Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Unieważnienie konkursu ofert nr 2/2022

Prezydent Miasta Żory unieważnił otwarty konkurs ofert nr 2/2022.

Na zdjęciu budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 z lotu ptaka oraz napis: Ogłoszenie

Na zdjęciu budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 z lotu ptaka oraz napis: Ogłoszenie

Konkurs ofert nr 2/2022 dotyczył zlecenia w formie wsparcia realizacji w roku 2022 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Konkurs został unieważniony, ponieważ żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Zobacz więcej aktualności