Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Program realizowany będzie w latach 2018 -2029. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 31.12.2027 r., natomiast środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Dla kogo?

Program adresowany jest dla osób fizycznych będących właścicielem /współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W Programie od 3 stycznia 2023 r. zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

W Części 1) Programu – do 135 000 zł stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym,

W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na co?

Wsparcie finansowe obejmuje:
- demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniające wymagania techniczne określone w Programie ,
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, klasy efektywności energetycznej minimum A,
- zakup i montaż ocieplania przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, spełniające wytyczne Prawa Budowlanego (kalkulator grubości izolacji dostępny pod linkiem: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/),

W przypadku wymiany źródła ciepła w ramach Programu, możliwe jest również ubieganie się o dotację na :
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej od 2 kW do 10kW,
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu).

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:  do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub o minimum 40%.

W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Formy dofinansowania i sposób składania wniosków

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem:

Wnioskodawca składa wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu:

Lista banków: https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/