się do Punktów głosowania, które znajdują się w punktach informacji (przy wejściach) w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 i Alei Wojska Polskiego 25 i czynne są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

Pełna lista projektów na które można zagłosować wraz z ich szczegółowymi znajduje się na stronie www.zory.pl, w BIP Urzędu Miasta Żory, na platformie zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz w punktach informacji Urzędu Miasta Żory.

L. P.

NAZWA PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

WARTOŚĆ PROJEKTU

1

Budowa Traktu Zamkowego

Krzysztof Mentlik

1 165 000,00 zł

2

Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Zostawa

Barbara Orawska

9 000,00 zł

3

Budowa torów rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „pumptrack”.

Tomasz Majos

1 850 000,00 zł

4

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej z odtworzeniem fontanny.

Małgorzata Dubiel oraz Renata Bajerska-Wonsik

1 800 000,00 zł

5

Eksperymentuj na świeżym powietrzu!

Katarzyna Sładek

332 250,87 zł

6

Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach

Ludwika Bielak

500 000,00 zł

7

Zazielenić Żory

Sylwia Konik

1 600 000,00 zł

8

Budowa systemu Airly do pomiaru jakości powietrza w Żorach

Michał Kukien

86 013,90 zł

9

Budowa kortu do gry w padel w celu reaktywacji terenu byłego boiska do siatkówki przy hali sportowej MOSiR Żory

Sławomir Tagowski

199 000,00 zł

10

Poprawa bezpieczeństwa -doświetlenie przejść dla pieszych w Żorach

Grzegorz Pitlok

600 000,00 zł

11

Zakup oraz instalacja toru typu pumptrack modułowy

Katarzyna Jóźwiak

400 000,00 zł

12

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kleszczowskiej i Pszczyńskiej w Żorach-Kleszczowie.

Łukasz Drążewski

100 000,00 zł

13

„Przystanek Zachód” – koncepcja zagospodarowania ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej mieszkańca przy stawie ERG

Henryk Oszek

270 000,00 zł

14

Wodny Plac Zabaw w Parku Cegielnia

Adam Doleżych

1 800 000,00 zł


Punkty do głosowania

 Żorzanie, którzy chcą skorzystać z głosowania tradycyjnego muszą zgłosić się do Punktów głosowania, które znajdują się w punktach informacji (przy wejściach) w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 i Aleja Wojska Polskiego 25 i czynne są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

Każdemu uprawnionemu do udziału w głosowaniu wydaje się tylko jedną kartę do głosowania!


Wyniki głosowania

Wyniki Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Znamy już wyniki Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021! Głosami mieszkańców Żor do realizacji w przyszłym roku zostały trzy projekty, których łączna wartość to ponad dwa miliony złotych.

Przez dwa tygodnie mieszkańcy Żor mogli oddawać głosy w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2021. Głosowanie odbywało się papierowo oraz elektronicznie, a ostatnie do Urzędu Miasta Żory spłynęło 991 głosów, w których 917 było ważnych a 74 nieważne.

Najwięcej głosów otrzymał projekt pn. „Zazielenić Żory”, zgłoszony przez Sylwię Konik. W ramach tego projektu za kwotę 1 600 000,00 zł w naszym mieście zasadzonych zostanie aż tysiąc drzew!

Drugie miejsce w głosowaniu mieszkańców zajął zgłoszony przez Sławomira Tagowskiego projekt pn. Budowa kortu do gry w padel w celu reaktywacji terenu byłego boiska do siatkówki przy hali sportowej MOSiR Żory. Dzięki niemu żorzanie już w przyszłym roku będą mogli doskonalić swoje umiejętności gry w padel. Co to za sport? Tych, którzy jeszcze nie wiedzą, zapraszamy do obejrzenia filmu.

W 2021 roku w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowany zostanie też projekt pn. „Przystanek Zachód” – koncepcja zagospodarowania ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej mieszkańca przy stawie ERG, zgłoszony przez Henryka Oszka. Zakłada on stworzenie przy stawie ERG przestrzeni rekreacyjnej, która będzie służyła m.in. miłośnikom turystyki rowerowej.

Szczegółowe wyniki głosowania

 

Żorski Budżet Obywatelski 2022

Złóż wniosek do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 i zmieniaj miasto!

Logo Żorskiego Budżetu Obywatelskiego

Jeśli masz pomysł, jak zmienić miasto na lepsze i jaką inwestycję warto zrealizować w Żorach, to koniecznie weź udział w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2022! Już od 4 maja mieszkańcy Żor będą mogli zgłosić swoje pomysły i zdecydować na co przeznaczyć ponad dwa miliony złotych z miejskiego budżetu w 2022 roku.

W tym roku mieszkańcy Żor ponownie mogą zgłaszać projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musi wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski czyli 2 160 000 zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno projekty „miękkie”, jak i inwestycyjne, pamiętając, że te ostatnie muszą być zlokalizowane na nieruchomościach należących do miasta. Własność nieruchomości można sprawdzić na www.geoportal.zory.pl.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt, w terminie od 4 maja do 4 czerwca 2021 r. w następujący sposób:
1) listownie na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
2) bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznie na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów lub zdjęć oryginałów dokumentów,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności lub stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Aby zgłosić projekt wymagana jest lista z podpisami poparcia co najmniej 50 mieszkańców Żor. Wzór formularza do złożenia w formie papierowej oraz wzór listy poparcia będą dostępne w  Urzędzie Miasta Żory w godzinach jego pracy. Można je też pobrać z linków pod artykułem.

Dokumenty związane ze zgłaszaniem projektów:

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (edytowalny)

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (PDF)

Zgoda dla osoby nieletniej (edytowalny)

Zgoda dla osoby nieletniej (PDF)

Pobierz listę poparcia dla projektu (edytowalny)

Pobierz listę poparcia dla projektu (PDF)

Dokumenty ogólne, dotyczące Żorskiego Budżetu Obywatelskiego:

Uchwała Rady Miasta - Żorski Budżet Obywatelski

Zarządzenie Prezydenta Miasta - Żorski Budżet Obywatelski


Składanie wniosków

Wnioski w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 należy składać w terminie od 4 maja do 4 czerwca 2021 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać w następujący sposób:

1) listownie na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
2) bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznie na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zoryekonsultacje.eboi.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów lub zdjęć oryginałów dokumentów,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności lub stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Aby zgłosić projekt wymagana jest lista z podpisami poparcia co najmniej 50 mieszkańców Żor. Wzór formularza do złożenia w formie papierowej oraz wzór listy poparcia będą dostępne w  Urzędzie Miasta Żory w godzinach jego pracy. Można je też pobrać z linków pod artykułem.

FORMA TRADYCYJNA

Zgłaszając projekt w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Żory należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól formularza oraz podpisach na oświadczeniach.
Do zgłoszenia należy dodać: listę poparcia oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

FORMA ELEKTRONICZNA

Do złożenie projektu w formie elektronicznej konieczne jest najpierw założenie konta na platformie www.zory.eboi.pl, podając przy tym swoje dane osobowe. Założenie konta należy potwierdzić, klikając w link aktywacyjny, który otrzymamy mailowo.
Następnie logujemy się do portalu https://zory-ekonsultacje.eboi.pl.  Po zalogowaniu wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjatywę” i wypełnić wszystkie wymagane pola  i przesłać zgłoszenie.
Do zgłoszenia należy dodać skany: listy poparcia oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgody opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

Jak prawidłowo napisać wniosek?

