Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
Seniorzy i niepełnosprawni banner

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych, Urząd Miasta Żory przygotował dla nich poradnik, w którym znajdą kompleksową informację o usługach i jednostkach, które mogą okazać się dla nich pomocne w codziennym życiu.

Urząd Miasta Żory

Mobilny urzędnik          

Dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami dotarcie do siedziby urzędu miasta, by załatwić ważną sprawę, często bywa problematyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miasta Żory wprowadza dla tych osób możliwość skorzystania ze wsparcia „Mobilnego urzędnika”.

„Mobilny urzędnik” to usługa skierowana dla osób, które z uwagi na stan zdrowia (niepełnosprawność) czy podeszły wiek nie mają możliwości osobistego dotarcia do urzędu i załatwienia sprawy. Te osoby mogą liczyć na pomoc urzędnika, który dotrze do ich miejsca zamieszkania na terenie Żor.

O pomoc „Mobilnego urzędnika” można wystąpić na kilka sposobów:
a) telefonicznie – informacja Urzędu Miasta Żory tel. 32 43 48 100 (Rynek 9) lub 32 43 48 200 (al. Wojska Polskiego 25)
b) wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: mobilnyurzednik@um.zory.pl
c) opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy „Mobilnego urzędnika” może zgłosić taką potrzebę w Urzędzie Miasta – informacje Urzędu Miasta Żory.

Wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy „Mobilnego urzędnika” oraz krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu.

Następnie pracownik Urzędu Miasta Żory, odpowiedzialny za daną sprawę skontaktuje się z mieszkańcem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, by ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty. Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty i pomoże w ich wypełnieniu.               

Godziny pracy:
Pn. 7:30 - 17:00
Wt.-Czw. 7:30 - 15:30
Pt. 7:30 - 14:00

Dane adresowe:
Rynek 9 lub al. Wojska Polskiego 25
tel. 32 43 48 100, 32 43 48 200
mobilnyurzednik@um.zory.pl

 

Zespół Spraw Społecznych        

W Zespole Spraw Społecznych można: - wyrobić Żorską Kartę Seniora; - zwrócić się o Kopertę Życia; - złożyć wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność; - wyrobić Kartę Dużej Rodziny dla rodziców trojga dorosłych dzieci. Poza tym przydatne mogą być również następne strony internetowe: www.seniorzy.slaskie.pl, www.rabatseniora.pl,  www.50ok.pl, gdzie można uzyskać różne potrzebne informacje dot. śląskiej karty seniora, rabatów przysługujących seniorom i inne.       

Godziny pracy:
Pn. 7:30 - 17:00
Wt.-Czw. 7:30 - 15:30
Pt. 7:30 - 14:00

Dane adresowe:
Rynek 9, pok. 200, 201 
tel. 324348134, 324348135, 324348184
zss@um.zory.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgłosić się można telefonicznie w godz. Pn. 7:30-17:00, Wt.-Czw. 7:30-15:30, Pt. 7:30-14:00

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-12:00 oraz 13:00-17:00

Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 1/1
tel. 32 48 43 302

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żorach należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

– integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

– realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W kadencji 2019 - 2023 w skład Rady wchodzą:

Jacek Świerkocki – Przewodniczący Rady, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, tel. 32 43 48 114; j.swierkocki@um.zory.pl

Izabela Bester – Wiceprzewodnicząca Rady - Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Żorach

Dorota Raszka-Trzópek – sekretarz rady - Stowarzyszenie Wspólna Pasja

Barbara Chudek – Stowarzyszenie Amazonki

Ewa Kubicka – Fundacja TEANO

 

Skład Rady w kadencji 2015 - 2019:

Jacek Świerkocki – Przewodniczący Rady, Pełnomocnik Miasta ds. Społecznych ; tel. 32 43 48 114; j.swierkocki@um.zory.pl

Elżbieta Fabian – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach; elafabian(at)wp.pl

Izabela Bester – Sekretarz Rady, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Żorach; izabela.bester@gmail.com

Edyta Wesołowska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach; wesolowska1965@gmail.com

Ewa Staszkiewicz – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach; staszkiewicz.e@wp.pl

Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej

NZOZ „De - Med” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00.   

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Dworcowa 12      
tel. dorośli: 32 43 42 560
tel. dzieci: 32 43 42 365        
www.de-med..eude_med@o2.pl
de-med@tlen.pl

NZOZ  „Elmed” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. Powstańców Śląskich
tel. dorośli: 32 43 41 636
tel. dzieci: 32 43 43 938
elmedzory@onet.eu      

NZOZ „Alfa - Med” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku osobiście od 7:00 oraz telefonicznie od 8:00.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Promienna 1         
tel. dorośli: 32 43 43 272               
tel. dzieci: 32 43 55 590        
www.alfamed-zory.pl
przychodnia@alfamed-zory.pl

NZOZ  „Eskulap” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. 700-lecia Żor PU-15        
tel. dorośli: 32 43 42 266               
tel. dzieci: 32 43 45 882        
eskulap6@poczta.onet.pl     

NZOZ  „Kor - Med” Lek. Sp. Part.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. Korfantego PU-10
tel. 32 43 43 406       
kormed@vp.pl

