Serwis Miejski miasta Żory

Aktualność

Sesja Rady Miasta - styczeń 2022 r.

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Żory, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 27 stycznia. Początek o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Zdjęcie z sesji Rady Miasta Żory - przy okrągłym stole siedzi 23 radnych Rady Miasta Żory.

Zdjęcie z sesji Rady Miasta Żory - przy okrągłym stole siedzi 23 radnych Rady Miasta Żory.

Sesję Rady Miasta Żory można oglądać na żywo na stronie internetowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVII/2021 z sesji Rady Miasta.
 5. Rozpatrzenie spraw:
  1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok.
  2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2036.
  3. Zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  4. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Bielsko - Biała w sprawie zasad prowadzenia oraz współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej.
  5. Nadania odcinkowi drogi wewnętrznej nazwy Fabryczna.
  6. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  7. Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2022 rok.
  8. Petycji Fundacji im. Nikoli Tesli złożonej w dniu 21.12.2021 r.
  9. Petycji Fundacji im. Nikoli Tesli złożonej w dniu 28.12.2021 r,
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
 7. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Sprawy różne, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.