Zgłaszając wniosek należy możliwie jak najdokładniej opisać zgłaszaną propozycję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, lokalizacja) oraz podać możliwie dokładny kosztorys – stworzony w oparciu o zapytania do firm, koszty podobnych realizacji w Żorach lub innych miasta itp. Nie wolno przy tym wskazywać, że inwestycja musi zostać zrealizowana przez zakup sprzętu konkretnej marki czy wykonana przez konkretnego wykonawcę.  Należy też pamiętać o podziale kosztów na te dotyczące działań inwestycyjnych i działań „miękkich”. Dodatkowo zgłaszający wniosek musi podać szacowane koszty eksploatacyjne zgłaszanej inwestycji w 5 kolejnych latach.

W kosztorysie należy zawrzeć wszystkie koszty tzn. wziąć pod uwagę konieczność wykonania projektu, uzyskania pozwoleń, koszty obsługi czy utrzymania zgłaszanego przedsięwzięcia. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wykonalności technicznej czy sposobu przygotowania kosztorysu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Inwestycji (pod adresem in@um.zory.pl lub numerem telefonu 32 43 48 275 i 32 43 48 276) oraz Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Żory (pod adresem imi@um.zory.pl  lub numerem telefonu 32 43 48 272 albo 32 43 48 290).

Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. Należy także podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku można zgłosić się do pracowników Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory mailowo na adres bpks@um.zory.pl lub telefonicznie pod nr 32 43 48 176.

Dokumenty związane ze zgłaszaniem projektów:

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (edytowalny)

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (PDF)

Zgoda dla osoby nieletniej (edytowalny)

Zgoda dla osoby nieletniej (PDF)

Pobierz listę poparcia dla projektu (edytowalny)

Pobierz listę poparcia dla projektu (PDF)

Instrukcja korzystania z platformy do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego

Chcesz złożyć propozycję do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego przez Internet? Musisz zarejestrować się w EBOI!

W Żorskim Budżecie Obywatelskim mamy możliwość zarówno zgłaszania proponowanych inwestycji do realizacji, jak i w późniejszym czasie głosowania w formie elektronicznej, za pomocą platformy „E-Żory”, dostępnej pod adresem https://zory-ekonsultacje.eboi.pl/

Jednak by to zrobić trzeba najpierw założyć konto na platformie. By to zrobić wchodzimy na stronę https://zory.eboi.pl/ i klikamy zarejestruj. Następnie wpisujemy swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wyrażamy zgody, konieczne do założenia konta. Ważne, aby pamiętać o zaznaczeniu okienka „Jestem mieszkańcem” i włączeniu opcji założenia profilu także w module e-Konsultacje. Po kliknięciu „zarejestruj się” otrzymamy wiadomość mailową z linkiem do aktywacji konta.

Po jego aktywacji i sprawdzeniu poprawności danych przez Urząd Miasta Żory można korzystać z platformy.

By złożyć wniosek online w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 należy:
1) zalogować się w EBOI
2) w górnej części strony kliknąć „e-Konsultacje”
3) ponowie zalogować się – tym razem do modułu e-Konsultacje
4) w górnej części strony kliknąć „Zgłoś inicjatywę”
5) opisać i przesłać zgłaszaną inicjatywę wraz z koniecznymi załącznikami

Prosimy, by zgłaszając projekt przez Internet jako załączniki dodać w wersji elektronicznej (skan + wersja edytowalna) wszystkie pliki, które są konieczne do zgłoszenia papierowego tj. formularz wniosku, listę poparcia, a w przypadku osób niepełnoletnich także zgodę opiekuna prawnego.


Ocena zgłoszonych projektów

Oceny projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 dokona Zespół Weryfikujący w składzie:

 • Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
 • Adrian Lubszczyk – Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu,
 • Anita Materzok – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
 • Katarzyna Belka – Naczelnik Wydziału Inwestycji,
 • Katarzyna Opoka-Rynkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 • Ewa Pańczyk – Miejski Konserwator Zabytków,
 • Monika Niemczyk – Kierownik Zespołu Zarządzania Energią,
 • Iwona Kapustka – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
 • Artur Elantkowski – Radca Prawny,
 • Anna Buchta - Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska,
 • Halina Pawliczek – Kierownik Zespołu Gospodarczego,
 • Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta,
 • Kazimierz Dajka – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory,
 • Piotr Huzarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory,
 • Arkadiusz Kuś – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Żory,
 • Krzysztof Mentlik – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żory,
 • Dawid Świerczek – Radny Rady Miasta Żory.

 

Zgodnie z uchwalą nr 396/XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego:

 

Rozdział 2

Zasady oceny zgłoszonych projektów

§ 3.

1.Ocena zgłoszonych projektów składa się z trzech etapów. Do kolejnego etapu kierowane są wyłącznie

projekty, które przeszły pozytywną ocenę w etapie poprzednim:

1) etap I – wymogi formalne określone w Rozdziale 1,

2) etap II – zgodność wniosku z kryteriami opisanymi w § 4,

3) etap III – wykonalność techniczna projektu, zgodnie z § 5.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokona Zespół Weryfikujący, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta.

§ 4.

Złożone projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi. Zweryfikowane zostanie, czy projekt nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami, strategiami, które Miasto przyjęło oraz realizuje na podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 5

Złożone projekty muszą być wykonalne technicznie. Za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w terminie jednego roku budżetowego jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

§ 6

W ramach procedury ŻBO nie mogą być realizowane zadania, które:

1) nie należą do zadań własnych gminy,

2) po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

3) stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, strategiami, które Miasto przyjęło oraz realizuje na podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

4) przewidują realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego na nieruchomościach innych niż miejskie,

5) naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym prawo własności

§ 7.

Na etapie oceny projektów wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. W efekcie

tych wyjaśnień dopuszcza się modyfikację projektów oraz łączenie projektów tożsamych, w uzgodnieniu z wnioskodawcą. Modyfikacja nie może prowadzić do istotnej zmiany zakresu proponowanego przedsięwzięcia

§ 8.

1. Ocena w odniesieniu do każdego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna (spełnia) lub ocena negatywna (nie spełnia).

2. Do głosowania dopuszczone zostaną projekty, które uzyskały ocenę pozytywną we wszystkich etapach, w odniesieniu do wszystkich wymogów.

§ 9. 

Ocena negatywna musi zostać uzasadniona na piśmie.

§ 10.

Po zakończeniu oceny wszystkie projekty wraz z wynikami ocen i uzasadnieniami ocen negatywnych

podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory www.zory.pl, na dedykowanej platformie pn.

„E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory.

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050.671.2021 Z DNIA 27.05.2021 r. w sprawie: powołania Zespołu Weryfikującego projekty, zgłoszone do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.


Wyniki oceny projektów

W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2022 mieszkańcy złożyli aż 16 projektów, które chcieliby zrealizować w przyszłym roku. Prezentujemy wyniki ich oceny, przeprowadzonej przez Zespół Weryfikujący, powołany przez Waldemara Sochę -Prezydenta Miasta Żory.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2022 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musiała wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie mogła przekraczać kwoty przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski czyli 2 160 000 zł. Mieszkańcy mogli zgłaszać zarówno projekty „miękkie”, jak i inwestycyjne, pamiętając, że te ostatnie muszą być zlokalizowane na nieruchomościach należących do miasta.