NZOZ  „Medyk”
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:15 - 18:00

Dane adresowe:
os. Ks. Władysława 27         
tel. dorośli: 32 43 41 355
tel. dzieci: 32 43 41 531
biuro@nzoz-medyk.pl

NZOZ  „Na Rondzie”
Podstawowa opieka zdrowotna. Rejestracja: Codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:30 - wyłącznie osobiście.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
Al. Wojska Polskiego 3c       
tel. dorośli: 32 72 29 090, 32 72 47 338
tel. dzieci: 32 72 31 894
www.narondzie.pl

przychodnia@narondzie.pl

NZOZ  „ZDROWIE” Sp. J.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Boczna 1L
tel. 32 43 46 255       
jerzypasierbek@wp.pl

NZOZ  „Szkol – Med”       
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. Księcia Władysława 27   
tel. 32 43 41 355, 502 539 870         
mariakasiorowska@o2.pl

NZOZ  Przychodnia Miejska w Żorach Sp. z o.o.           
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 16:00

Dane adresowe:
ul. Gwarków 22a       
tel. 32 44 07 688       
przychodnia@mzoz.zory.pl

NZOZ  Przychodnia Miejska w Żorach Sp. z o.o.           
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Dąbrowskiego 20 
tel. 32 43 41 248       
poz@mzoz.zory.pl

MZOZ Sp. z o.o. Żory         
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Całodobowo

Dane adresowe:
ul. Dąbrowskiego 20 
tel. 32 43 41 224, 32 43 41 245        
www.mzoz.zory.pl
szpital@mzoz.zory.pl

Zakłady specjalistycznej opieki zdrowotnej

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (dla dorosłych)

NZOZ  „Medyk”
NZOZ  „Medyk” oferuje bezpłatne świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:15 - 18:00

Dane adresowe:
os. Ks. Władysława 27         
tel. 32 43 41 355
biuro@nzoz-medyk.pl         

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień  S.C.
NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień S.C. oferuje bezpłatne świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. Rejestracja odbywa się telefonicznie.

Godziny pracy:
Pn. - 11:30 - 21:00
Wt. - 10:30 - 21:30
Śr. - 11:30 - 20:00
Czw. - 11:30 - 19:30
Pt. - 08:30 - 20:00

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52
tel. 32 43 41 954
pzpiu@o2.pl

 

NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED”    
NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED” realizuje bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin, zamieszkałych na terenie Miasta  Żory, w zakresie:
- terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych udzielane ambulatoryjnie w formie porady, wizyty (w tym wizyty domowe), sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej/par,
- terapii uzależnień od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży udzielane ambulatoryjnie w formie porady, wizyty (w tym wizyty domowe), sesje psychoterapii, sesje psychoterapii rodzinnej.
Zgłoszenie się telefoniczne lub osobiste.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 20:00

Dane adresowe:
Al. Wojska Polskiego 3c       
tel. 32 72 29 092       
www.almed-centrum.pl
zory@almed-centrum.pl

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (dla dzieci i młodzieży)

NZOZ Ośrodek Medyczno - Terapeutyczny „SYRIUSZ”        
NZOZ Ośrodek Medyczno - Terapeutyczny „SYRIUSZ” realizuje bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej w Poradni Zdrowia Psychicznego. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin przyjmuje pacjentów do 18 roku życia bądź do 26 lat, gdy dziecko uczęszcza do szkoły (konieczna ważna legitymacja szkolna/studencka). 

Rodzaje świadczeń:
- diagnoza i leczenie psychiatryczne;
- orzecznictwo psychiatryczne;
- diagnoza psychologiczna;
- psychoterapia indywidualna;
- pomoc psychologiczna;
- psychoterapia grupowa;
- psychoedukacja pacjenta i jego rodziny;
- praca z rodziną;
- program terapeutyczno-rehabilitacyjny dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ośrodek realizuje także bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej na oddziale dziennym w zakresie:
- zaburzenia emocji, mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nerwice dziecięce
- ADHD
- ASD: autyzm dziecięcy, HFA (autyzm wysoko funkcjonujący), zespół Aspergera
- opóźnienie rozwoju psychoruchowego
- zaburzenia lękowe, dysfunkcjonalna nieśmiałość, problemy w relacjach rówieśniczych
- mutyzm wybiórczy
- zespół natręctw
- tiki
- dolegliwości psychosomatyczne, bóle psychogenne
- odmowa chodzenie do szkoły
- trudności w nauce, dysleksja rozwojowa.

Zapisy w rejestracji Ośrodka.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 20:00
Sb.- 8:00 - 14:00

Dane adresowe:
ul. Promienna 5A      
tel. 32 72 31 274, 32 72 45 921        
www.zory.nzozsyriusz.pl
osrodek@nzozsyriusz.pl

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żorach         

Dla dzieci i młodzieży:
- diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna;
- terapia pedagogiczna, logopedyczna (indywidualna i grupowa) oraz terapia ręki;
- terapia psychologiczna (indywidualna, rodzinna);
- wstępna diagnoza słuchu;
- opiniowanie i orzecznictwo;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- poradnictwo zawodowe dla młodzieży;
- wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży.

