Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
Zdjęcie przedstawia Rynek Miasta Żory

Żorska Karta Seniora

W październiku 2014 r. w Żorach wystartował program „Żorska Karta Seniora”. Starsi mieszkańcy mogą starać się o karty uprawniające do najróżniejszych ulg i bonifikat. Warto dodać, że regulamin programu „Żorska Karta Seniora” był opiniowany przez Żorską Radę Seniorów.

„Żorska Karta Seniora” jest honorowana na terenie miasta Żory, w tzw. Punktach Partnerskich, które włączyły się do programu. O wydanie dokumentu mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 rok życia i na stałe zamieszkują w naszym mieście. Karty wydawane są przez pracowników Wydziale Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Żory.

- Celem programu jest włączenie seniorów do aktywnego życia społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także propagowanie pozytywnego wizerunku żorskich seniorów. Zadaniem programu jest ułatwienie osobom, które ukończyły 60 rok życia korzystanie z produktów, usług i świadczeń na terenie Żor, poprzez zapewnienie oferty specjalnej korzystnej dla seniorów – wyjaśnia Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Więcej na temat „Żorskiej Karty Seniora” można dowiedzieć się:

Wydział Polityki Społecznej,
Urząd Miasta Żory, Rynek 9, pokój nr 201,
numer telefonu: 32 43 48 134 i 135,
adres e-mail: wps@um.zory.pl