Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Zdjęcie przedstawia Rynek Miasta Żory

Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory

Nagroda Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawana jest dorocznie osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Żor na rzecz jego mieszkańców w czterech kategoriach:

1. „Twórczość artystyczna” – za szczególne osiągnięcia twórcze, oryginalny charakter osiągnięć, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji.

2. „Upowszechnianie kultury” – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, także jako społeczny animator kultury lub grupa społecznych animatorów kultury, za wspieranie talentów z terenu Miasta Żory, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności.

3. „Ochrona kultury” – za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Żory lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Żor.

4. „Młodzi twórcy” - za wybitne osiągnięcia artystyczne, podejmowanie działań o wysokich walorach artystycznych dla osób, które nie ukończyły 35 roku życia. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY 

 

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Lothar Dziwoki

2. „Upowszechnianie kultury” - Zofia Mańka - Błaszczyk

3. „Ochrona kultury” - Zofia Przeliorz

Prezydent Miasta Waldemar Socha wręczył także nagrodę honorową w kategorii ochrona kultury dla Zespołu Śpiewaczego „Rojanki”.

 

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Michał Rycerz

2. „Upowszechnianie kultury” - Jan Delowicz

3. „Ochrona kultury” - Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Osiny”

4. „Młodzi twórcy” - Joanna Szymala

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2017 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Andrzej Marciniec

2. „Upowszechnianie kultury” - Aneta Antosiak

3. „Ochrona kultury” - Żorskie Centrum Regionalne

4. „Młodzi twórcy” - duet Wiktoria Wieczorek i Borys Zawierucha

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2018 roku:

1. „Twórczość artystyczna” – Carrantuohill

2. „Upowszechnianie kultury” – Bogdan Rumiak

3. „Ochrona kultury” – Leonard Motyka

4. „Młodzi twórcy” – Dominika Kierpiec-Kontny

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2019 roku:

1. „Twórczość artystyczna” – Paweł Gwóźdź

2. „Upowszechnianie kultury” – Jolanta Hrycak

3. „Ochrona kultury” – Ludwik Wróbel

4. „Młodzi twórcy” – Kaja Skórska-Szmigielska

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2020 roku:

1. „Twórczość artystyczna” – Grzegorz Karnas

2. „Upowszechnianie kultury” – Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowicach

3. „Ochrona kultury” – Barbara Wołczyk

4. „Młodzi twórcy” – Jan Łomozik

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2021 roku:

1. „Twórczość artystyczna” – Anna Flaga

2. „Upowszechnianie kultury” – Grzegorz Granek

3. „Ochrona kultury” – Joanna Zygmund - Kipka

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2022 roku:

1. „Twórczość artystyczna” – Gabriela Becla i Zbigniew Tomecki

2. „Upowszechnianie kultury” – Maria Kożuch

3. „Ochrona kultury” – Urszula Niechoj

4. „Młodzi twórcy”  – Bartłomiej Świtacz

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2023 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Michał Barański

2. „Upowszechnianie kultury” -  Michał Gajda

3. „Ochrona kultury” -  Zespół Pieśni i Tańca „Sari”

3. „Młodzi twórcy” - Krzysztof Małysz