Dla rodziców i opiekunów:  
- poradnictwo wychowawcze;
- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców;
- terapia rodzinna;
- profesjonalne poradnictwo dla rodziców;
- kompleksowe wspieranie rodziców i opiekunów dzieci w pokonywaniu napotykanych trudności wychowawczych.

Dla nauczycieli i wychowawców:
- konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na terenie przedszkoli, szkół oraz poradni; - organizowanie i prowadzenie spotkań szkoleniowych i warsztatowych;
- prowadzenie na terenie szkół zajęć profilaktycznych oraz zajęć integrujących zespoły klasowe;
- podejmowanie działań konsultacyjno -interwencyjnych w szkołach i przedszkolach;
- wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Od 1 stycznia 2016 r. decyzją Śląskiego Kuratorium Oświaty poradnia orzeka na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

W ramach pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy. Do najważniejszych celów pracy ośrodka należą:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych form kompleksowej, specjalistycznej pomocy , w szczególności  rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Godziny otwarcia:
Pn. - Czw. 8:00 - 18:00 
Pt. 8:00 - 16:00

Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 1/207               
tel. 324345329  
www.pppzory.pl,
psychologiczna@wp.pl

Placówki i instytucje pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach ma na celu pomoc najbardziej potrzebującym w mieście.

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 7:30 - 15:30

Dane adresowe:
os. Księcia Przemysława 2
tel. 32 43 42 412, 32 43 43 713
www.mops.zory.bip.net.plmops@mops.zory.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Ośrodek świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
- pomocy psychologicznej - w formie terapii indywidualnej, terapii par, terapii małżeństw, terapii rodzinnej,
- pomocy prawnej,
- grup wsparcia,
- udzielania schronienia w Hostelu osobom będącym w ostrym kryzysie życiowym ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających  przemocy domowej.

Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest osobom w kryzysie, a szczególnie po doświadczeniu:
- napaści i przemocy,
- radykalnej zmiany życiowej,
- konfliktów rodzinnych i w związkach,
- przemocy domowej,
- straty i żałoby,
- zagrażającym samobójstwem,
- wypadku, katastrofy i innych nagłych traumatycznych zdarzeń.

Tryb przyjmowania klientów: bez skierowań, nieodpłatnie, pomoc psychologiczna po uprzednim umówieniu terminu. Przyjęcie do hostelu na podstawie skierowania dyrektora MOPS Żory.

Godziny otwarcia:
Całodobowo

Dane adresowe:
ul. Boryńska 13
tel. 32 43 57 840
oikzory@op.pl

Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Pracownicy Zespołu rozpatrują sprawy:
- kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej,
- przyznawania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- wydawania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dotyczących likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych),
- realizacji i dofinansowania z programu „Aktywny Samorząd”.

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 7:30 - 10:00

Dane adresowe:
ul. Boryńska 13

Rehabilitacja społeczna
tel. 32 43 57 840, wew. 30

Przyznawanie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania
tel. 32 43 57 840, wew. 27

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
tel. 32 43 57 840, wew. 23

Dział Pomocy Środowiskowej
Świadczy usługi w zakresie udziela pomocy finansowej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, specjalne), rzeczowej, pomocy asystenta rodziny, pracy socjalnej.

Godziny pracy:
Pn. - Pt. 7:30 - 10:00 i 14:00 - 15:30

Punkt terenowy 1 i Punkt terenowy 2
ul. Księcia Przemysława 2
te. 32 4342412, 32 4343713, wew. 20

Punkt terenowy 3      
os. Pawlikowskiego PU 13   
tel. 32 43 56 002, 516 766 279        

Punkt terenowy 4      
ul. Gwarków 5a         
tel. 32 43 58 690      

Dział świadczeń rodzinnych           
Świadczy usługi w zakresie:
- przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego,
- przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- przyznawania jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy „Za życiem”,
- przyznawania świadczenia rewalidacyjnego na dziecko do 36 miesiąca życia.

Godziny otwarcia:
Pn: 7:30 - 15:30
Wt.: 12:00 - 15:30
Śr.: 07:30 - 15:30
Czw.: 12:00 - 15:30

Dane adresowe:
Rynek 9
tel. 32 43 48 183, 32 43 48 139, 32 43 48 178, 32 43 48 181, 32 43 48 182
dsr@mops.zory.pl

Dzienny Dom „Senior +” w Żorach
Dzienny Dom „Senior +” w Żorach jest prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w ramach powierzonych do realizacji zadań. Dom jest placówką wsparcia dziennego pobytu przeznaczoną dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 30 miejscami. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Miejskiej Żory. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach i wydanej decyzji kierującej.

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 8:00 - 16:00

Dane adresowe:
ul. Kłokocińskiej 78a 
tel. 32 72 44 241       
www.facebook.com/seniorwigorzory
           

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Żorach
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Żorach zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym fizycznie usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.      

