Serwis Miejski miasta Żory

Aktualność

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Żorach zaprasza do zapoznania się z „Przewodnikiem informującym o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Mężczyzna siedzący w gabinecie psychologa

Informator przeznaczony jest dla osób dotkniętych problemem związanym z zaburzeniami zdrowia psychicznego – bezpośrednio, a także dla tych, którzy doświadczają  tych problemów poprzez rodzinę czy znajomych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego i społecznego, zatem zdrowie psychiczne jest nieodłącznym wymogiem prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki ludzkiej. Pomimo zwiększenia się wiedzy społeczeństwa na temat osób z zaburzeniami psychicznymi nadal powszechny jest problem ich wykluczenia. Brak zrozumienia ich potrzeb, konieczności integracji, etykietowanie mogą powodować odsuwanie ich od życia społecznego i powstawanie poczucia izolacji.

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej poprzedzone jest długotrwałym okresem obawy o opinię bliskich, a także obniżoną samooceną. Powoduje to narastanie problemów i pogłębianie się trudności, co z kolei ogranicza możliwość prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego niezbędnego dla pełnego zdrowia.

Przewodnik pozwala pogłębić wiedzę na temat zdrowia psychicznego, skłania do korzystania z innych źródeł aktywności, nie ograniczając przy tym tylko do działań medycznych. W przewodniku można znaleźć informacje na temat miejsc, gdzie można szukać pomocy, m.in.: Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, Ośrodków Terapeutycznych, placówek i instytucji pomocy społecznej, Zakładów Pracy Chronionej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej.

Zapoznaj się z treścią przewodnika