Program „Bankowcy dla Edukacji" to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. W programie biorą udział także Żory.

Partnerami Programu BdE jest ponad 400 samorządów terytorialnych w tym także Miasto Żory, które podpisały porozumienia o współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Warszawskim Instytutem Bankowości na rzecz podnoszenia wiedzy ekonomicznej dzieci, młodzieży, studentó i seniorów.  W związku z dołączeniem do programu  prezentujemy mieszkańcom ciekawe informacje, artykuły czy filmy edukacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa, finansów osobistych oraz gospodarki elektronicznej. Więcej informacji na stronie internetowe programu.