Dane adresowe:
os. Powstańców Śl. 20          
tel. 32 43 42 250
www.mdps.zory.bip.net.pl
biuro@mdps.zory.pl

Organizacje pozarządowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach
Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach  jest:
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
- prowadzenia ku ich aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

W ramach PSONI działają następujące placówki:
- OWI – Ośrodek Wczesnej Interwencji
- OREW - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
- WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
- ŚRR – Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna.
- BOP – Biuro Obsługi Placówek

Dane adresowe:
ul. Piastów Górnośląskich 8 (os. Księcia Władysława)       
tel. 32 43 43 678       
www.psoni.zory.pl
bop.zory@psoni.org.pl

Ośrodek Wczesnej Interwencji
OWI – Ośrodek Wczesnej Interwencji jest niepubliczną, specjalistyczną placówką, która obejmuje swoim działaniem wszystkie dzieci objęte ubezpieczeniem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i Unii Europejskiej. Placówka realizuje kontrakt w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacja lecznicza dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Ośrodek Wczesnej Interwencji zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym (głównie z wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Do placówki OWI kierowane są dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego, z wadami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – małogłowiem, wodogłowiem z przepukliną oponowo – rdzeniowego, z zespołami abberacji chromosomowej, z chorobami metabolicznymi układu nerwowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym o ustalonej lub nieustalonej etiologii.

Dokumenty wymagane przy rejestracji nowego pacjenta:
- skierowanie „do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci” wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej; rehabilitacyjnej; ortopedii i traumatologii narządu ruchu; neurologicznej; reumatologicznej; chirurgii dziecięcej; endokrynologii dziecięcej; diabetologii dziecięcej,
- dyskietka NFZ dziecka lub PESEL dziecka, PESEL rodziców/opiekunów dziecka, numery i serie dowodów osobistych oraz numery telefonów rodziców/opiekunów."

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-14:00

Dane adresowe:
tel. 32 434 52 36, 572 828 065
owi.zory@psoni.org.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
OREW - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest niepubliczną placówką oświatową przeznaczoną dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami, którzy wymagają kompleksowej wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej, świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. OREW jest współrelaizatorem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego udzielane są świadczenia w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Celem działania placówki jest poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego, poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk, rozwój myślenia, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie. Wychowankowie są codziennie dowożeni i odwożeni na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Do przyjęcia dziecka do OREW wymagane są następujące dokumenty:
- podanie do Dyrektora OREW o przyjęcie dziecka,
- orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych,
- skierowanie do OREW wystawione przez Prezydenta Miasta Żory,
- skierowanie „do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci” wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej; rehabilitacyjnej; ortopedii i traumatologii narządu ruchu; neurologicznej; reumatologicznej; chirurgii dziecięcej; endokrynologii dziecięcej; diabetologii dziecięcej. 

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-14:00

Dane adresowe:
tel. 32 475 20 48       
orew.zory@psoni.org.pl       

Warsztaty Terapii Zajęciowej
WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu. Celem działania Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do optymalnego przygotowania do samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić rolę zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebnymi, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia.

Celem zajęć prowadzonych na Warsztacie Terapii Zajęciowej jest przygotowanie uczestników do pełnienia możliwie wielu realnych ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w obsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych, przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich, przygotowania do prostych prac zarobkowych. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach pięcioosobowych w następujących pracowniach terapeutycznych:
- Tkactwa i makramy;
- Tkaniny artystycznej;
- Stolarskiej;
- Gospodarstwa domowego;
- Ceramicznej;
- Ogrodniczej;
- Rękodzielniczej;
- Sztuki użytkowej;
- Dekoratorsko–technicznej;
- Biżuterii i florystyki;
- Świecy i witrażu;
- Ekspresji artystycznej;
- Technik różnych;
- Komputerowej;
- Wikliny i papieroplastyki;
Muzyczno – teatralno – lalkarska;
- Pracownia bukieciarska.                                                                                                                                                                                

Na Warsztat Terapii Zajęciowej w Żorach mogą zostać przyjęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną po spełnieniu następujących warunków:
- posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej,
- ukończenie 16-go roku życia,
- złożenie przez zainteresowanego lub jego opiekuna wniosku o przyjęcie do WTZ,
- wydanie przez Kierownika WTZ w porozumieniu z Radą Programową decyzji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Warsztacie,
- udział nowo przyjętego uczestnika w zajęciach na trzymiesięczny okres próbny.

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 7:00-15:00

Dane adresowe:
tel. 32 43 41 666       
wtz.zory@psoni.org.pl         

Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna
Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych po 25 roku życia, posiadających orzeczenie o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Uczestnikami ŚRR są byli wychowankowie OREW. Przepisy oświatowe nie pozwalają na to, by osoby po 25 roku życia kontynuowały zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w OREW. Również NFZ, z chwilą gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przerywa dofinansowanie do rehabilitacji. W rezultacie osoby po 25 roku życia, z orzeczoną głęboką niepełnosprawnością intelektualną, pozostawały poza systemem pomocy. Z myślą o tych właśnie osobach utworzono Placówkę 25+. W ramach Placówki 25+ prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, czyli działania wchodzące w zakres rewalidacji osób głęboko niepełnosprawnych, będące kontynuacją zajęć prowadzonych wcześniej w OREW, a więc zajęcia z wykorzystaniem następujących metod:
- elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne,
- metoda Knillów,
- metoda Dobrego Startu,
- stymulacja polisensoryczna,
- metoda praktycznego działania,
- metoda zabawy, gry dydaktyczne,
- ćwiczenia relaksacyjne,
- metody ekspresji twórczej,
- a także elementy innych metod.

