Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Wspólne Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rewizyjnej

5 grudnia 2023 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rewizyjnej.

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory na lata 2024 – 2047.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory na lata 2024 – 2047.
6. Zakończenie obrad.

Zobacz więcej aktualności