Serwis Miejski miasta Żory

Aktualność

Szkolili się w Portugalii

Rodziny zastępcze z terenu Miasta Żory uczestniczyły w Lizbonie w Portugalii w szkoleniu pt. ​​„Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami”. Szkolenie zorganizowano w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach projektu „Akademia świadomego rodzica – rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany”.

Rodziny zastępcze uczestniczące w szkoleniu pt. ​​„Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami” w Lizbonie w Portugalii.

Gospodarzami szkolenia byli portugalscy partnerzy z Instituto de Apoio à Criança (IAC). Szkolenie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji COIE, a także prezentacji rodzin zastępczych.

W ciągu tygodnia szkoleniowego (27.02-3.03.2023) poruszane były m.in następujące tematy:
Opieka zastępcza w Portugalii, rola rodzin zastępczych: kompetencje i sukcesy w pieczy zastępczej, zarządzanie i promowanie potrzeb i dobrostanu dzieci i młodzieży, wyzwania dzieci w pieczy zastępczej: czego można się spodziewać po nieoczekiwanym?

Prezentację teoretyczną uzupełniła grupa robocza i kilka filmów zachęcających do refleksji i debaty. Wszyscy uczestnicy ocenili szkolenie jako bardzo dobre i przydatne w pełnieniu swojej funkcji.