Ponadto w ramach zajęć prowadzonych na ŚRR odbywa się rehabilitacja społeczna, dzięki której rozwijane są takie kompetencje uczestników jak: funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu grupy, kształtowanie świadomości przynależności do środowiska rówieśniczego, zaspokojenie potrzeb szacunku i uznania, a więc szeroko pojęta socjalizacja.

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 7:00-15:00

Dane adresowe:
tel. 32 43 43 678
bop.zory@psoni.org.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Nowa Szansa”
Celem Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Nowa Szansa” jest działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących. Stowarzyszenie prowadzi w szerokim zakresie działalność charytatywną na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych), a także wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. W ramach Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Nowa Szansa” działa:
- Klub „W świecie ciszy”, w którym prowadzi się działania na rzecz osób z dysfunkcją słuchu.
- Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii dla Osób Starszych. Ośrodek działa w formie domu pobytu dziennego. Przeznaczony jest dla osób starszych oraz tych, które cierpią na zaburzenia pamięci spowodowane m, in. przez zespoły otępienne (w tym chorobę Alzheimera) i stany poudarowe. Ośrodek otacza Seniorów wszechstronną troską i opieką, kładąc szczególny nacisk na zajęcia terapeutyczne, usprawniające pamięć i wpływające na utrzymanie kondycji psychicznej. Seniorzy mogą przebywać w Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.
W Ośrodku zapewnia się:
- dzienną 10-cio godzinną opiekę, pomoc przy zaspokojeniu codziennych potrzeb,
- terapię zajęciową - zajęcia usprawniające funkcjonowanie samoobsługowe, stabilizacji nastroju i wywoływania pozytywnych emocji,
- terapię funkcji poznawczych,
- terapię kognitywną (trening pamięci, orientacja w przestrzeni),
- terapię walidacyjną (pobudzanie prawidłowych zachowań społecznych, tożsamości podopiecznych, zmniejszenie poczucia lęku i niepokoju, poprawa samopoczucia),
- terapię środowiskową (stworzenie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia podopiecznemu),
- terapię reminescencyjną (wywoływanie wspomnień),
- terapię zabawą i śmiechem,
-  zajęcia rehabilitacyjne – ogólnousprawniające,
- trzy posiłki dziennie,
- zorganizowanie czasu wolnego zgodnie z oczekiwaniami Seniorów,
- organizację szkoleń i warsztatów z zakresu opieki nad osobami starszymi.

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8:00-18:00

Dane adresowe:
ul. Rybnicka 17         
tel. 601 361 288
swiat_ciszy@interia.pl

Klub abstynentów STER w Żorach
Celem Klubu Abstynentów „STER” jest działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego uzależnienia osób od alkoholu, dążenie do trwałej abstynencji członków klubu stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, udzielania informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia, samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej, propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.     

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52/111
https://pl-pl.facebook.com/klubabstynenta.ster

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Jego zadaniem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. ŻCOP udostępnia im zaplecze lokalowe i infrastrukturę biurową: organizacje mogą skorzystać z komputera, ksera, faksu, telefonu, sali konferencyjnej na spotkania czy realizację działań statutowych itp. Ponadto w ŻCOP prowadzone jest nieodpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe zarówno dla członów organizacji jak i osób fizycznych zainteresowanych działalnością podmiotów ekonomii społecznej.

Godziny otwarcia:
Pn. Śr. – 8:00 – 20:00;
Wt. Pt. – 8:00 – 18:00;
Czw. – 8:00 – 19:00;
Sb. – 8:00 – 13:00

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52     
tel. 32 435 51 11       
www.cop.zory.pl
biuro@cop.zory.pl

 

Stowarzyszenie „ECCE HOMO” 
Aktywizacja seniorów - programy zwiększające uczestnictwo seniorów w życiu społecznym, - poradnictwo (prawne, administracyjne, społeczne) dla osób najuboższych, - inicjatywy na rzecz udzielania różnych form pomocy środowiskom najuboższym lub środowiskom dotkniętym klęskami lub katastrofami, integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz kultury i rozwoju duchowego.

Dane adresowe:
ul. Jodłowa 12           
tel. 602 248 717        
www.eccehomo-zory.pl
ecce.homo@onet.pl

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach jest skierowana do osób starszych wiekiem 50 +, ale młodych duchem i ma na celu stworzenie różnorodnych form zajęć – dla pełnej aktywizacji tych osób w środowisku.

Godziny otwarcia:
Pn.i Śr. – 10:00 – 12:00;
Wt. – 13:40 – 15:40;
Czw. – 14:00 – 16:00;
Pt. – 10:30 – 12:30

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52 - Budynek ŻCOP           
tel. 513 536 354
www.utw.cop.zory.pl
utwzory@interia.pl

Stowarzyszenie „Amazonki”
Stowarzyszenie wspiera kobiety dotknięte rakiem piersi i po mastektomii.

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52                 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Żorach
Obszary działań: ochrona zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna
Odbiorcy działań: chorzy, niepełnosprawni dorośli, osoby starsze, kombatanci.

Dane adresowe:
ul. Dworcowa 7
tel. 32 43 41 592.

