Serwis Miejski miasta Żory

Aktualność

Posiedzenia Komisji Rady Miasta - styczeń 2022

W przyszłym tygodniu, na swoich posiedzeniach spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Prezentujemy harmonogram prac komisji.

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole

W poniedziałek, 24 stycznia, w trybie zdalnym, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Początek o godz. 15:45.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
6. Przyjęcie Protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Również na poniedziałek, 24 stycznia zaplanowano posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się w trybie zdalnym. Początek o godz. 16:45.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
6. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

We wtorek, 25 stycznia o godz. 17:15, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży. 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2022 r.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Również we wtorek, 25 stycznia, spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Edukacji. Początek posiedzenia o godz. 18:00, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2022 rok.
6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

W środę, 26 stycznia, spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Początek posiedzenia o godz. 16:00, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2022 rok.
6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Na środę, 26 stycznia zaplanowano również posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Początek posiedzenia o godz. 17:00, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2022 rok.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
6. Sprawy różne, wolne wnioski:
- wykaz nieruchomości nabytych w trybie zakupu, przejętych z mocy prawa, przejętych w trybie decyzji ZRID oraz sprzedanych. 
7. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji. 
8. Zamknięcie posiedzenia.