Wszystkie projekty zgłoszone przez żorzan trafiły do członków Zespołu Weryfikującego, który poddał je 3-etapowej ocenie. Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy składaniu wniosku spełnione zostały warunki formalne, czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto, a ostatnim etapem była weryfikacja, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie. Szczegółowe wytyczne określa uchwała Rady Miasta Żory, z którą można zapoznać się poniżej.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny projektów. W przypadku ocen negatywnych dodane zostało także uzasadnienie. Z każdym projektem można zapoznać się klikając w jego nazwę. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji projektu w terminie 5 dni od daty opublikowania tych wynikówczyli do 16 sierpnia włącznie.

Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
1) pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
2) pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznej na adres e-mail: bpks@um.zory.pl,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie do 14 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory. Wnosząc odwołanie prosimy o korzystanie z formularza dostępnego do pobrania poniżej.

Uchwała Rady Miasta - Żorski Budżet Obywatelski

Zarządzenie Prezydenta Miasta - Żorski Budżet Obywatelski

Formularz odwołania (doc)

Formularz odwołania (pdf)

 

Wyniki oceny projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

L.P.

Nazwa projektu

Ocena projektu / uwagi

1

Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 13 na Osiedlu Pawlikowskiego

 

Wnioskodawca: Agnieszka Maroszek

Wartość: 200 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

2

Mammograf na stałe w Żorach – profilaktyka Żorzanek

 

Wnioskodawca: Wojciech Maroszek

Wartość: 1 000 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Zgodnie  z zapisami uchwały Rady Miasta Żory, zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami

budżetowymi.

 

W celu oceny zasadności zakupu mammografu zasięgnięto opinii Szpitala Miejskiego w Żorach oraz Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

MZOZ Szpital Miejski w Żorach wskazał, że: „Posiadanie stacjonarnego mammografu może wpłynąć na zwiększenie dostępność mieszkanek Żor do badania, które jest  stosowane jako badanie przesiewowe w celu wykrywania raka piersi oraz innych nieprawidłowości tkankowych. Aktualnie, te potrzeby zdrowotne, zaspakajane są poprze wizyty w mobilnych punktach, które regularnie odwiedzają nasze miasto.

Szpital nie posiada gwarancji na zawarcie umowy w zakresie badań mammograficznych. NFZ podejmuje decyzję o ogłoszeniu w tym zakresie postępowania konkursowego (aktualne umowy zawarte są do 30 czerwca 2022 roku). Pacjentki, które w wyniku udzielonej porady w poradni specjalistycznej (ginekologiczna lub chirurgiczna) wymagają wykonania badania, otrzymują skierowanie i samodzielnie decyduje o wyborze placówki w której zostanie ono przeprowadzone.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach również zaznaczył w swojej opinii, że aktualnie obowiązują umowy na realizację świadczeń w zakresie wszystkich profilaktycznych programów zdrowotnych. Podmioty świadczące usługi w ramach programów profilaktycznych wybierane są w drodze konkursu i nie ma gwarancji podpisania umowy ze szpitalem w Żorach.

 

Podkreślono, że w 2019 roku w Żorach zrealizowano aż 33 postoje mammobusów, w ramach których z badań skorzystało 155 mieszkanek Żor, natomiast w 2020 roku było 30 takich postojów, a z badań skorzystało 179 mieszkanek. Wszystkie pacjentki kwalifikujące się do programu profilaktyki raka piersi w wieku 50-69 lat, które zgłoszą się do programu mają obecnie zapewniony postęp do badań mammograficznych.

 

Wskazano również, że zakup mammografu jest możliwy w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Konkursy publikowane są w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

 

Podczas oceny Zespół Weryfikujący podkreślił także, że oprócz zakupu mammografu konieczne jest zapewnienie pomieszczenia, w którym mógłby on być wykorzystywany, co również należy uwzględnić w kosztach projektu.

 

W oparciu o przytoczone argumenty, zgłoszony projekt oceniono negatywnie.

3

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej i Męczenników Oświęcimskich w Żorach z odtworzeniem fontanny, nasadzeniem zieleni niskiej (kwiaty, krzewy) i wysokiej (uzupełnienie alei), nowymi nawierzchniami alejek, placami, ławkami i hamakami

 

Wnioskodawca: Małgorzata Dubiel

Wartość: 2 041 794,15 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

4

Budowa nowego budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach

 

Wnioskodawca: Adam Doleżych

Wartość: 2 100 000,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

 

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żory w Żorskim Budżecie Obywatelskim można składać projekty, których

realizacja jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

 

W przypadku tego projektu nie ma możliwości realizacji inwestycji w rok, m.in. z uwagi na długość procesu uzyskiwania potrzebnych pozwoleń i kompletowania wymaganej dokumentacji.

 

Podczas oceny Zespół Weryfikujący podkreślił jednak, że temat sprawnego działania jednostek OSP jest bardzo istotny, dlatego też temat ewentualnej budowy nowej remizy strażackiej zostanie przez Miasto Żory dokładnie przeanalizowany.  

5

Na ratunek dla Żor. Zakup wozu strażackiego dla OSP w celu zabezpieczenia działań na rzecz mieszkańców

 

Wnioskodawca: Adam Konsek

Wartość: 1 998 000,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

1.      Złożony projekt został opisany w taki sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję - poprzez wskazanie konkretnej marki.

2.      Zgodnie  z zapisami uchwały Rady Miasta Żory, zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.
Praktyką przyjętą nie tylko w naszym mieście jest, że nowe wozy bojowe zakupywane są przede wszystkim dla Państwowej Straży Pożarnej, a do jednostek OSP trafiają te pojazdy, który już zakończyły służbę w PSP. Wyjątek stanowią te jednostki OSP, które biorą udział w wyjątkowo dużej ilości zdarzeń i wykazują szczególne potrzeby doposażenia w sprzęt.

Po analizie złożonego wniosku Zespół Weryfikujący ocenił, że zakup nowego wozu dla OSP Rowień nie byłby zgodny z zasadą efektywnego gospodarowania środkami

budżetowymi.

6

Żorska Strefa Tenisa

 

Wnioskodawca: Andrzej Mazur

Wartość: 1 894 315,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

7

Budowa Pumptrack’a w Żorach w dzielnicy Kleszczów przy ul. Targowej

 

Wnioskodawca: Mateusz Ordon

Wartość:  230 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Projekt stoi w sprzeczności z innymi planami Miasta, dotyczącymi terenu, na którym miałby zostać zrealizowany.

 

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa oraz przebudowa drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna na terenie miasta Żory” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8

Budowa i modernizacja ciągu drogowego z Kleszczowa przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz)

 

Wnioskodawca: Adam Kurpas

Wartość:  1 979 070,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

 

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żory w Żorskim Budżecie Obywatelskim można składać projekty, których

realizacja jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

 

W przypadku tego projektu nie ma możliwości realizacji inwestycji w rok, m.in. z uwagi na długość procesu uzyskiwania potrzebnych pozwoleń i kompletowania wymaganej dokumentacji, w tym  konieczność uzyskania decyzji o ZRID. 

