Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Opłata za odpady – sprawdź zasady

Przypominamy mieszkańcom o terminie płatności oraz najważniejszych zasadach, dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Śmieciarka odbiera odpady z pojemnika, przed nią pracownik ubrany w pomarańczowy strój roboczy. Stock images by Depositphotos.

Termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 10 grudnia 2022 r. Urząd Miasta nie wystawia i nie wysyła faktur za odbiór odpadów. Wpłaty należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdej nieruchomości. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 32 43 48 156.

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi informuje, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023  roku pozostają bez zmian, a opłata za mieszkańca wynosi 25,00 zł za osobę na miesiąc.

Uwaga! Jeśli prowadzisz na nieruchomości działalność gospodarczą, to jest to nieruchomość mieszana, a z części nieruchomości niezamieszkałej konieczna jest również selektywna zbiórka odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów oraz odpadów zmieszanych. Musi być też zapewniony odbiór ww. frakcji odpadów.

Stawka opłaty z części nieruchomości mieszanej również pozostaje bez zmian:
- pojemnik 110/120l – 22,00 zł
- pojemnik 240l – 44,00 zł
- pojemnik 1100l – 220,00 zł
- worek 80l – 16,00 zł
- worek 100l – 20,00 zł

Terminy płatności w 2023 r.: do 10 marca – I kwartał, do 10 czerwca –  II kwartał, do 10 września – III kwartał, do 10 grudnia – IV kwartał.

Zasady naliczania opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Nieruchomość zamieszkała - ilość mieszkańców x 25 zł (miesięczna stawka opłaty) = opłata miesięczna.
 2. Nieruchomość mieszana:
 • Część zamieszkała: ilość mieszkańców x 25 zł (miesięczna stawka opłaty)
 • Część niezamieszkała (działalność gospodarcza)
  - Odpady zmieszane: pojemnik 110/120l lub pojemnik 240l lub pojemnik 1110 l lub worek 80l lub worek 100l
  - Papier: worek 80l lub worek 100 l (ilość worków zależna od zapotrzebowania, minimum 1)
  - Szkło: worek 80l lub worek 100 l (ilość worków zależna od zapotrzebowania, minimum 1)
  - Tworzywa sztuczne,  metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:  worek 80l lub worek 100 l (ilość worków zależna od zapotrzebowania, minimum 1)
  - Bioodpady: worek 80l lub worek 100 l (ilość worków zależna od zapotrzebowania, minimum 1)

W celu weryfikacji poprawności zadeklarowanych danych (5 frakcji odpadów z części nieruchomości niezamieszkałej) prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 43 48 140.

Zobacz więcej aktualności