Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

O pieczy zastępczej na konferencji w żorskiej bibliotece

W dniu 26 kwietnia 2023r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach odbyła się konferencja, którą zorganizowano w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”

Organizatorami szkolenia byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach oraz Fundacja na rzecz edukacji SMART z Opola. W konferencji udział wzięło około 100 osób, w tym Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory, Jacek Świerkocki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory ds. społecznych, przedstawiciele Rady Miasta Żory, pracownicy Urzędu Miasta w Żorach, przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, jednostek samorządowych, Sądu Rejonowego w Żorach, Komendy Miejskiej Policji w Żorach, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju oraz zawodowe rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie naszego Miasta.

Konferencja poświęcona była przede wszystkim promocji rodzicielstwa zastępczego oraz zagadnieniom związanym z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym asystenturze rodziny. W konferencji przemówienia wygłosili Cezery Podsiadlik – Prezes Sądu Rejonowego w Żorach, Ewa Bartosińska - przedstawiciel Fundacji SMART z Opola, Katarzyna Kosztyła-Hus - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach oraz Joanna Zgoda - Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. Konferencja prowadzona był przez Weronikę Cębrzynę - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Żorach.

O smaczną oprawę gastronomiczną podczas wydarzenia zadbała Restauracja Oberyba prowadzona przez Zakład Aktywności Zawodowej Wspólna Pasja w Żorach oraz Centrum Integracji Społecznej działające w ramach Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” - numer projektu 2020-1-PL01-KA204-082283.

Zobacz więcej aktualności