Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Trwają konsultacje projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory”

Przypominamy, że trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory”. Jest to forma konsultacji społecznych z mieszkańcami, podczas których mogą oni wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian.

Mapa z zaznaczaniem przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem trwających konsultacji jest projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Mieszkańcy Żor mogą zapoznać się z tym projektem od 22 stycznia do 13 lutego 2024 r. w Urzędzie Miasta Żory, przy Alei Wojska Polskiego 25, pok. nr 3 na parterze, w godzinach 9:00 – 14:30,  w dniach pracy Urzędu Miasta, a także przez Internet na interaktywnej mapie.

Uwagi do propozycji zawartych w projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory” można składać do 6 marca 2024 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, do Prezydenta Miasta Żory, adresując  je na Wydział Urbanistyki i Architektury, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz  oznaczenie nieruchomości, tj. numer działki, której dotyczy.

Wszystkie potrzebne dokumenty, w tym formularz do składania uwag można znaleźć na bip.zory.pl.

Zobacz więcej aktualności