Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Zgłoś propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla Miasta Żory!

Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Żory do roku 2030. Dokument będzie stanowił podstawę do kontynuowania procesu rewitalizacji w Żorach. Realizowane w ramach programu projekty i przedsięwzięcia będą odpowiedzią na zdiagnozowane w tym obszarze problemy i zjawiska kryzysowe.

 

Na zdjęciu budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 z lotu ptaka oraz napis: Ogłoszenie

Od 4 października do 25 października 2023 r. będzie prowadzony nabór formularzy projektowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w ramach wyznaczonych dwóch podobszarów rewitalizacji w dzielnicach Rój oraz Śródmieście.

Swoje projekty w ramach naboru zgłaszać mogą:
1) mieszkańcy miasta,
2) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
3) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
4) instytucje kultury,
5) partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
6) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
7) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
8) przedsiębiorcy,
9) instytucje rynku pracy,
10) podmioty ekonomii społecznej,
11) inne podmioty lub jednostki.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinny być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji. W celu potwierdzenia lokalizacji skorzystać można z geoportalu miasta Żory (www.geoportal.zory.pl – warstwa Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji).

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwe jest w jeden z poniższych sposobów:
1) złożenie wypełnionego i podpisanego, przez zgłaszającego przedsięwzięcie, formularza w biurze podawczym urzędu – al. Wojska Polskiego 25 lub ul. Rynek 9 w godzinach pracy urzędu;
2) przesłanie wypełnionego i podpisanego, przez zgłaszającego przedsięwzięcie, formularza na adres: Urząd Miasta Żory, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory (w tym przypadku o zachowaniu terminu, o którym mowa pkt 1. decydować będzie data stempla pocztowego);
3) przesłanie formularza podpisanego elektronicznie przez zgłaszającego przedsięwzięcie na adres email: sir@um.zory.pl.

W czasie trwania naboru do dyspozycji zainteresowanych złożeniem projektów będą pracownicy, zaangażowanej w proces rewitalizacji, spółki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A, którzy będą udzielać  wsparcia merytorycznego przy wypełnianiu formularza projektowego. Pracownicy Spółki dostępni będą w siedzibie Akceleratora Biznesowego KSSENON ul. Rozwojowa 2 budynek D) w godzinach pracy biura tj. 8:00-16:00.
Kontakt możliwy będzie również poprzez:
• adres e-mail: biuro@arpsa.pl,
• telefon 48 789 576 462 (w godzinach pracy biura)

Regulamin naboru, formularz projektowy przy pomocy którego można zgłaszać przedsięwzięcia oraz pogłębiona diagnoza podobszarów rewitalizacji do pobrania poniżej:

Załączniki:

Zobacz więcej aktualności