Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Sesja budżetowa Rady Miasta Żory – grudzień 2022

Żorscy radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta, by uchwalić budżet miasta na 2023 rok. Sesja budżetowa odbędzie się w czwartek, 22 grudnia w sali narad Urzędu Miasta Żory przy ul. Rynek 9. Początek o godz. 13:00.

Zdjęcie z sesji Rady Miasta Żory - przy okrągłym stole siedzi 23 radnych Rady Miasta Żory.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XLIX/2022 z sesji Rady Miasta.

5. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca przeglądu obszaru i granic aglomeracji Żory.

6. Rozpatrzenie spraw:

6.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok.

6.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022 – 2045.

6.3. Uchwały budżetowej miasta Żory na 2023 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

d) dyskusja nad projektem i wniesionymi poprawkami do projektu oraz poddanie ich pod głosowanie,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6.4. Wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2023 – 2045.

6.5. Zmiany uchwały Nr 271/XXVI/08 Rady Miasta Żory z 25.09.2008r. w sprawie określenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic. 6.6. Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

6.7. Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory.

6.8. Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory „ na lata 2023 – 2025.

6.9. Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu miasta Żory” na lata 2023-2025.

6.10. Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych w Żorach” na lata 2023 – 2027.

6.11. Przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią pn. „Mamy w Żorach karmią piersią” na lata 2023-2028.

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.

8. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na stronie internetowej.

Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletnie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żory.

Zobacz więcej aktualności