Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Rozpoczęły się prace na ul. Klimka – obowiązuje tymczasowa zmiana organizacji ruchu

Ulica Klimka w najbliższych miesiącach zmieni się nie do poznania. W związku z trwającymi pracami wyłączony został z ruchu odcinek od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Garncarskiej. Przebudowa zakończy się na początku przyszłego roku.

Wizualizacja ul. Klimka po przebudowie

Wizualizacja ul. Klimka po przebudowie

Przejazd ul. Klimka samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych na czas robót będzie niemożliwy, za wyjątkiem dojazdu do placu budowy. Utrudnienia będą także dla ludzi poruszających się pieszo: możliwe będzie przejście pieszych w kierunku rynku miejskiego oraz z rynku w kierunku os. 700-lecia przez teren kościoła św. Filipa i Jakuba.

Po przebudowie ul. Klimka i jej otoczenie uzupełnione zostaną o ławki, latarnie, kosze na śmieci, podświetlany słup ogłoszeniowy oraz stojaki na rowery. Przebudowana przestrzeń zostanie także dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W miejscu Placu Pamięci Narodowej zaprojektowano „kwartał zieleni”, zaś istniejący skwer przy ulicy Męczenników Oświęcimskich zostanie przebudowany na miejsca parkingowe. Kamień upamiętniający żołnierzy poległych w trakcie II wojny światowej oraz Pomnik Walczących o Wolną Polskę zostaną przeniesione w inne miejsce. Istniejący teren zielony zostanie uporządkowany.

Prace prowadzone będą też wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich i obejmą zastąpienie istniejącego ciągu pieszego ścieżką rowerową na odcinku od Centrum Przesiadkowego do budynku szkoły, a także utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów przez jezdnię i uporządkowanie pasa zieleni. Skwer u zbiegu ogrodzenia kościoła  pw. św. Filipa i Jakuba oraz zespołu pocmentarnego zaprojektowano jako strefę wypoczynkowo-dydaktyczną. Istniejący teren zielony zostanie uporządkowany i ograniczony murkiem wykończonym panelami z cortenu, który będzie pełnił również funkcję siedziska. Wnętrze murku wypełni dywan z trawy.

W ramach przebudowy istniejącego ogrodzenia zespołu pocmentarnego, od strony kościoła planowane jest odtworzenie średniowiecznego muru obronnego z furtą. Mur wzbogacony będzie o charakterystyczne elementy dawnych fortyfikacji. Zaplanowano odtworzenie istniejących ścieżek na terenie cmentarza, wykonanie łączników i ścieżki wzdłuż murów obronnych bez naruszania pomników cmentarnych i istniejącej zieleni. Alejki zostaną wyraźnie wydzielone od kwartałów z nagrobkami poprzez niskie barierki trawnikowe, a cały teren wzbogaci się o oświetlenie alejek i podświetlenie murów obronnych, ławki i kosze na śmieci.

Umowa na “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obejmującym m.in. przebudowę części jezdni ul. Klimka, przebudowę chodnika na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich, rekonstrukcję fragmentu muru obronnego, przebudowę ścieżek i ogrodzenia w parku pocmentarnym przy ul. Klimka w Żorach” realizowana jest w ramach projektu „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”. Wykonawcą robót wyłonionym w procedurze przetargowej, została Firma HLS System. Sp. z o.o. z Żor. Szacowany koszt rewitalizacji ul. Klimka to ponad 4,4 mln zł.

Zobacz więcej aktualności