Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
Budżet obywatelski banner

Odwołania

Odwołanie dotyczyło projektu pn. „Budowa i modernizacja ciągu drogowego z Kleszczowa przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz)”, zgłoszonego przez Pana Adama Kurpasa. Sam wnioskodawca złożył także odwołanie od oceny negatywnej, proponując zmianę zakresu projektu, która pozwala na jego realizację. W tym zakresie odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wynik odwołania od negatywnej oceny projektu (skan z podpisem Prezydenta Miasta)

Wynik odwołania od negatywnej oceny projektu (plik PDF)

 W najbliższych dniach opublikowana zostanie pełna lista projektów dopuszczonych do głosowania, wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi samego głosowania.

 

 

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji projektu w terminie 5 dni od daty opublikowania tych wynikówczyli do 16 sierpnia włącznie.

Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
1) pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
2) pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznej na adres e-mail: bpks@um.zory.pl,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie do 14 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory. Wnosząc odwołanie prosimy o korzystanie z formularza dostępnego do pobrania poniże

Formularz odwołania (doc)

Formularz odwołania (pdf)