Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Weź udział w wyborach do Rady Dzielnicy Pawlikowskiego! Działaj na rzecz lokalnej społeczności

Prezydent Miasta Żory ogłosił ponowne wybory do Rady Dzielnicy Pawlikowskiego na kadencję 2022 - 2027. Wybory odbędą się w trybie szczególnym, w środę 26 stycznia w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 13.

Ręka wkładająca kartę do głosowania do urny - zdjęcie ilustracyjne. Stock images by Depositphotos

Ręka wkładająca kartę do głosowania do urny - zdjęcie ilustracyjne. Stock images by Depositphotos

W związku z tym ogłaszamy nabór kandydatów na członków  Rady Dzielnicy Pawlikowskiego na kadencję 2022 - 2027. Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać poniżej należy składać w Urzędzie Miasta Żory w terminie do 14 stycznia2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko,  adres i podpis osoby lub osób zgłaszających kandydata, a także imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę na kandydowanie potwierdzoną  podpisem samego kandydata.

Kandydować oraz zgłaszać kandydatów może każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie dzielnicy Pawlikowskiego, który:
- najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 rok życia,
-  jest obywatelem  polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim.

Prawa wybierania nie ma osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.                                      

Po raz pierwszy wybory do rad dzielnic nie odbywają się na otwartym zebraniu mieszkańców dzielnicy. Mieszkaniec dzielnicy Pawlikowskiego chcąc wziąć udział w głosowaniu powinien udać się do lokalu wyborczego tj. siedziby Szkoły Podstawowej nr 13, w środę, 26 stycznia w godzinach 17:00 - 19:00 oraz okazać komisji dokument potwierdzający jego tożsamość i dokonać wpisu na listę osób głosujących (podając swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania). Mieszkańcowi wpisanemu na listę komisja wyda kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią Urzędu Miasta z wpisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów oraz poinformuje o sposobie głosowania. Po zagłosowaniu mieszkaniec wrzuci kartę do zaplombowanej urny. Po zakończonym głosowaniu komisja otworzy urnę i przystąpi do liczenia głosów. Po ustaleniu wyników głosowania, zostaną one wywieszone na drzwiach lokalu wyborczego.

Zobacz więcej aktualności