Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Żorach zaprasza do zapoznania się z „Przewodnikiem informującym o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Mężczyzna siedzący w gabinecie psychologa

Informator przeznaczony jest dla osób dotkniętych problemem związanym z zaburzeniami zdrowia psychicznego – bezpośrednio, a także dla tych, którzy doświadczają  tych problemów poprzez rodzinę czy znajomych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego i społecznego, zatem zdrowie psychiczne jest nieodłącznym wymogiem prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki ludzkiej. Pomimo zwiększenia się wiedzy społeczeństwa na temat osób z zaburzeniami psychicznymi nadal powszechny jest problem ich wykluczenia. Brak zrozumienia ich potrzeb, konieczności integracji, etykietowanie mogą powodować odsuwanie ich od życia społecznego i powstawanie poczucia izolacji.

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej poprzedzone jest długotrwałym okresem obawy o opinię bliskich, a także obniżoną samooceną. Powoduje to narastanie problemów i pogłębianie się trudności, co z kolei ogranicza możliwość prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego niezbędnego dla pełnego zdrowia.

Przewodnik pozwala pogłębić wiedzę na temat zdrowia psychicznego, skłania do korzystania z innych źródeł aktywności, nie ograniczając przy tym tylko do działań medycznych. W przewodniku można znaleźć informacje na temat miejsc, gdzie można szukać pomocy, m.in.: Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, Ośrodków Terapeutycznych, placówek i instytucji pomocy społecznej, Zakładów Pracy Chronionej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej.

Zapoznaj się z treścią przewodnika

Zobacz więcej aktualności