Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Zdjęcie przedstawia Rynek Miasta Żory

Warsztaty

Drugie warsztaty

Na dużej sali narad zorganizowano drugie już warsztaty, które tym razem poświęcone były pracy projektowej. Dnia 23 czerwca w godz. 9.00 do 13.00, uczestnicy w oparciu o propozycje, które padły dwa tygodnie wcześniej, próbowali stworzyć możliwe do realizacji projekty, oszacować ich potencjał, grupy docelowe, zaangażowane podmioty czy zastanowić się nad koniecznymi do poniesienia kosztami.

W spotkaniu prowadzonym przez dr. Krzysztofa Wranę udział wzięły 24 osoby – przedstawiciele rady miasta, sektora NGO i żorskich instytucji publicznych.

Pierwsze warsztaty

Na dużej sali narad w budynku Urzędu Miasta Żory na al. Wojska Polskiego 25 odbyły się pierwsze warsztaty poświęcone delimitacji, czyli wskazaniu obszarów problemowych, oraz określenie wizji i projektów rewitalizacji. Warsztaty odbyły się 11 czerwca w godz. od 9.00 do 13.00.

Spotkanie poprowadził znany w regionie ekspert, dr Krzysztof Wrana.

Udział w pracach wzięły 42 osoby – żorscy radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich związanych z opieką społeczną czy rynkiem pracy.