Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Żorska Karta Mieszkańca

Żorska Karta Mieszkańca została stworzona, by ułatwić żorzanom dostęp do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w naszym mieście. W ten sposób władze miasta chcą umożliwić wszystkim mieszkańcom jak najpełniejsze korzystanie z atrakcji dostępnych w Żorach.   

Kto może ubiegać się o Żorską Kartę Mieszkańca?

Użytkownikiem Karty może zostać osoba fizyczna, spełniająca co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) jest zameldowana w Żorach na pobyt stały lub czasowy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Żorach oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania są Żory;

2) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Żorach oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania są Żory;

3) jest w wieku od 18 do 25 lat, zamieszkuje w Żorach, kontynuuje naukę w Żorach, nie rozlicza podatku dochodowego od osób fizycznych w Żorach (brak dochodów) i pozostaje na utrzymaniu rodziców/opiekunów posiadających prawo do otrzymania Żorskiej Karty Mieszkańca;

4) jest w wieku do 26 roku życia, zamieszkuje w Żorach, nie kontynuuje nauki i jest zwolniona z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

5) przebywa w całodobowej placówce pomocy społecznej w Żorach.

Do otrzymania Karty uprawnione są również dzieci osób uprawnionych spełniających wymagania określone w ust. 1 wspólnie z nimi zamieszkujące do ukończenia 25 lat, z tym, że dzieci powyżej 18 roku życia muszą pozostawać uczniami szkół średnich lub studentami.

Jakie korzyści daje Żorska Karta Mieszkańca?

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach​​​​​​

Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Folwareckiej 10:
13% zniżki w każdą niedzielę na siłownię i siłownię Cardio: osoby indywidualne wejście (90 minut).
25% zniżki na wypożyczenie (90 minut) jednej pary rolek przez okres funkcjonowania wypożyczalni dla biletu normalnego jak i ulgowego.

Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Kłokocińskiej 78a:
20% zniżki 
na kort do gry pojedyńczej w tenisa ziemnego (60 minut).
17% zniżki na kort do gry podwójnej w tenisa ziemnego (60 minut).

Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Wodzisławskiej 213:
Bezpłatne 
korzystanie ze stołów tenisa stołowego w każdy poniedziałek od godziny 20:00 do 21:30.

Spółka Nowe Miasto Sp. z o.o.

Park Wodny Aquarion:
Bezpłatne 
korzystanie w godz. pomiędzy 6:00 a 6:59 oraz 18:00 a 18:59 w każdy poniedziałek, poza poniedziałkami w które wypada dzień ustawowo wolny od pracy oraz w trakcie trwania przerwy technicznej lub przerw wywołanych ograniczeniami związanymi z koniecznością zapewnienia wymogów sanitarnych czy też zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 i innym chorobom zakaźnym.
10% zniżki na bilet wstępu do groty solnej od poniedziałku do piątku.

Park Rozrywki Twinpigs
15% zniżki 
na bilet wstępu do Parku Rozrywki.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
10% zniżki na bilety wstępu na imprezy (koncerty, teatry) organizowane przez MOK.
20% zniżki na przejazd karuzelą Żorzanką.

Muzeum Ognia:
15% zniżki na bilet wstępu.

Studio Tańca Step Art.:
10% zniżki na bilet wstępu.

Studio Działań Artystycznych:
10% zniżki na bilet wstępu.

Kino na Starówce:
15 zł za bilet ulgowy na seanse filmowe

Muzem Miejskie w Żorach
30% zniżki
 na bilet wstępu.

Relaks i Odnowa Alicja Motyka - gabinet masażu mieszczący się prz ul. Męczenników Oświęcimskich 25A, tel. 790 277 778
5% zniżki na wszystkie usługi

Co zrobić, by otrzymać Żorską Kartę Mieszkańca?

By przystąpić do Programu trzeba złożyć w Urzędzie Miasta wypełniony wniosek wraz z załącznikami do wglądu. Użytkownik przystępujący do Programu zobowiązuje się do podania w nim swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej. We wniosku podaje się następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania;

c) PESEL;

d) adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika;

e) imiona i nazwiska oraz PESEL dzieci lub współmałżonka, jeśli wniosek obejmuje również innych członków rodziny;

Karta każdorazowo wydawana będzie w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i nr karty, ponadto może być wydana w formie karty tradycyjnej - plastikowej.

Każdy Użytkownik może otrzymać wyłącznie jeden numer Karty.

Udostępniona została również aplikacja mŻory, za pomocą której można składać wnioski o przyznanie Żorskiej Karty Mieszkańca. Aplikacja ta umożliwia wypełnienie wniosku i dołączenie skanu (zdjęcia) dokumentu potwierdzającego odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego w Żorach. Za pomocą przedmiotowej aplikacji wnioskodawca poinformowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Miasta Żory o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wystarczy, że wnioskodawca podejdzie do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Żory ul. Rynek 9 pok. 100 lub 201, celem złożenia podpisu na wniosku przekazanym za pomocą aplikacji i odebrania Żorskiej Karty Mieszkańca.

Wnioski o wydanie Kart są przyjmowane w Wydziale Polityki Społecznej (pokój 100 i 201) Urzędu Miasta Żory ul. Rynek 9, 44-240 Żory.