Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Zdjęcie przedstawia Rynek Miasta Żory

Położenie

Miasto leży w południowej części województwa śląskiego, nieopodal granicy z Czechami i Słowacją, a także na skraju atrakcyjnych terenów rekreacyjnych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Zlokalizowane jest przy ważnych szlakach komunikacyjnych: niedaleko autostrady A4 łączącej wschód z zachodem i przy autostradzie A1 łączącej południe z północą.

Żory usytuowane są na terenie jednego z czystszych ekologicznie i niezdegradowanych obszarów Śląska, który jest oddalony od skupisk ciężkiego przemysłu. To tutaj zaczynają się granice Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Lasy, które wchodzą w jego skład, rozciągają się na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów od Żor aż do Raciborza. Miłośnicy rowerowych wycieczek znajdą w nich wiele szlaków do przemierzenia. Także zwolennicy pieszych spacerów znajdą coś dla siebie i to niedaleko od miasta. Po krótkiej leśnej wędrówce trafić można w sam środek tzw. Pojezierza palowickiego - ciągu kilkunastu stawów założonych kilkaset lat temu przez cystersów. Jest to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Śląska.

Specyfika lokalizacji Żor sprawia, iż w promieniu 120 km od miasta mieszka około 10 mln ludzi. Stanowią oni potężny rynek zbytu silnie skoncentrowany w śląskich miastach. Jednak sam duży region charakteryzujący się znaczną liczbą mieszkańców to jeszcze nie wszystko – najważniejsze jest w nim dobre usytuowanie.

Mówi się u nas, że z Żor jest wszędzie blisko. Odległość do większości najważniejszych miast, aglomeracji i miejscowości to najwyżej 40 km – czyli w granicach przeciętnej mobilności mieszkańców. Taka lokalizacja powoduje, że można doskonale łączyć możliwości jakie dają aglomeracje miejskie z atrakcjami wypoczynkowymi Beskidu Śląskiego.

Nieprzypadkowo Żory były w przeszłości ważnym punktem na bursztynowym szlaku. Gdy spojrzeć na miasto z góry, w oczy rzuca się rozwinięta sieć dróg promieniście rozchodząca się od centrum na wszystkie strony świata.

O tym że miasto utrzymało swą istotną rolę w transporcie świadczą planowane inwestycje: to właśnie przez Żory przebiegać będzie autostrada północ-południe A1 oraz droga regionalna Pszczyna-Racibórz, która domknie istniejącą obwodnicę miasta od strony północnej. Dzięki tym inwestycjom możliwości komunikacyjne będą jeszcze lepsze. Infrastrukturę komunikacyjną uzupełnia dodatkowo istniejąca linia kolejowa.

Natężenie ruchu waha się na poziomie:

  • północ – południe ok. 20 tysięcy pojazdów na dobę
  • wschód – zachód ok. 12 tysięcy pojazdów na dobę

i w związku z realizowanymi inwestycjami w mieście będzie rosło. Czynnik ten stwarza bardzo dobre warunki do realizacji inwestycji skierowanych na obsługę ruchu tranzytowego (m.in. motele, stacje benzynowe, bary gastronomiczne, zakłady diagnostyki samochodowej itp.). Dodatkowym elementem potwierdzającym tą tezę jest fakt, że Żory leżą na międzynarodowym szlaku tranzytowym (granica w Cieszynie) w związku z czym część ruchu na nim generowanego ma charakter długodystansowy, co wiąże się z koniecznością odpoczynku podczas podróży.