9

„Ścieżka wokół Śmieszka” czyli projekt ścieżki rowerowej przy zbiorniku „ Śmieszek” w rejonie ul. 11 Listopada w Żorach

 

Wnioskodawca: Bronisław Pruchnicki

Wartość:  447 930,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

10

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Wiosennej do cmentarza oraz remont łącznika drogi ul. Wiosennej od cmentarza do ul. Warszowickiej

 

Wnioskodawca: Radosław Wróblewski

Wartość:  325 581,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

11

Rowerownie w szkołach średnich

 

Wnioskodawca: Jacek Arasim

Wartość:  280 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

12

Zakup oraz instalacja toru typu pumptrack modułowy do jazdy na rowerach, hulajnogach, rolkach oraz deskorolkach

 

Wnioskodawca: Katarzyna Jóźwiak

Wartość:  400 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

13

Stanica Żory

 

Wnioskodawca: Mateusz Buksa

Wartość:  2 160 000,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

NEGATYWNA

Uwagi

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żory w Żorskim Budżecie Obywatelskim można składać projekty, których

realizacja jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

 

W przypadku tego projektu nie ma możliwości realizacji inwestycji w rok, m.in. z uwagi na długość procesu uzyskiwania potrzebnych pozwoleń i kompletowania wymaganej dokumentacji, w tym konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Ponadto przedstawione koszty są niedoszacowane – realne koszty realizacji tej inwestycji przekraczają wysokość środków przeznaczonych na Żorski Budżet Obywatelski.

14

Rozbudowa infrastruktury sportów rakietowych przy MOSiR Żory

 

Wnioskodawca: Sławomir Tagowski

Wartość:  249 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Zgodnie  z zapisami uchwały Rady Miasta Żory, zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami

budżetowymi.

 

W 2021 roku w ramach środków z Żorskiego Budżetu Obywatelskiego realizowany jest pierwszy w Żorach kort do gry w padel. Na ten moment nie jest znane zapotrzebowanie na tego typu obiekt w mieście – zostanie to ustalone po otwarciu powstającego kortu. W tym momencie budowa kolejnego kortu nie ma więc uzasadnienia ze względu na kryterium gospodarności.

 

Ponadto przedstawiony projekt jest niedoszacowane, jeśli chodzi o jego wartość. Realizacji inwestycji w 2021 roku pokazuje, że koszty te są o około 25% wyższe niż wskazano we wniosku.

15

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pukowca

 

Wnioskodawca: Agnieszka Komorowska

Wartość:  500 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

16

Żory w dobrych relacjach. Pomagamy żorzanom budować dobre relacje po pandemii

 

Wnioskodawca: Anna Nowacka

Wartość:  117 600,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

Odwołania

Odwołanie dotyczyło projektu pn. „Budowa i modernizacja ciągu drogowego z Kleszczowa przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz)”, zgłoszonego przez Pana Adama Kurpasa. Sam wnioskodawca złożył także odwołanie od oceny negatywnej, proponując zmianę zakresu projektu, która pozwala na jego realizację. W tym zakresie odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wynik odwołania od negatywnej oceny projektu (skan z podpisem Prezydenta Miasta)

Wynik odwołania od negatywnej oceny projektu (plik PDF)

 W najbliższych dniach opublikowana zostanie pełna lista projektów dopuszczonych do głosowania, wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi samego głosowania.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji projektu w terminie 5 dni od daty opublikowania tych wynikówczyli do 16 sierpnia włącznie.

Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
1) pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
2) pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznej na adres e-mail: bpks@um.zory.pl,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie do 14 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory. Wnosząc odwołanie prosimy o korzystanie z formularza dostępnego do pobrania poniże

Formularz odwołania (doc)

Formularz odwołania (pdf)


Projekty poddane pod głosowanie

 

L.P.

 

Nazwa projektu

 

Wnioskodawca

 

Wartość

1

Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 13 na Osiedlu Pawlikowskiego

 

 

Agnieszka Maroszek

200 000,00 zł

2

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej i Męczenników Oświęcimskich w Żorach z odtworzeniem fontanny, nasadzeniem zieleni niskiej (kwiaty, krzewy) i wysokiej (uzupełnienie alei), nowymi nawierzchniami alejek, placami, ławkami i hamakami

Małgorzata Dubiel

2 041 794,15 zł

3

Żorska Strefa Tenisa

Andrzej Mazur

1 894 315,00 zł

4

Budowa i modernizacja ciągu drogowego z Kleszczowa przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz) – wykonanie niezbędnych dokumentacji, pozwoleń i uzgodnień (bez realizacji robót budowlanych).

Adam Kurpas

350 000,00 zł 

5

„Ścieżka wokół Śmieszka” czyli projekt ścieżki rowerowej przy zbiorniku „ Śmieszek” w rejonie ul. 11 Listopada w Żorach

Bronisław Pruchnicki

447 930,00 zł

6

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Wiosennej do cmentarza oraz remont łącznika drogi ul. Wiosennej od cmentarza do ul. Warszowickiej

Radosław Wróblewski

325 581,00 zł

7

Rowerownie w szkołach średnich

Jacek Arasim

280 000,00 zł

8

Zakup oraz instalacja toru typu pumptrack modułowy do jazdy na rowerach, hulajnogach, rolkach oraz deskorolkach

Katarzyna Jóźwiak

400 000,00 zł

9

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pukowca

Agnieszka Komorowska

500 000,00 zł

10

Żory w dobrych relacjach - pomagamy żorzanom budować dobre relacje po pandemii

Anna Nowacka

117 600,00 zł


Głosowanie

Już we wrześniu mieszkańcy Żor będą mogli zdecydować na jakie projekty przeznaczyć 2 160 000 zł z miejskiego budżetu! Głosowania w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2022 startuje 6 września i potrwa przez dwa tygodnie.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2022 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać  projekty ogólnomiejskie. Do Urzędu Miasta Żory trafiło 16 pomysłów żorzan, które następnie zostały przekazane do  członków Zespołu Weryfikującego, powołanego przez Waldemara Sochę, Prezydenta Miasta Żory, by ten zajął się ich oceną. Zespół sprawdził, czy spełnione zostały warunki formalne, a proponowane przedsięwzięcia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto. Zweryfikowane zostało też, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie, w tym – co niezwykle ważne – czy można je zrealizować w ciągu jednego roku.

Po weryfikacji projektów oraz rozpatrzeniu jednego złożonego przez mieszkańca odwołania od negatywnej oceny, ostatecznie do etapu głosowania dopuszczonych zostało 10 projektów. Samo głosowanie odbędzie się w terminie 6 - 20 września i będzie w nim mógł wziąć udział każdy mieszkaniem Żor.

Każdy z mieszkańców ma jeden głos, który może oddać albo papierowo – wrzucając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowanie do urny w jednym z punktów głosowania albo elektronicznie, przez specjalny portal. By zachęcić żorzan do licznego udziału w Żorskim Budżecie Obywatelskim w tym roku ułatwiliśmy obie formy głosowania.

Głosowanie internetowe odbywa się nadal poprzez stronę internetową https://zory-ekonsultacje.eboi.pl, ale zostało ono znacznie uproszczone! Nie trzeba już zakładać konta ani się logować, wystarczy tylko:
- wejść na Budżet obywatelski >> Przejdź do głosowania
- podać swoje pełne i prawidłowe dane - wszystkie pola muszą być wypełnione. Pole obszar to dzielnica, w której mieszkamy.
- wybrać projekt, na który chcemy oddać głos przyznając mu 1 punkt. UWAGA! Głosujemy tylko na 1 projekt.
- zaakceptować regulamin (uchwała ŻBO - po prawej stronie),
Zachęcamy, aby skorzystać z tej formy głosowania!