Stowarzyszenie Kulturalne Koła Gospodyń w Rowniu 
Obszary działań: kultura, sztuka, tradycja
Odbiorcy działań: kobiety

Dane adresowe:
ul. Rybnicka 249                              

Koło Gospodyń Wiejskich w Roju
Obszary działań: kultura, sztuka, tradycja, rozwój lokalny
Odbiorcy działań: społeczność lokalna

Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 215

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II" w Żorach
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” prowadzi w Żorach placówkę hospicyjną, w której świadczona jest stacjonarna  i domowa opieka paliatywno-hospicyjna. W ramach tej opieki, zapewniona jest opieka medyczna i rehabilitacyjna oraz wsparcie psychologicznie dla cierpiących w chorobie i ich bliskich.     

Godziny otwarcia:
Pn. – Pt.   8.00 – 15.00

Dane adresowe:
ul. Promienna 4
tel. 32 43 50 466
www.hospicjumzory.plhospicjum@hospicjumzory.pl

Stowarzyszenie „Pomoc i Nadzieja”
Usługi socjalne, pomoc społeczna

Dane adresowe:
ul. Poziomkowa 21                          

Stowarzyszenie Gadziokarnia       
Warsztaty, spotkania kulturalne      

Dane adresowe:
ul. Boguszowicka 53                       

Stowarzyszenie Przyjaciół Rogoźnej         
Warsztaty, spotkania kulturalne      

Dane adresowe:
os.Sikorskiego 52      
tel. 889 549 894 lub 511 648 344     
www.rogozna.pl
kontakt@rogozna.pl

Aktywizacja zawodowa

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach          

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej poprzez udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Osoby bezrobotne i niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy  mogą skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy ułatwiających wejście na rynek pracy, m.in. staży, szkoleń, wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą ubiegać się o środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym również w celu przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Przy realizacji swoich zadań PUP Żory współpracuje z pracodawcami oraz instytucjami wspierającymi aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych ze względu na choroby psychiczne.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:00-15:00

Dane adresowe:
ul. Osińska 48   
tel. 32 434 20 14, 32 434 27 90, 32 434 20 04, 32 434 72 77
www.pup.zory.pl,
sekretariat@pup.zory.pl

 

Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”          

Celem Stowarzyszenia „Wspólna Pasja” założonego przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej jest wspomaganie działania Zakładu, zapewniając jego pracownikom dodatkowe możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności. Stowarzyszenie jest również organizatorem szkoleń dla pracowników instytucji miejskich, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne (kurs języka migowego).      

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-16:00

Dane adresowe:
ul. Bażancia 40  324358040         

wspolnapasja.org,


zaz@wspolnapasja.org

Biura poselskie i senatorski

Biuro Parlamentarne                   
Biuro Poselsko – Senatorskie PIS           

Bezpłatne porady prawne są udzielane po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem: 602 833 976      

Godziny otwarcia:
Wt. 11:00-15:00       
Czw. 16:00-18:00         
Pt. 15:00-16:00

Dane adresowe:
ul. Moniuszki 19              
tel. 32 4446758, 518 616 619, 32 2260822, 604 443 808    

Rady dzielnic

Dzielnica Śródmieście         
Dane adresowe:
Dolne Przedmieście 1 (MOK w Żorach)      
tel. 32 43 45 949
srodmiescie.zory@gmail.com
gosia.dubiel@simplusnet.pl

Godziny otwarcia:
Każdy trzeci piątek miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Księcia Władysława
Dane adresowe:
Osiedle Księcia Władysława 7A/1A
tel. 881 519 358        
40krowek@gmail.com
jacek@arasim.com

Godziny otwarcia:
Każdy wtorek miesiąca, w godzinach 17:00 - 18:00

Dzielnica Kleszczówka
Dane adresowe:
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Fabryczna 10
Adres do korespondencji
ul. Mikołowska 25, 44-240 Żory
tel. 695 724 191 lub 667 995 985
zablocka@wp.pl
paradowskasylwia@tlen.pl

Godziny otwarcia:
W każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 18:30-19:00

Dzielnica 700-lecia   
Dane adresowe:
os.700-lecia PU-17A 
tel. 32 43 44 006       
zorydzielnica700lecia@poczta.fm
 www.zorydzielnica700lecia.webon.pl
Spotkania umawiane na telefon

Dzielnica Zachód     
Dane adresowe:
Modelarnia MOSIR, osiedle 700-lecia obok Klubu ISKIERKA                           

Godziny otwarcia:
Każdy pierwszy wtorek tygodnia, godzina 17:00

Dzielnica Korfantego
Dane adresowe:
os. Korfantego PU - 11
tel. 883 444 681
janjoana@wp.pl

Godziny otwarcia:
Każda ostatnia środa miesiąca, godzina 17:00

Dzielnica Osiny
Dane adresowe:
ul. Główna 98 (Budynek OSP)
tel. 696 417 913        
radek.wroblewski@op.pl

Godziny otwarcia:
- od maja do października - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, o godzinie 19:00
- od listopada do grudnia - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00

Dzielnica Rój
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 215 (Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) oraz Pomieszczenie na os. Gwarków 22/6        
tel. 511 021 873        
zin2@vp.pl

Godziny otwarcia:
- czwarty czwartek miesiąca w budynku OSP, o godzinie 17:00
- drugi czwartek miesiąca os. Gwarków, o godzinie 17:00

