Serwis Miejski miasta Żory

Aktualność

Zaproszenie do konsultacji projektu „Strategii rozwoju miasta Żory 2030+”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju miasta Żory 2030+”. Jest to dokument, który zawiera wizję przyszłości miasta oraz wyznacza cele jego rozwoju w różnych obszarach.

Logo Miasta Żory oraz napis: Strategia rozwoju miasta Żory 2030+

Logo Miasta Żory oraz napis: Strategia rozwoju miasta Żory 2030+

Spotkanie w ramach konsultacji odbędzie się we wtorek, 17 maja o godz. 16:30 w Kinie „Na Starówce”. Z projektem „Strategii rozwoju miasta Żory 2030+” można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.zory.pl.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać uwagi i propozycje zmian do projektu strategii na specjalnie przygotowanym formularzu. Uwagi można też przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta lub złożyć tam osobiście w dniach od 4 maja do 8 czerwca 2022 r. Formularz zgłaszania uwag dostępny jest poniżej.

Uwagi i propozycje można wysłać na adres e-mail: sir@um.zory.pl wyłącznie na formularzu elektronicznym.

Można też wypełnić ankietę elektroniczną.