Żorzanie, którzy wolą skorzystać z głosowania tradycyjnego mogą pobrać kartę poniżej, wydrukować ją, wypełnić i zanieść do urny w punkcie głosowania lub po prostu zgłosić się do jednego z punktów głosowania, które znajdują się:

-  w punktach informacji (przy wejściach) w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 i al. Wojska Polskiego 25 i czynne są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00
w hali sportowej MOSiR Żory przy u. Folwareckiej 10, czynnej 7 dnie w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00
- kinie „Na Starówce”, przy ul. 
Kościuszki , czynnym 7 dni w tygodniu, zgodnie z repertuarem dostępnym na stronie kino.zory.pl

Pełna lista projektów na które można zagłosować wraz z ich szczegółowymi znajduje się na naszej stronie (poniżej), w BIP Urzędu Miasta Żory, na platformie zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Żory.

Pobierz kartę do głosowania papierowego

Link do głosowania internetowego

Plakat promujący głosowanie ŻBO z dopiskiem "Decydujemy razem!"


Punkty do głosowania

Punkty do głosowania tradycyjnego (papierowego) znajdują się w:

-  w punktach informacji (przy wejściach) w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 i al. Wojska Polskiego 25 i czynne są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00
w hali sportowej MOSiR Żory przy u. Folwareckiej 10, czynnej 7 dnie w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00
- kinie „Na Starówce”, przy ul. 
Kościuszki , czynnym 7 dni w tygodniu, zgodnie z repertuarem dostępnym na stronie kino.zory.pl


Mieszkańcy zdecydowali! Znamy wyniki Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

W przyszłym roku w Żorach powstanie hala do gry w tenisa, a przestrzeń wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 13 na os. Pawlikowskiego zostanie pięknie zagospodarowana – tak zdecydowali mieszkańcy, biorący udział w głosowaniu w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022! W głosowaniu wzięło udział ponad 5 tysięcy żorzan!

Znamy wyniki Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Głosami mieszkańców do realizacji w 2022 roku zostały skierowane dwa projekty, których wartość to w sumie ponad 2 miliony złotych! Żorzanie oddali w sumie 5 240 głosów, z których ważne były 4 922. To najwyższa frekwencja w historii Żorskiego Budżetu Obywatelskiego! Warto podkreślić, że 2122 głosy oddano przez Internet, poprzez nowy, uproszczony system do głosowania.

Zdecydowanym zwycięzcą został projekt  pn. „Żorska Strefa Tenisa”, zgłoszony przez Andrzeja Mazura. Oddano na niego aż 2 112 ważnych głosów , czyli 42,9%.  Żorska Strefa Tenisa powstanie w centrum miasta obok miejskiej hali przy ul. Folwareckiej. Projekt  zakłada budowę kompleksu trzech krytych kortów tenisowych (3 hale pięcio-łukowe stalowe, z nowoczesną nawierzchnią dywanową typu TOP SLIDE, efektywnym systemem ogrzewania oraz  oświetleniem częściowo naturalnym przez zastosowanie membran światło-przepuszczalnych) wraz z przyległym budynkiem zaplecza szatniowego. Strefa Tenisa z 3 kortami w krytej hali wraz z systemem ogrzewania ale i otwieranymi bocznymi częściami hal na okres letni jest przewidziana jako całoroczny kompleks, w którym będzie można zapoznać się dyscyplina jaką jest tenis, uczyć się techniki uderzeń oraz doskonalić swoje umiejętności gry dla wszystkich niezależnie od wieku.

Głosami mieszkańców do realizacji skierowany został także projekt pn. „Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na Osiedlu Pawlikowskiego”, zgłoszony przez Agnieszkę Maroszek. Projekt ten otrzymał 773 ważne głosy, a polega na zagospodarowaniu terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 13 poprzez uporządkowanie terenu, nasadzenie roślin wieloletnich i zamontowanie ławek parkowych. Dzięki środkom z ŻBO 2022 uczniowie zyskają przyjazne otoczenie i miejsce do spędzania przerw oraz czasu poza lekcjami. Również rodzice uczniów znajdą tu miłe miejsce do odpoczynku w oczekiwaniu na swoje pociechy. Wzrośnie estetyka budynków szkoły, które niedawno zyskały już nową elewację. Zagospodarowany teren będzie miejscem relaksu dla mieszkańców Osiedla Pawlikowskiego.

Szczegółowe opisy zwycięzkich projektów:

Żorska Strefa Tenisa

Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 13 na Osiedlu Pawlikowskiego

Szczegółowe wyniki głosowania w ŻBO 2022

 

 

Żorski Budżet Obywatelski 2023

Twój pomysł może zmienić miasto! Startuje Żorski Budżet Obywatelski 2023

Logo Żorskiego Budżetu Obywatelskiego

Chcesz mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście? Masz pomysł na inwestycję lub działania, które warto zrealizować? Jeśli tak, to weź udział w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2023.

Każdy z mieszkańców Żor może złożyć swój projekt do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 (ŻBO2023) w terminie od 16 maja do 30 czerwca 2022 r. W tym roku ponownie zgłaszać można tylko projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musi wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na ŻBO2023 czyli 2 200 000 zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno projekty „miękkie”, jak i inwestycyjne, pamiętając, że te ostatnie muszą być zlokalizowane na nieruchomościach należących do miasta. Własność poszczególnych działek można sprawdzić na www.geoportal.zory.pl.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt, a zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 16 maja do 30 czerwca 2022 r. w następujący sposób:
1) listownie na adres: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
2) bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznie na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów lub zdjęć oryginałów dokumentów,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności lub stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Aby zgłosić projekt wymagana jest lista z podpisami poparcia co najmniej 50 mieszkańców Żor. Wzór formularza do złożenia w formie papierowej oraz wzór listy poparcia będą dostępne w  Urzędzie Miasta Żory w godzinach jego pracy. Można je też pobrać ze strony www.zory.pl.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim można zarówno zgłaszać projekty do realizacji, jak i w późniejszym czasie głosować w formie elektronicznej, za pomocą platformy „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl. By to zrobić trzeba najpierw założyć konto na platformie. By to zrobić wchodzimy na stronę zory.eboi.pl i klikamy zarejestruj. Następnie wpisujemy swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wyrażamy zgody, konieczne do założenia konta. Ważne, aby pamiętać o zaznaczeniu okienka „Jestem mieszkańcem” i włączeniu opcji założenia profilu także w module e-Konsultacje. Po kliknięciu „zarejestruj się” otrzymamy wiadomość mailową z linkiem do aktywacji konta. Po jego aktywacji i sprawdzeniu poprawności danych przez Urząd Miasta Żory można korzystać z platformy.

By złożyć online propozycję inwestycji w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 należy kolejno:
1) zalogować się w EBOI
2) w górnej części strony kliknąć „e-Konsultacje”
3) ponowie zalogować się – tym razem do modułu e-Konsultacje
4) w górnej części strony kliknąć „Zgłoś inicjatywę”
5) opisać i przesłać zgłaszaną inicjatywę wraz z koniecznymi załącznikami.

Prosimy, by zgłaszając projekt przez Internet jako załączniki dodać w wersji elektronicznej (skan + wersja edytowalna) wszystkie pliki, które są konieczne do zgłoszenia papierowego tj. formularz wniosku, listę poparcia, a w przypadku osób niepełnoletnich także zgodę opiekuna prawnego.

Jak prawidłowo napisać wniosek?

