Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Posiedzenia Komisji Rady Miasta - wrzesień 2022

W przyszłym tygodniu, na swoich posiedzeniach spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Prezentujemy harmonogram prac komisji.

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole

W najbliższy poniedziałek, 26 września odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Początek posiedzenia o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Informacja na temat kosztów utrzymania szkół w zakresie zużycia mediów pod kątem efektów ekonomicznych i ekologicznych prowadzonych w poprzednich latach prac termomodernizacyjnych w szkołach.   
6. Przyjęcie Protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Również w poniedziałek, 26 września odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Początek posiedzenia o godz. 18:00 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie Protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

We wtorek, 27 września, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Początek o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Również, we wtorek 27 września odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji. Początek o godz. 18:00 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Zobacz więcej aktualności