Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Szukasz pracy? Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta poszukuje dwóch pracowników

W Urzędzie Miasta Żory trwa nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze. Poszukiwane są osoby zainteresowane pracą w wydziale Infrastruktury Miejskiej.

Na grafice widok konsultanta ściskającego dłoń klientowi. Stock images by Depositphotos.

Na grafice widok konsultanta ściskającego dłoń klientowi. Stock images by Depositphotos.

Od kandydatów na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Miejskiej wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku: architektura krajobrazu, ogrodnictwo lub ochrona środowiska. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B, uprawnień lub doświadczenia w zakresie projektowania i zagospodarowania terenów zielonych, a także znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office, Word, Excel.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:

 • planować tereny zielone w mieście,
 • prowadzić inwentaryzację terenów zieleni miejskiej,
 • gospodarować drzewostanem w tym: typować do usunięcia stare i chore drzewa, przygotowywać wnioski o wycinkę, przygotowywać projekty nasadzeń zastępczych,
 • przygotowywać postępowania przetargowe wraz z szacowaniem zakresu prac do wykonania,
 • realizować projekty związane z zagospodarowaniem zieleni miejskiej,
 • prowadzić  postępowania odszkodowawcze w zakresie zieleni miejskiej,
 • sprawdzać kosztorysy ofertowe i oferty wykonawców pod względem zgodności  z warunkami udzielonych zamówień publicznych,
 • kontrolować terminowość realizacji prac wraz z odbiorem prac w terenie i comiesięcznym rozliczeniem,
 • prowadzić korespondencję bieżącą.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 3 października:
- pocztą  na  adres:  Urząd Miasta Żory, al. Wojska  Polskiego 25, 44-240 Żory z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Miejskiej”,
- elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej albo ePUAP,
- w punktach Informacji w budynkach Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 lub Rynek 9 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w  Wydziale Infrastruktury Miejskiej”.

Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Kandydat na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Miejskiej musi posiadać wykształcenie wyższe budowlane lub wykształcenie wyższe wraz z wykształceniem średnim technicznym budowlanym. Dodatkowym atutem będzie specjalność: inżynieria miejska, budowlano-architektoniczna, budownictwo drogowe, inżynieria procesów budowlanych, konstrukcje budowlane i inżynierskie, posiadanie prawa jazdy kat. B, a także znajomość obsługi komputera w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, pakiet MS Office (Word, Excel).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:

 • uzgadniać projekty w zakresie zjazdów indywidualnych i publicznych, projekty budowlane obiektów lub urządzeń technicznych i zagospodarowania terenu,
 • opiniować, uzgadniać i zatwierdzać projekty układów komunikacyjnych oraz dróg najazdowych do obiektów w zakresie włączenia się do dróg publicznych,
 • przygotowywać decyzje administracyjne na urządzenie zjazdu z drogi,   
 • wydawać zezwolenia na udostępnianie kanałów technologicznych,
 • wydawać odstępstwa na podstawie art. 43 uodp,
 • przygotowywać oświadczenia o dostępie komunikacyjnym działki do drogi publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu,
 • przygotowywać porozumienia i umowy w oparciu o art. 16 i 22 uodp oraz nadzorować wywiązywanie się z warunków umowy,
 • wydawać warunki odtworzeniowe po robotach drogowych,
 • wydawać postanowienia w sprawie uzgodnienia linii ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych,
 • opiniować możliwości włączenia projektowanej zabudowy w system dróg publicznych,
 • opiniować projekty planów zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie dróg.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 3 października:
- pocztą  na  adres:  Urząd Miasta Żory, al. Wojska  Polskiego 25, 44-240 Żory z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Miejskiej”,
- elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej albo ePUAP,
- w punktach Informacji w budynkach Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 lub Rynek 9 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w  Wydziale Infrastruktury Miejskiej”.

Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz więcej aktualności