Zgłaszając wniosek należy możliwie jak najdokładniej opisać zgłaszaną propozycję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, lokalizacja) oraz podać możliwie dokładny kosztorys – stworzony w oparciu o zapytania do firm, koszty podobnych realizacji w Żorach lub innych miasta itp. Nie wolno przy tym wskazywać, że inwestycja musi zostać zrealizowana przez zakup sprzętu konkretnej marki czy wykonana przez konkretnego wykonawcę.  Należy też pamiętać o podziale kosztów na te dotyczące działań inwestycyjnych i działań „miękkich”. Dodatkowo zgłaszający wniosek musi podać szacowane koszty eksploatacyjne zgłaszanej inwestycji w 5 kolejnych latach. W kosztorysie należy zawrzeć wszystkie koszty tzn. wziąć pod uwagę konieczność wykonania projektu, uzyskania pozwoleń, koszty obsługi czy utrzymania zgłaszanego przedsięwzięcia. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wykonalności technicznej czy sposobu przygotowania kosztorysu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Inwestycji (pod adresem in@um.zory.pl lub numerem telefonu 32 43 48 275 i 32 43 48 276) oraz Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Żory (pod adresem imi@um.zory.pl  lub numerem telefonu 32 43 48 272 albo 32 43 48 290).

Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. Należy także podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku można zgłosić się do pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory mailowo na adres wpks@um.zory.pl lub telefonicznie pod nr 32 43 48 176.

O terminach i szczegółach dalszych etapów będziemy informowali na bieżąco m.in. na miejskiej stronie internetowej www.zory.pl, na profilu facebookowym Miasto Żory, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.

Dokumenty związane z Żorskim Budżetem Obywatelskim


Składanie wniosków

Wnioski w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 należy składać w terminie 16 maja do 30 czerwca 2022 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać w następujący sposób:

1) listownie na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
2) bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznie na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zoryekonsultacje.eboi.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów lub zdjęć oryginałów dokumentów,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności lub stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Aby zgłosić projekt wymagana jest lista z podpisami poparcia co najmniej 50 mieszkańców Żor. Wzór formularza do złożenia w formie papierowej oraz wzór listy poparcia będą dostępne w  Urzędzie Miasta Żory w godzinach jego pracy. Można je też pobrać z linków pod artykułem.

FORMA TRADYCYJNA

Zgłaszając projekt w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Żory należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól formularza oraz podpisach na oświadczeniach.
Do zgłoszenia należy dodać: listę poparcia oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

FORMA ELEKTRONICZNA

Do złożenie projektu w formie elektronicznej konieczne jest najpierw założenie konta na platformie www.zory.eboi.pl, podając przy tym swoje dane osobowe. Założenie konta należy potwierdzić, klikając w link aktywacyjny, który otrzymamy mailowo.
Następnie logujemy się do portalu https://zory-ekonsultacje.eboi.pl.  Po zalogowaniu wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjatywę” i wypełnić wszystkie wymagane pola  i przesłać zgłoszenie.
Do zgłoszenia należy dodać skany: listy poparcia oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgody opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

Jak prawidłowo napisać wniosek?

Zgłaszając wniosek należy możliwie jak najdokładniej opisać zgłaszaną propozycję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, lokalizacja) oraz podać możliwie dokładny kosztorys – stworzony w oparciu o zapytania do firm, koszty podobnych realizacji w Żorach lub innych miasta itp. Nie wolno przy tym wskazywać, że inwestycja musi zostać zrealizowana przez zakup sprzętu konkretnej marki czy wykonana przez konkretnego wykonawcę.  Należy też pamiętać o podziale kosztów na te dotyczące działań inwestycyjnych i działań „miękkich”. Dodatkowo zgłaszający wniosek musi podać szacowane koszty eksploatacyjne zgłaszanej inwestycji w 5 kolejnych latach.

W kosztorysie należy zawrzeć wszystkie koszty tzn. wziąć pod uwagę konieczność wykonania projektu, uzyskania pozwoleń, koszty obsługi czy utrzymania zgłaszanego przedsięwzięcia. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wykonalności technicznej czy sposobu przygotowania kosztorysu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Inwestycji (pod adresem in@um.zory.pl lub numerem telefonu 32 43 48 275 i 32 43 48 276) oraz Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Żory (pod adresem imi@um.zory.pl  lub numerem telefonu 32 43 48 272 albo 32 43 48 290).

Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. Należy także podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku można zgłosić się do pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory mailowo na adres wpks@um.zory.pl lub telefonicznie pod nr 32 43 48 176.

Dokumenty związane ze zgłaszaniem projektów:

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (edytowalny)

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (PDF)

Zgoda dla osoby nieletniej (edytowalny)

Zgoda dla osoby nieletniej (PDF)

Pobierz listę poparcia dla projektu (edytowalny)

Pobierz listę poparcia dla projektu (PDF)

 

Instrukcja korzystania z platformy do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego

Chcesz złożyć propozycję do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego przez Internet? Musisz zarejestrować się w EBOI!

W Żorskim Budżecie Obywatelskim mamy możliwość zarówno zgłaszania proponowanych inwestycji do realizacji, jak i w późniejszym czasie głosowania w formie elektronicznej, za pomocą platformy „E-Żory”, dostępnej pod adresem https://zory-ekonsultacje.eboi.pl/

Jednak by to zrobić trzeba najpierw założyć konto na platformie. By to zrobić wchodzimy na stronę https://zory.eboi.pl/ i klikamy zarejestruj. Następnie wpisujemy swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wyrażamy zgody, konieczne do założenia konta. Ważne, aby pamiętać o zaznaczeniu okienka „Jestem mieszkańcem” i włączeniu opcji założenia profilu także w module e-Konsultacje. Po kliknięciu „zarejestruj się” otrzymamy wiadomość mailową z linkiem do aktywacji konta.

Po jego aktywacji i sprawdzeniu poprawności danych przez Urząd Miasta Żory można korzystać z platformy.

By złożyć wniosek online w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 należy:
1) zalogować się w EBOI
2) w górnej części strony kliknąć „e-Konsultacje”
3) ponowie zalogować się – tym razem do modułu e-Konsultacje
4) w górnej części strony kliknąć „Zgłoś inicjatywę”
5) opisać i przesłać zgłaszaną inicjatywę wraz z koniecznymi załącznikami

Prosimy, by zgłaszając projekt przez Internet jako załączniki dodać w wersji elektronicznej (skan + wersja edytowalna) wszystkie pliki, które są konieczne do zgłoszenia papierowego tj. formularz wniosku, listę poparcia, a w przypadku osób niepełnoletnich także zgodę opiekuna prawnego.


Ocena zgłoszonych projektów

Oceny projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 dokona Zespół Weryfikujący w składzie:

 • Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
 • Adrian Lubszczyk – Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu,
 • Anita Materzok – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
 • Katarzyna Belka – Naczelnik Wydziału Inwestycji,
 • Katarzyna Opoka-Rynkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 • Ewa Pańczyk – Miejski Konserwator Zabytków,
 • Monika Niemczyk – Kierownik Zespołu Zarządzania Energią,
 • Iwona Kapustka – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
 • Artur Elantkowski – Radca Prawny,
 • Anna Buchta - Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska,
 • Halina Pawliczek – Kierownik Zespołu Gospodarczego,
 • Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta,
 • Kazimierz Dajka – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory,
 • Piotr Huzarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory,
 • Arkadiusz Kuś – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Żory,
 • Krzysztof Mentlik – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żory,
 • Dawid Świerczek – Radny Rady Miasta Żory.

Zgodnie z uchwalą nr 396/XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego:

Rozdział 2

Zasady oceny zgłoszonych projektów

§ 3.

