Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Opłaty

Termin zapłaty za I kwartał 2020

Przypominamy mieszkańcom Żor, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020 roku należy wnosić na indywidualny nr rachunku bankowego w terminie do 10 marca br.

Opłatę należy uiszczać kwartalnie (w wysokości za trzy miesiące), bez każdorazowego wezwania, na indywidualny rachunek bankowy w terminach:

1) 10 marca za I kwartał (styczeń-marzec),
2) 10 czerwca za II kwartał  (kwiecień-czerwiec),
3) 10 września za III kwartał (lipiec-wrzesień),
4) 10 grudnia za IV kwartał (październik-grudzień).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr 121/VIII/19 Rady Miasta z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, obowiązujące stawki to:

a) 15,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 30,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

c) w przypadku nieruchomości, które w części są zamieszkałe, a w części prowadzona jest w nich działalność gospodarcza, do opłaty za gospodarowanie odpadami liczonej od mieszkańca doliczyć należy opłatę za odbieranie tych odpadów według stawek uzależnionych od wielkości pojemników, w których są one zbierane i odbierane.

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwalone przez Radę Miasta Żory Uchwałą Nr 121/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zgodnie z uchwałą obowiązujące stawki to:

  1. 15,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. 30,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  3. w przypadku nieruchomości, które w części są zamieszkałe, a w części prowadzona jest w nich działalność gospodarcza, do opłaty za gospodarowanie odpadami liczonej od mieszkańca doliczyć należy opłatę za odbieranie tych odpadów według stawek uzależnionych od wielkości pojemników, w których są one zbierane i odbierane.

Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.