Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Zatrudnij się w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Żory

Prezydent Miasta Żory ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Żory. Dokumenty aplikacyjne można składać do 1 lipca.

Na grafice widok konsultanta ściskającego dłoń klientowi. Stock images by Depositphotos.

Na grafice widok konsultanta ściskającego dłoń klientowi. Stock images by Depositphotos.

Kandydat do pracy musi posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności: prawo, administracja, geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, bądź posiadać wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, a także posiadać prawo jazdy kat. B. Dodatkowym atutem będzie: doświadczenie zawodowe w księgowości lub znajomość obsługi komputera w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, pakiet MS Office (Word, Excel).

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  • nabywanie na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku  - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
  • weryfikacja nieruchomości wchodzących do zasobu Gminy oraz Skarbu Państwa w zakresie zajmowania nieruchomości bez tytułu prawnego przez osoby trzecie,
  • występowanie z wezwaniami do posiadaczy samoistnych do wydania nieruchomości,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z odpowiednimi wnioskami/pozwami do sądu.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 1 lipca:
- pocztą  na  adres:  Urząd Miasta Żory, al. Wojska  Polskiego 25, 44-240 Żory z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Skarbu Miasta”,
- elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej albo ePUAP,
- w  punktach Informacji w budynkach Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 lub Rynek 9 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale SkarbuMiasta”.

 

Zobacz więcej aktualności