Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Zmiana wariantów przebiegu kolei dużych prędkości, branych pod uwagę przez CPK

Zaktualizowane zostały warianty możliwego przebiegu linii kolejowej nr 170 na odcinku: Katowice - Chybie – Jastrzębie Zdrój – Godów – granica państwa, której realizacja planowana jest w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wprowadzone zmiany są bardzo istotne, a zarazem niekorzystne dla Żor i naszych mieszkańców, ponieważ z rozważanych wariantów całkowicie usunięto wariant 64A popierany przez Prezydenta Miasta Żory i Radę Miasta Żory.

Na zdjęciu szybki pociąg. Stock images by Depositphotos.

Na zdjęciu szybki pociąg. Stock images by Depositphotos.

Działając na rzecz, w imieniu oraz za zgodą Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa” firma Egis Rail S.A., Egis Poland Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych analiz, konsultacji społecznych, spotkań z JST oraz z interesariuszami branżowymi dokonana została preselekcja wariantów przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 170. Powyżej wskazane analizy zostały przeprowadzone ze względu na zidentyfikowane w trakcie prac uwarunkowania środowiskowe, przeszłą i przyszłą eksploatację zakładów górniczych zlokalizowanych w obrębie inwestycji oraz ukształtowanie terenu. Zdefiniowane zostały cztery warianty: 71, 72, 73, 74, które są wynikiem połączenia wybranych odcinków przebiegu dotychczas analizowanych wariantów: 61, 62, 62A, 63, 63A, 64, 64A – czytamy w piśmie konsorcjum: Egis Rail S.A. /Egis Poland sp. z o.o./Jaf-Geotechnika kierowanym do samorządów.

Przypomnijmy, że wspólne stanowisko w tej sprawie zajęli Prezydent Miasta Żory, jak i Rada Miasta Żory. Zostało ono wyrażone uchwałą nr 514/XXXVIII/22 Rady Miasta Żory z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska wobec planów spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie w zakresie nowych inwestycji kolejowych na terenie miasta Żory dotyczących budowy nowych linii kolejowych. Treść tego stanowiska brzmi: „(…) mając na uwadze dobro i potrzebę ochrony wspólnoty samorządowej, Rada Miasta Żory:
1) wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej nr 170, obejmujących teren miasta Żory, określonych w planach numerami: 61, 62, 63, 64,
2) rekomenduje do realizacji przebieg linii kolejowej nr 170 określony w planach jako „wariant 64A” z postulatem pogłębienia analiz studialnych dla niniejszego wariantu w celu wypracowania rozwiązań maksymalnie ograniczających negatywny wpływ inwestycji na użytek ekologiczny Kencerz”.

Z pełną treścią uchwały można zapoznać się w BIP.

Aktualna mapa z trasowaniami obecnie rozważanych przez CPK wariantów jest dostępna na stronie internetowej CPK.

 

Zobacz więcej aktualności