Dzielnica Pawlikowskiego  
Dane adresowe:
os. Pawlikowskiego 19B - parter      
tel. 602 866 059        
milekmi2@wp.pl

Godziny otwarcia:
Każda pierwsza i trzecia środa miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Sikorskiego          
Dane adresowe: os. Sikorskiego Klub WISUS        
tel. 608 552 966

Godziny otwarcia:
Co drugi wtorek miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Powstańców Śląskich     
Dane adresowe:
os. Powstańców Śląskich 13C          
tel. 605 682 238        
dzielnicapowstancow@gmail.com

Godziny otwarcia:
Każda pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 17:00 - 19:00

Dzielnica Rogoźna   
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 119, Hala widowiskowo-sportowa         
tel. 783 574 918        
dpabis@onet.pl

Godziny urzędowania:
- Kazimierz Dajka Radny Rady Miasta Żory – każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17:00 - 18:00
- Przewodniczący Zarządu – każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Kleszczów
Dane adresowe:
ul. 11-listopada (MOK - Świetlica w Kleszczowie)
tel. 32 43 45 112
biuro@thermopur.pl

Godziny otwarcia:
Każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Rowień-Folwarki
Dane adresowe:
ul. Rybnicka (Świetlica MOK)
tel. 669 332 764
zarzad@rowien-folwarki.zory.pl

Godziny otwarcia:
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godzina 18:00

Dzielnica Baranowice
Dane adresowe:
Budynek Ludowego Klubu Sportowego w Baranowicach,
tel. 604 153 861        
krzysztof.mentlik@interia.pl

Godziny otwarcia:
Co drugi wtorek miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Parafie Żorskie

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Apostołów Filipa i Jakuba
Niedziela i święta: 6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.30.
Msze w tygodniu: 7.00, 18.00. (w czw. 16.30)
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
od poniedziałku do piątku (oprócz czwartku) od 15:00 do 17:30.
Biblioteka parafialna czynna;
we wtorki od 8:45 do 10:00 i piątki od 17:00 do 18:00.
Okazja do spowiedzi świętej:
- codziennie przed Mszą św.
- w sobotę od godz. 17.00 do 18.00

Dane adresowe:
ul. Garncarska 16      
tel. 32 434-29-55
zory.fj@archidiecezja.katowice.pl
www.filipjakub.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska
Dane adresowe:
ul. Osińska 4  
tel. 32 435 01 24

Parafia rzymsko-katolicka Miłosierdzia Bożego 
Msze Święte:
w niedziele: 7:00, 8:45, 10:00, 11:15, 12:30, 17:00
w tygodniu: 8:00, 18:00
Kancelaria Parafialna:
poniedziałek – nieczynna
wtorek –  15:30 - 17:00
środa –  15:30 - 17:00
czwartek –  15:30 - 17:00
piątek –  10:00 - 11:30
sobota – nieczynna
Biblioteka Parafialna:
wtorek –  16:00 - 17:30

Dane adresowe:
ul. Okrężna 1 
tel. 32 435 50 60       
www.zorymb.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika          
Dane adresowe:
ul. Boryńska 45
tel. 32 434 42 25
www.stanislaw-zory.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
Msze Święte :
w dni powszednie : 18.00
w niedziele i święta : 8.00, 10.30, 15.30.
w każdy czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu: 17.30 - 18.00,
w każdy piątek o 17.30 Różaniec do Matki Bożej Bolesnej,
w każdą  pierwszą sobotę miesiąca o 7.30  Godzinki  do Matki Bożej Niepokalanej,
każdego 13 dnia miesiąca o godz. 20.15 Nabożeństwo Fatimskie.
UWAGA ! W okresie wakacyjnym godziny nabożeństw mogą ulec zmianie. 
Odwiedziny chorych parafian z posługą sakramentalną odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 900. Chorych można zgłaszać w kancelarii lub w zakrystii do czwartku wieczora.
Odpust parafialny obchodzimy w ostatnią niedzielę sierpnia.

Dane adresowe:
ul. Pszczyńska 50      
tel. 32 724 11 92       
www.kleszczow-parafia.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Brata Alberta        
Msze święte:
poniedziałek: 08:00,18:00
wtorek: 08:00,18:00
środa: 08:00,18:00
czwartek: 08:00,18:00
piątek: 08:00,18:00
sobota: 08:00,18:00
niedziela: 07:00,9:00, 11:00,15:00"

Dane adresowe:
ul. Jodłowa 12           
tel. 32 435 90 27       
www.albert.zory.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła   
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 138a
tel. 32 435 82 32

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej
Dane adresowe:
ul. Strażacka 3           
tel. 32 435 50 99      

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Dane adresowe:
ul. Wiśniowa 9          
tel. 32 434 48 18      

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Józefa Robotnika
Dane adresowe:
ul. Główna 99
tel. 32 434 17 55

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego         
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 207           
tel. 32 435 80 16      

Kościół Pentakostalny w Rzeczypospolitej Polskiej        
Dane adresowe:
os. Pawlikowskiego 7c/4
www.kosciolpentakostalnywrp.pl
rekorajskiz@poczta.onet.pl

