Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Zdjęcie przedstawia Rynek Miasta Żory

Asystent Międzykulturowy

Asystent Międzykulturowy

Asystent Międzykulturowy przyjmuje w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 11:00 - 15:30 w Infopunkcie  na terenie Centrum Przesiadkowego w Żorach, przy ul. Męczenników Oświęcimskich.
Bezpośredni kontakt: 668 136 542.
W pozostałe dni kontakt poprzez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Żorach, tel. 32 43 48 135.

Do głównych zadań Asystenta Międzykulturowego należą:

  • przeprowadzenie konsultacji dla obcokrajowców, osób przyjezdnych, mających problem z porozumiewaniem się w języku polskim oraz osób zainteresowanych współpracą, nawiązaniem kontaktu i zatrudnieniem pracowników zza granicy bezpośrednio na firmę;
  • kontaktowanie się z urzędami oraz instytucjami miejskimi w celu pozyskania informacji dot. pytań cudzoziemców oraz osób, mających problemy z porozumiewaniem się w języku polskim;
  • pomoc obcokrajowcom w wypełnieniu dokumentów urzędowych, CV w języku polskim etc.;
  • towarzyszenie żorskim cudzoziemcom w urzędach oraz instytucjach miejskich, szkołach, przedszkolach, przychodniach, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych wraz z tłumaczeniem ustnym;
  • wsparcie adaptacyjne oraz informacyjne rodziców oraz dzieci cudzoziemskich w żorskich szkołach, kontakt z dyrekcją szkół;
  • informowanie o integracyjnych inicjatywach na rzecz migrantów w mieście Żory i okolicy;
  • tłumaczenie krótkich komunikatów informacyjnych, przekazanych przez Urząd Miasta oraz instytucje miejskie, skierowanych w tym do cudzoziemców.
  • wsparcie we włączeniu społecznym cudzoziemców.

Zespół doradczo-inicjujący ds. Dialogu Międzykulturowego w Żorach

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.661.2022 z dnia 27.04.2022 r. został określony tryb powołania członków Zespołu Doradczo-Inicjującego ds. Dialogu Międzykulturowego w Żorach oraz organizacji jego pracy i zakresu zadań.

Zakres działania Zespołu obejmuje:
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących spraw cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych,
- inicjowanie i wspieranie działań w zakresie dialogu międzykulturowego,
- proponowanie działań w zakresie integracji społecznej cudzoziemców,
- inicjowanie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- proponowanie inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji i ksenofobii.

W skład Zespołu wchodzą:
Anita Czerner-Lebedew – przewodnicząca,
Adam Grześkiewicz - wiceprzewodniczący,
Bożena Köhl-Gudzik - sekretarz,
Katarzyna Kosztyła-Hus – członek,
Jolanta Hrycak - członek,
Stanisław Ratajczyk - członek,
Dominik Krusberski - członek,
Adrian Lubszczyk - członek,
Bogdan Bąk - członek,
Alla Ozhyievska - członek,
Natalia Figiel - członek,
Oliwia Szymańska - członek.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Żory.