1.Ocena zgłoszonych projektów składa się z trzech etapów. Do kolejnego etapu kierowane są wyłącznie

projekty, które przeszły pozytywną ocenę w etapie poprzednim:

1) etap I – wymogi formalne określone w Rozdziale 1,

2) etap II – zgodność wniosku z kryteriami opisanymi w § 4,

3) etap III – wykonalność techniczna projektu, zgodnie z § 5.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokona Zespół Weryfikujący, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta.

§ 4.

Złożone projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi. Zweryfikowane zostanie, czy projekt nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami, strategiami, które Miasto przyjęło oraz realizuje na podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 5

Złożone projekty muszą być wykonalne technicznie. Za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w terminie jednego roku budżetowego jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

§ 6

W ramach procedury ŻBO nie mogą być realizowane zadania, które:

1) nie należą do zadań własnych gminy,

2) po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

3) stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, strategiami, które Miasto przyjęło oraz realizuje na podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

4) przewidują realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego na nieruchomościach innych niż miejskie,

5) naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym prawo własności

§ 7.

Na etapie oceny projektów wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. W efekcie

tych wyjaśnień dopuszcza się modyfikację projektów oraz łączenie projektów tożsamych, w uzgodnieniu z wnioskodawcą. Modyfikacja nie może prowadzić do istotnej zmiany zakresu proponowanego przedsięwzięcia

§ 8.

1. Ocena w odniesieniu do każdego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna (spełnia) lub ocena negatywna (nie spełnia).

2. Do głosowania dopuszczone zostaną projekty, które uzyskały ocenę pozytywną we wszystkich etapach, w odniesieniu do wszystkich wymogów.

§ 9. 

Ocena negatywna musi zostać uzasadniona na piśmie.

§ 10.

Po zakończeniu oceny wszystkie projekty wraz z wynikami ocen i uzasadnieniami ocen negatywnych

podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory www.zory.pl, na dedykowanej platformie pn.

„E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory.


Wyniki oceny projektów

Mieszkańcy Żor zgłosili w tym roku 9 projektów, które chcieliby zrealizować w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostały one sprawdzone przez Zespół Weryfikujący, powołany przez Waldemara Sochę, Prezydenta Miasta Żory. Wyniki tej oceny przedstawiamy poniżej.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2023 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać wyłącznie projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musiała wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie mogła przekraczać kwoty przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski czyli 2 200 000 zł.

Wszystkie zgłoszone przez żorzan propozycje zostały przekazane do członków Zespołu Weryfikującego, który poddał je 3-etapowej ocenie. Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy składaniu wniosku spełnione zostały warunki formalne, czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto, a ostatnim etapem była weryfikacja, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie. Szczegółowe wytyczne określa uchwała Rady Miasta Żory, z którą można zapoznać się poniżej.

W formie tabeli przedstawiamy wyniki oceny projektów. W przypadku ocen negatywnych podane zostało uzasadnienie takiej oceny. Z każdym projektem można zapoznać się klikając w jego nazwę. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji projektu. Odwołania przyjmowane będą do 16 sierpnia włącznie.

 Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
1) pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
2) pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznej na adres e-mail: wpks@um.zory.pl,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie do 14 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory. Wnosząc odwołanie prosimy o korzystanie z formularza dostępnego do pobrania poniżej.

 

L.P.

Nazwa projektu

Ocena projektu / uwagi

1

Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Żorach - Roju

 

Wnioskodawca: Mariusz Gajda

Wartość: 193 848,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

2

Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

 

Wnioskodawca: Joanna Fudali

Wartość: 220 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

3

Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim w Żorach

 

Wnioskodawca: Mieczysław Jakubowski

Wartość: 2 165 130,26 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

4

Budowa ul. Statki – budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem

 

Wnioskodawca: Jan Świerkot

Wartość: 2 075 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

 

5

„Strefa mocy – aktywne dziecko” – rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach

 

Wnioskodawca: Katarzyna Stolarek

Wartość: 1 282 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

6

Nowy budynek klubowy i hala dla społeczności baseballowo-softballowej

 

Wnioskodawca: Mariusz Szczygieł

Wartość: 1 700 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

NEGATYWNA

Uwagi

Przedstawiona technologia budowy hali namiotowej jest niezgodna z przepisami dotyczącymi użytkowania takiego obiektu jako obiektu sportowego m.in. obciążenie śniegowe przyjęte przez producenta 20kg/m2 jest dużo zaniżone od normowego ~90kg na m2.

 

Ponadto hala namiotowa jako obiekt całoroczny musi przejść procedurę pozwolenia na budowę (mapa do celów projektowych, uzgodnienia p.poż., projekty techniczne konstrukcji, instalacje wewnętrzne, ewentualne przekładki itd.) – nie zostało to uwzględnione w kosztorysie.

 

Koszty budowy hali są znacznie zaniżone. Według przedstawionej wyceny sama konstrukcja hali bez fundamentów, wyposażenia, instalacji to koszt rzędu 170 000 zł. Dlatego kwota 200 000zł na pewno nie pokryje zapotrzebowania na wykonanie hali namiotowej w całości.

 

Hala wyceniona została bez ogrzewania i wentylacji, co oznacza, że pojawią się problemy z utrzymaniem temperatury i przewietrzaniem, a co za tym idzie obiekt nie będzie nadawał się do użytku bez dużych dodatkowych nakładów – to powoduje, że taka inwestycja byłaby nieracjonalnym wykorzystaniem środków publicznych.

 

W zakresie budynku klubowego inwestycja jest niedoszacowana. Roboty ziemne, fundament i budynek to koszt przekraczający 1 mln zł. Do tego należy dodać wyposażenie, alarm, klimatyzację, zagospodarowanie terenu, parkingi i  dojazdy, co znaczoną przekroczy kwotę 1 400 000 zł.

 

Dodatkowo pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie dokumentacji posiadanej przez Urząd Miasta wygasło, co oznacza, że procedura będzie trwała dłużej i możliwość realizacji inwestycji w rok budzi wątpliwości inspektorów nadzoru.

 

 

7

Siłownia dla osób niepełnosprawnych

 

Wnioskodawca: Kamil Kuczawski

Wartość:  2 199 989,44 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

NEGATYWNA

Uwagi

Konieczność przyłączenia planowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami do sieci elektroenergetycznej wpływa na brak możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku – czas oczekiwania na wykonanie przyłącza przez Tauron szacuje się na minimum 18 miesięcy.

Ponadto koszty wykonania inwestycji są niedoszacowane – nie wzięto pod uwagę kosztów związanych z umowami przyłączeniowymi tj. wod-kan oraz energetycznego. W związku z powyższym koszt inwestycji przewyższa budżet przeznaczony na ŻBO 2023.

 

8

Doposażenie przestrzeni szkolnych i rekreacyjnych na terenie miasta Żory w stoły do gry w szachy, chińczyka, piłkarzyki

 

Wnioskodawca: Konrad Makarewicz

Wartość:  1 859 000,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

 

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Projekt został zlokalizowany częściowo na terenach, które nie należą do Gminy  Miejskiej Żory.

Ponadto na terenach administrowanych przez placówki edukacyjne brak informacji o zgodzie placówki na proponowane działania.

9

Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców
 

Wnioskodawca: Michał Klein

Wartość:  615 600,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 


Odwołania

W toku procedury odwoławczej w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 do Urzędu Miasta Żory wpłynęły trzy odwołania od negatywnych ocen weryfikacji projektów. Wszystkie złożone zostały przez wnioskodawców tych projektów.

