Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Ogłoszenie o rokowaniach przy ul. Kościuszki

Znajdź dla siebie idealne miejsce na prowadzenie biznesu! Prezydent Miasta Żory ogłasza rokowania na zbycie prawa własności nieruchomości znajdującej się przy ul. Kościuszki.

Grafika przedstawia dom, klucz, projekt architektoniczny oraz logo Żor i napis: "nieruchomości na sprzedaż"

Prezydent Miasta Żory ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności mieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach przy ul. Kościuszki. Mowa o kompleksie działek o nr:
- 1350/11 o pow. 0,1167 ha,
- 1355/11 o pow. 0,1298 ha,
- 1356/11 o pow. 0,5315 ha,
- 1344/27 o pow. 0,0064 ha.
Cena wywoławcza wynosi 1.000.000,00 zł. Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta jako zabudowa usługowa. Nieruchomość o kształcie nieregularnym, nieco trapezoidalnym, płaska, częściowo zagospodarowana, porośnięta trawą, drzewami i inną roślinnością niską. Ogrodzona w części południowo -zachodniej. Realizacja obiektów kubaturowych na ww. nieruchomości winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi głównej ruchu przyspieszonego o symbolu na planie miejscowym A1 KDGP (tj. od ul. Kościuszki).

Na ww. nieruchomość był ogłoszony I przetarg 12 października 2022 roku, II przetarg 10 lutego 2023 r., III przetarg 26.06.2023 r. oraz IV przetarg 12 października 2023 r., które nie dały rezultatu. 
Rokowania odbędą się w dniu 26.01.2024 roku o godz. 1000 w sali nr 3, na parterze
w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
1) zgłoszenie udziału w rokowaniach, które składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do 23.01.2024r.
Kopertę opisać: Zgłoszenie udziału w rokowaniach w dniu 26.01.2024 roku na zakup nieruchomości, składającej się z działek nr 1350/11, 1355/11, 1356/11, 1344/27 położonej w Żorach przy ulicy Kościuszki (kompleks).
2) wpłata zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 23.01.2024 r.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. (32) 43-48-246.
Szczegóły na www.bip.zory.pl oraz www.geoportal.zory.pl

Zobacz więcej aktualności