Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych w referacie architektoniczno-budowlanym Wydziału Urbanistyki i Architektury

Na podstawie art. 15 zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Prezydent Miasta Żory zawiadamia o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych w referacie architektoniczno — budowlanym Wydziału Urbanistyki i Architektury na okres od 23 listopada do 23 grudnia 2021 r.

Chodzi o sprawy określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory OR.0050.942.2021 z dnia 02 sierpnia 2021r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żory, dotyczących terminów wynikających z:

  1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.),

Zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 3 i 4 przywołanej wyżej ustawy:

- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron.

- ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów

 

Zobacz więcej aktualności