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański
Dane adresowe:
ul. Ogrodowa 18
www.ekch.pl
ekch.biuro@ekch.pl

Zielonoświątkowy Zbór ELIM
Nabożeństwa:
Niedziela 10:00
Czwartek 18:00
Dane adresowe:
ul. Rynek 23
www.kz.pl
sekretariat@kz.pl

Kościół Nowoapostolski      
Dane adresowe:
ul. Pszczyńska 23a               

Zbór Wolnych Chrześcijan
Dane adresowe:
ul. Kłapczyka 41      

Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Dane adresowe:
ul. Głowna 35  

Inne

Żorska Rada Seniorów
Dane adresowe:         
ul. Rynek 9   

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Podstawowym zadaniem systemu orzecznictwa o niepełnosprawności jest ustalanie, na podstawie oceny ograniczenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania w różnorodnych sferach życia związanych z aktywnością człowieka, prawa do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów prawa.

W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności prowadzone są postępowania ustalające:
- niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia;
- stopień niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia;
- wskazania do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z nich.

W ramach ustawowo realizowanych zadań Zespół orzeka m.in. w zakresie zaburzeń psychicznych:
- upośledzenia umysłowego, od upośledzenia umiarkowanego (kod 01-U);
- chorób psychicznych, w tym: zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalonych zaburzeń lękowych o znacznym stopniu nasilenia, zespołów otępiennych (kod 02-P);
- całościowych zaburzeń rozwojowych, powstałych przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia (kod 12-C).

UWAGA!
Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność można składać do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku za pośrednictwem Urzędu Miasta Żory. Wnioski są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory w Zespole Spraw Społecznych ul. Rynek 9.

Godziny otwarcia:
Pn.    8:00 - 14:00
Wt.   8:00 - 12:00
Śr.     8:00 - 14:00
Czw. 8:00 - 17:00
Pt.     8:00 - 14:00

Dane adresowe:
ul. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 37 202
www.pzon.rybnik.pl
zonr@pzon.rybnik.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach      
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy i bhp.
Porady telefoniczne: dni robocze od godz. 09:00 do godz.15:00
Osobiste, bezpośrednie porady prawne udzielane są:
poniedziałek w godz.: 10:00-18:00
wtorek – piątek w godz. 10:00 – 14:00

Dane adresowe:
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice
tel. 32 604 12 08, 32 604 12 14, 32 604 12 15
Porady telefoniczne:
- 801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
- 459-599-000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych
www.katowice.pip.gov.pl
kancelaria@katowice.pip.gov.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Urząd Miasta Żory
-
 prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
- ewentualne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
- sprawy o wykroczenia na szkodę konsumentów, gdzie rzecznik jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,
- wytaczanie powództw w sprawie uznania wzorców umów za niedozwolone,
- występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję,
- występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
- udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.

Godziny otwarcia:
Pn.   13.00 - 17.00
Śr.    9.00 - 15.30
Czw. 8.00 - 12.00"

Dane adresowe:
Rynek 9, parter          
tel. 32 43 48 158      

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie dotyczące wątpliwości co do charakteru planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, przyjęcie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy,  przyjęcie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta wraz z oświadczeniami tych osób, wydanie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę jeżeli brak jest przesłanek do legalizacji obiektu lub inwestor nie wywiązuje się w terminach z nakładanych na niego obowiązków, przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy, wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę, lub stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu na budowę, lub jeżeli użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, kontrola książki obiektu, protokołów kontroli obiektu, ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektu, nakazanie rozbiórki użytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego, który nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Ponadto zadaniem Inspektoratu jest współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Godziny otwarcia:
Pn., Wt., Śr.  7:30 - 15:30
Czw. 7:30 - 17:30
Pt. 7:30 - 13:30

Przyjmowanie stron przez Powiatowego Inspektora:
Pn.: 13:00 - 15:00
Śr.: 8:00 - 11:00
Pt.: 11:00  - 13:00

Dane adresowe:
ul. Dworcowa 7         
tel. 32 43 51 740       
zory@pinb.pl
pinb@dlawas.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Sprawy dot. praw pacjenta
Telefoniczna Informacja czynna:
Pn. - Pt. w godz. 8.00 - 18.00
Przyjęcia interesantów w Biurze:
Pn. - od 9.00 do 18.00
Wt. - Pt. od 9.00 do 15.00

Dane adresowe:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
Sekretariat: 22 532 82 50,
zapisy: 22 532-82-43 
www.rpp.gov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p">rezerwacja@rpp.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Sprawy dot. ubezpieczeń społecznych
Godziny obsługi klientów w biurze:
pon.: 8.00-18.00
wt. - pt.: 8.00-15.00
Centrum Obsługi Telefonicznej - 22 560 16 00

Dane adresowe:
ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik,
www.zus.pl
cot@zus.pl
Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00.

Rzecznik Finansowy           
Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomagamy w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.     

Dane adresowe:
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27        
www.rf.gov.pl
porady@rf.gov.pl
biuro@rf.gov.pl        

Polskie Radio Obywatelskie Przedstawiciel Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego
Bezpłatna Pomoc Prawna dla oszukanych seniorów
Dane adresowe:
ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź   
tel. 42 279 73 55       
www.plcb.org
biuro@plcb.org