Złożone odwołania dotyczyły ocenionych negatywnie przez Zespół Weryfikacyjny projektów:

 1. Siłownia dla osób niepełnosprawnych – wynik odwołania POZYTYWNY
 2. Doposażenie przestrzeni szkolnych i rekreacyjnych na terenie miasta Żory w stoły do gry w szachy, chińczyka, piłkarzyki - wynik odwołania POZYTYWNY
 3. Nowy budynek klubowy i hala dla społeczności baseballowo-softballowej - wynik odwołania NEGATYWNY

Wyniki odwołań wraz z uzasadnieniami publikujemy poniżej.

W najbliższych dniach opublikowana zostanie pełna lista projektów dopuszczonych do głosowania, wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi samego głosowania.


Projekty poddane pod głosowanie

 

L.P.

 

Nazwa projektu

 

Wnioskodawca

 

Wartość

1

Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Żorach - Roju

Mariusz Gajda

193 848,00 zł

2

Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

Joanna Fudali

220 000,00 zł

3

Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim w Żorach

Mieczysław Jakubowski

2 165 130,26 zł

4

Budowa ul. Statki – budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Jan Świerkot

2 075 000,00 zł

5

„Strefa mocy – aktywne dziecko” – rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach

Katarzyna Stolarek

1 282 000,00 zł

6

Siłownia dla osób niepełnosprawnych

Kamil Kuczawski

1 703 322,40 zł

7

Doposażenie przestrzeni rekreacyjnych, ogólnodostępnych i szkolnych na terenie miasta Żory w stoły do gry w szachy, chińczyka, piłkarzyki.

Konrad Makarewicz

1 667 000,00 zł

8

Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców

Michał Klein

615 600,00 zł

 


Głosowanie

W głosowaniu, które odbędzie się w terminie 19 września – 3 października będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Żor – bez żadnych ograniczeń. Każdy żorzanin dysponuje 1 głosem, który może oddać albo papierowo – wrzucając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowanie do urny w jednym z punktów głosowania albo elektronicznie, przez specjalną stronę. Obie formy głosowania zostały maksymalnie uproszczone.

Głosowanie internetowe odbywa się nadal poprzez stronę internetową https://zory-ekonsultacje.eboi.pl. Nie trzeba zakładać konta ani się logować, wystarczy tylko:
- podać swoje pełne i prawidłowe dane,
- wybrać projekt, na który chcemy oddać głos przyznając mu 1 punkt,
- zaakceptować regulamin,
- oddać głos.
Zachęcamy, aby skorzystać z tej formy głosowania!

Głosowanie papierowe odbywa się na specjalnych kartach.  Kartę można pobrać w punkcie do głosowania lub też pobrać ją poniżej, wydrukować, wypełnić i zanieść do urny w punkcie głosowania. Punkty głosowania znajdują się:
-  w punktach informacji (przy wejściach) w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 i al. Wojska Polskiego 25 i czynne są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00
- w hali sportowej MOSiR Żory przy u. Folwareckiej 10, czynnej 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ottona Sterna, czynnej:
poniedziałek  8:00-16:00
wtorek  8:00-21:00
środa  8:00-21:00
czwartek  8:00-21:00
piątek  8:00-21:00
sobota  8:00-21:00

Pełna lista projektów na które można zagłosować wraz z ich szczegółowymi znajduje się na naszej stronie (poniżej), w BIP Urzędu Miasta Żory, na platformie zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Żory.

Pobierz kartę do głosowania papierowego

Link do głosowania internetowego


Punkty do głosowania

Punkty głosowania znajdują się:

 • w punktach informacji (przy wejściach) w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 i al. Wojska Polskiego 25 i czynne są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:
  poniedziałek 7:30-17:00
  wtorek-czwartek: 7:30-15:30
  piątek 7:30-14:00
 • w hali sportowej MOSiR Żory przy u. Folwareckiej 10, czynnej 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00
 • w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ottona Sterna, czynnej:
  poniedziałek  8:00-16:00
  wtorek  8:00-21:00
  środa  8:00-21:00
  czwartek  8:00-21:00
  piątek  8:00-21:00
  sobota  8:00-21:00

Wyniki głosowania

Ponad 9 tysięcy mieszkańców wzięło udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego! Znamy już wyniki – w przyszłym roku w naszym mieście powstaną: bieżnia lekkoatletyczna przy SP 11, zielone miejsce spotkań przy SP 16 i „Strefa mocy” przy ZS-P 5 a żorskie jednostki OSP zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt!

Z roku na rok zainteresowanie żorzan Żorskim Budżetem Obywatelskim rośnie! W ŻBO 2023 oddano aż 9086 głosów, z których 8852 były ważne. To zdecydowany rekord jeśli chodzi o frekwencje! Najwięcej, bo aż 2904 głosy ważne oddano na projekt pn. „Budowa  bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Żorach-Roju”, zgłoszony przez Mariusza Gajdę. W ramach tego projektu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Żorach-Roju wybudowana zostanie krótka, poliuretanowa bieżnia lekkoatletyczna z 4 torami. Inwestycja ta poprawi warunki do uprawiania sportu nie tylko dla uczniów, ale też dla wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy i całego miasta. Wartość tego projektu to 193 848,00 zł.

Drugie miejsce zajął projekt pn. „Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach”, zgłoszony przez Joannę Fudali. Otrzymał on 1896 ważnych głosów. Za kwotę 220 000 zł przy SP 16 powstanie zielona, wspólna przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna. Ponadto realizacja zadania pozwoli na kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej poprzez podniesienie atrakcyjności form edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Powstanie ścieżka edukacyjna z ciekawymi grami terenowymi, która pozwoli na prowadzenie działań z edukacji ekologicznej. Wiedzę na ścieżce będzie można zdobywać także samodzielnie, odwiedzając szkolny ogród. Utworzenie kącika hamakowego pozwoli zaś na zrelaksowanie się po zajęciach edukacyjnych.

Kolejny projekt, który mieści się w kwocie przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski 2023 to zgłoszony przez Katarzynę Stolarek projekt pn. „Strefa mocy – aktywne dziecko” – rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach. Wartość tego projektu to 1 282 000 zł, a w ramach jego realizacji plac zabaw przy szkole w Baranowicach zmieni się nie do poznania – wszystkie urządzania zostaną wymienione na nowe, pojawi się nowa bezpieczna nawierzchnia, przebudowane zostanie boisko trawiaste, wymieniona zostanie mała architektura. Projekt obejmuje też stworzenie „zielonej klasy” z ławeczkami i stolikami, utworzenie „kuchni błotnej” oraz strefy trampolin ziemnych i z kulami równoważnymi.

Zgodnie z § 19 ust. 7 Uchwały nr 396/XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha zdecydował o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na ŻBO, do kwoty pozwalającej zrealizować kolejny, najtańszy projekt zgodnie z procedurą. Tym projektem jest zgłoszona przez Michała Kleina inicjatywa pn. „Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców”. Projekt o wartość 615 600,00 zł zakłada doposażenie wszystkich żorskich jednostek OSP w potrzebny im sprzęt: komplety ubrań specjalistycznych, buty, rękawice, hełmy, kominiarki oraz aparaty powietrzne z butlą i maską.

Szczegółowe opisy zwycięskich projektów:

Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Żorach - Roju

Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

„Strefa mocy – aktywne dziecko” – rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach

Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców

wyniki-ZBO-2023.pdf  Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 832 KB