Serwis Miejski miasta Żory

Mieszkańcy

Mieszkańcy grafika górna

Mieszkańcy

Z problemem malejącej liczby mieszkańców i jego konsekwencjami muszą  zmierzyć się niemal wszystkie miasta w Polsce. Mocno odczuwalne jest to także w województwie śląskim. Na tym tle Żory prezentują się bardzo korzystnie! Według stanu na koniec 2022 roku, w Żorach na pobyt stały zameldowanych było 58 111 mieszkańców.

Warto pokazać jednak inne liczby, które znacznie lepiej pokazują rzeczywistą sytuację demograficzną w naszym mieście, a mianowicie dane GUS. Wskazują one całkowitą liczbą osób zamieszkujących Żory – obejmując także te osoby, które nie są w naszym mieście zameldowane, ale w nim mieszkają. Zgodnie z danymi GUS na koniec 2021 roku Żory miały 61 839 mieszkańców.

Liczba mieszkańców Żor
2015 - 61945
2016 - 62013
2017 – 62243
2018 – 62456
2019 – 62 472
2020 - 61 833
2021 - 61 839

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach

Utrzymywanie ma wysokim i stabilmym poziomie liczby mieszkańców jest powodem do dumy, ponieważ świadczy o tym, że w Żorach dobrze się żyje! Wielu mieszkańców innych miejscowości wybiera właśnie nasze miasto, jako swoje miejsce na ziemi. Wpływ na dużą liczbę mieszkańców Żor miały w ostatnich latach zarówno liczne przeprowadzki do naszego miasta, jak i dodatnie saldo przyrostu naturalnego.

Rok 2022 to jednak niestety także negatywne statystyki demograficzne w naszym mieście. Jak wynika z danych żorskiego Urzędu Stanu Cywilnego 2022 rok przyniósł spory spadek narodzin i niewielki wzrost liczby zgonów. W naszym mieście urodziło się 702 dzieci (aż o 218 mniej w stosunku do 2021 roku), a zmarło 763 mieszkańców Żor (o 45 więcej niż w 2021 roku). W tym samym czasie żorzanie 274 razy zawierali małżeństwa (164 śluby cywilne, 68 wyznaniowych  i 42 sporządzone w trybie szczególnym) oraz 142 razy się rozwodzili – te liczby są na podobnym poziomie, jak w poprzednim roku.