Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Kamp Lintfort

HISTORIA DOTYCHCZASOWYCH KONTAKTÓW

Kontakt z władzami niemieckiej miejscowości Kamp - Lintfort został nawiązany za pośrednictwem Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej z Gliwic, który przekazał Żorom informację, że samorząd tego miasta chce nawiązać współpracę partnerską z miastem w Polsce. Taką współpracę miasto to nawiązało już z miejscowościami w Wielkiej Brytanii i Francji. Chodziło o to, aby miejscowości miały ze sobą jak najwięcej wspólnego. Nic więc dziwnego, że wybór padł na Żory. Okazało się bowiem, że takich podobieństw jest wiele. Kamp - Lintfort to także miasto związane historycznie z przemysłem górniczym, położone jest w pobliżu znacznie większych od siebie miejscowości, posiada zbliżoną liczbę mieszkańców, podobnie jak Żory ma też znakomitą drużynę piłki ręcznej itp.

RELACJA Z WIZYTY NIEMIECKIEJ DELEGACJI W ŻORACH

Październik 2003

Dnia 24 października 2003 roku do Żor przyjechała delegacja władz samorządowych Kamp - Lintfort. W jej skład wchodził burmistrz tego miasta dr Christoph Landscheidt, jego zastępca oraz trzech przedstawicieli działających w tamtejszej radzie miejskiej ugrupowań politycznych. Delegacja zwiedziła Muzeum Miejskie, żorską starówkę, Pole Warszowickie wchodzące w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uczestniczyła także w koncercie Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej i otwarciu zawodów o Puchar Śląska w piłce ręcznej kobiet. Oczywiście delegacja spotkała się zarówno z Prezydentem Miasta Waldemarem Sochą, jak i przedstawicielami wszystkich klubów żorskiej Rady Miasta. W wyniku rozmów plenarnych obie strony wyraziły chęć doprowadzenia do formalnej współpracy obydwu miast przez podpisanie umowy o zawiązaniu partnerstwa pomiędzy Kamp - Lintfort a Żorami.

Dnia 16 grudnia 2003 roku Rada Miasta Kamp - Lintfort, po zapoznaniu się z informacjami na temat naszego miasta przekazanymi im przez burmistrza i pozostałych członków delegacji, jednogłośnie podjęła uchwałę aprobującą propozycję zawiązania partnerstwa pomiędzy Kamp - Lintfort a Żorami. Kilka dni później Rada Miasta Żory podjęła analogiczną uchwałę.

AKT PARTNERSTWA

Dnia 18 czerwca 2004 r. Żory podpisały umowę o partnerstwie z niemieckim miastem Kamp - Lintfort leżącym w landzie Północna - Nadrenia Westfalia w pobliżu granicy holenderskiej. Oficjalna uroczystość podpisania umowy odbyła się w trakcie pobytu w Kamp - Lintfort delegacji żorskich władz samorządowych. Podczas uroczystego posiedzenia tamtejszej Rady Miasta w imieniu Żor podpis złożył Prezydent Żor Waldemar Socha, zaś ze strony niemieckiej Burmistrz Kamp - Lintfort Christoph Landscheidt.

- Kamp - Lintfort jest pierwszym miastem w Niemczech, które podpisuje taką umowę ze swym polskim odpowiednikiem po przystąpieniu 1 maja 2004 roku Polski do Unii Europejskiej - podkreślił Burmistrz Landscheidt po złożeniu podpisu.

- Mam nadzieję, że nasze partnertstwo dobrze przysłuży się polsko-niemieckiej współpracy - mówił z kolei Prezydent Waldemar Socha. - Liczę na to, że najbardziej skorzysta z tego polska i niemiecka młodzież.

 

W oparciu o wzajemne przyjacielskie stosunki pomiędzy narodami Europy oraz pragnienie zagwarantowania ludziom życia w pokoju i wolności, przedstawiciele obywateli miast Kamp-Lintfort i Żory ogłaszają niniejszym swą wolę umacniania oraz dalszego rozbudowywania istniejących między obydwoma miastami związków poprzez zawarcie oficjalnego partnerstwa.

 

Niniejsze partnerstwo zaakceptowane przez Rady Miast Kamp-Lintfort i Żory zostaje uroczyście potwierdzone i podpisane w dniu 19 czerwca 2004 roku w Kamp-Lintfort.

 

Rozwijając przyjacielskie kontakty pomiędzy mieszkańcami obu miast, szczególnie ludźmi młodymi, partnerstwo to prowadzić powinno do pogłębienia wzajemnego zrozumienia oraz obustronnego uznania i akceptacji.

 

Tekst aktu partnerstwa

Treść aktu umowy jest dość ogólna, tak by nie zamykać sobie żadnych możliwości. Wiadomo jednak, że współpraca na początku dotyczyć będzie wymiany międzyszkolnej młodzieży, wymiany kulturalnej, sportowej itp. Już w maju do Kamp - Lintfort pojechała żeńska drużyna siatkówki z Zespołu Szkół Nr 2, by wziąć udział w XXIX Międzynarodowym Turnieju Siatkówki.

Strona www miasta Kamp - Lintfort: www.kamp-lintfort.de