Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Posiedzenia Komisji Rady Miasta - styczeń 2022

W przyszłym tygodniu, na swoich posiedzeniach spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Prezentujemy harmonogram prac komisji.

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole

W poniedziałek, 24 stycznia, w trybie zdalnym, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Początek o godz. 15:45.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
6. Przyjęcie Protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Również na poniedziałek, 24 stycznia zaplanowano posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się w trybie zdalnym. Początek o godz. 16:45.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
6. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

We wtorek, 25 stycznia o godz. 17:15, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży. 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2022 r.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Również we wtorek, 25 stycznia, spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Edukacji. Początek posiedzenia o godz. 18:00, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2022 rok.
6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

W środę, 26 stycznia, spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Początek posiedzenia o godz. 16:00, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2022 rok.
6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Na środę, 26 stycznia zaplanowano również posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Początek posiedzenia o godz. 17:00, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2022 rok.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
6. Sprawy różne, wolne wnioski:
- wykaz nieruchomości nabytych w trybie zakupu, przejętych z mocy prawa, przejętych w trybie decyzji ZRID oraz sprzedanych. 
7. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji. 
8. Zamknięcie posiedzenia.

Zobacz więcej aktualności