Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Budżet obywatelski banner

Wyniki oceny projektów

Mieszkańcy Żor zgłosili w tym roku 9 projektów, które chcieliby zrealizować w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostały one sprawdzone przez Zespół Weryfikujący, powołany przez Waldemara Sochę, Prezydenta Miasta Żory. Wyniki tej oceny przedstawiamy poniżej.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2023 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać wyłącznie projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musiała wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie mogła przekraczać kwoty przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski czyli 2 200 000 zł.

Wszystkie zgłoszone przez żorzan propozycje zostały przekazane do członków Zespołu Weryfikującego, który poddał je 3-etapowej ocenie. Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy składaniu wniosku spełnione zostały warunki formalne, czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto, a ostatnim etapem była weryfikacja, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie. Szczegółowe wytyczne określa uchwała Rady Miasta Żory, z którą można zapoznać się poniżej.

W formie tabeli przedstawiamy wyniki oceny projektów. W przypadku ocen negatywnych podane zostało uzasadnienie takiej oceny. Z każdym projektem można zapoznać się klikając w jego nazwę. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji projektu. Odwołania przyjmowane będą do 16 sierpnia włącznie.

 Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
1) pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
2) pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznej na adres e-mail: wpks@um.zory.pl,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie do 14 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory. Wnosząc odwołanie prosimy o korzystanie z formularza dostępnego do pobrania poniżej.

 

L.P.

Nazwa projektu

Ocena projektu / uwagi

1

Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Żorach - Roju

 

Wnioskodawca: Mariusz Gajda

Wartość: 193 848,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

2

Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

 

Wnioskodawca: Joanna Fudali

Wartość: 220 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

3

Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim w Żorach

 

Wnioskodawca: Mieczysław Jakubowski

Wartość: 2 165 130,26 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

4

Budowa ul. Statki – budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem

 

Wnioskodawca: Jan Świerkot

Wartość: 2 075 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

 

5

„Strefa mocy – aktywne dziecko” – rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach

 

Wnioskodawca: Katarzyna Stolarek

Wartość: 1 282 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

6

Nowy budynek klubowy i hala dla społeczności baseballowo-softballowej

 

Wnioskodawca: Mariusz Szczygieł

Wartość: 1 700 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

NEGATYWNA

Uwagi

Przedstawiona technologia budowy hali namiotowej jest niezgodna z przepisami dotyczącymi użytkowania takiego obiektu jako obiektu sportowego m.in. obciążenie śniegowe przyjęte przez producenta 20kg/m2 jest dużo zaniżone od normowego ~90kg na m2.

 

Ponadto hala namiotowa jako obiekt całoroczny musi przejść procedurę pozwolenia na budowę (mapa do celów projektowych, uzgodnienia p.poż., projekty techniczne konstrukcji, instalacje wewnętrzne, ewentualne przekładki itd.) – nie zostało to uwzględnione w kosztorysie.

 

Koszty budowy hali są znacznie zaniżone. Według przedstawionej wyceny sama konstrukcja hali bez fundamentów, wyposażenia, instalacji to koszt rzędu 170 000 zł. Dlatego kwota 200 000zł na pewno nie pokryje zapotrzebowania na wykonanie hali namiotowej w całości.

 

Hala wyceniona została bez ogrzewania i wentylacji, co oznacza, że pojawią się problemy z utrzymaniem temperatury i przewietrzaniem, a co za tym idzie obiekt nie będzie nadawał się do użytku bez dużych dodatkowych nakładów – to powoduje, że taka inwestycja byłaby nieracjonalnym wykorzystaniem środków publicznych.

 

W zakresie budynku klubowego inwestycja jest niedoszacowana. Roboty ziemne, fundament i budynek to koszt przekraczający 1 mln zł. Do tego należy dodać wyposażenie, alarm, klimatyzację, zagospodarowanie terenu, parkingi i  dojazdy, co znaczoną przekroczy kwotę 1 400 000 zł.

 

Dodatkowo pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie dokumentacji posiadanej przez Urząd Miasta wygasło, co oznacza, że procedura będzie trwała dłużej i możliwość realizacji inwestycji w rok budzi wątpliwości inspektorów nadzoru.

 

 

7

Siłownia dla osób niepełnosprawnych

 

Wnioskodawca: Kamil Kuczawski

Wartość:  2 199 989,44 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

NEGATYWNA

Uwagi

Konieczność przyłączenia planowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami do sieci elektroenergetycznej wpływa na brak możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku – czas oczekiwania na wykonanie przyłącza przez Tauron szacuje się na minimum 18 miesięcy.

Ponadto koszty wykonania inwestycji są niedoszacowane – nie wzięto pod uwagę kosztów związanych z umowami przyłączeniowymi tj. wod-kan oraz energetycznego. W związku z powyższym koszt inwestycji przewyższa budżet przeznaczony na ŻBO 2023.

 

8

Doposażenie przestrzeni szkolnych i rekreacyjnych na terenie miasta Żory w stoły do gry w szachy, chińczyka, piłkarzyki

 

Wnioskodawca: Konrad Makarewicz

Wartość:  1 859 000,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

 

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Projekt został zlokalizowany częściowo na terenach, które nie należą do Gminy  Miejskiej Żory.

Ponadto na terenach administrowanych przez placówki edukacyjne brak informacji o zgodzie placówki na proponowane działania.

9

Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców
 

Wnioskodawca: Michał Klein

Wartość:  615 600,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi