Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość przy Alei Zjednoczonej Europy

Znajdź dla siebie idealne miejsce na prowadzenie biznesu! Prezydent Miasta Żory ogłasza rokowania na zbycie prawa własności nieruchomości znajdującej się przy Alei Zjednoczonej Europy.

Grafika przedstawia dom, klucz, projekt architektoniczny oraz logo Żor i napis: "nieruchomości na sprzedaż"

Prezydent Miasta Żory ogłasza nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach przy Alei Zjednoczonej Europy. Mowa o działce nr 3340/18 o pow. 0,0797 ha.

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta jako zabudowa usługowa. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta o nieproporcjonalnych bokach – działka jest długa i wąska. Płaskie ukształtowanie terenu. Działka położona jest w granicach zbiorników wód podziemnych- zbiornik Rybnik. Przez przedmiotową działkę przebiega sieć infrastruktury technicznej, tj. przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. Strefę ochronną od tej sieci ustala jej właściciel lub dysponent.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.01.2024 roku o godz. 1000 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 02.01.2024 roku.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. (32) 43-48-246.
Szczegóły na www.bip.zory.pl oraz www.geoportal.zory.pl

Zobacz więcej aktualności