Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Znajdź miejsce na budowę domu lub prowadzenie biznesu

Szukasz atrakcyjnego miejsca pod budowę domu lub prowadzenie działalności produkcyjnej? Sprawdź ofertę miejskich nieruchomości wystawionych na sprzedaż w przetargach.

Grafika z małym domkiem oraz kluczami do domu, a także z napisem: Nieruchomości na sprzedaż oraz logotypem Miasta Żory.

Grafika z małym domkiem oraz kluczami do domu, a także z napisem: Nieruchomości na sprzedaż oraz logotypem Miasta Żory.

Miasto Żory ogłosiło nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Żniwnej i Zamkowej oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej przy ulicy Chemicznej.

Ulica Żniwna:
- działka nr 3332/71, o pow.  0.0774 ha - cena wywoławcza: 61 650,00 zł
-
działka nr 3333/71, o pow.  0.1292 ha - cena wywoławcza: 85 650,00 zł
-
działka nr 3334/71, o pow.  0.1858 ha - cena wywoławcza: 110 200,00 zł
-
działka nr 3336/71, o pow.  0.3562 ha - cena wywoławcza: 195.700,00 zł

Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązująca stawką.

Są to nieruchomości niezabudowane, położone w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem C72 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.
 

Ulica Zamkowa:
- działka nr 1326/40. o pow.  0.1726 ha - cena wywoławcza: 147 000,00 zł

Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązująca stawką.

Jest to nieruchomość niezabudowana położona w strefie oznaczonej na planie miejscowym symbolem H3 MN„zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Uzupełnienie ogłoszenia o nieograniczonym przetargu ustnym (licytacja) dot. terenu przy ul. Zamkowe.
Niniejszym informuję, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezydenta Miasta Żory o projektowanej, nowej lokalizacji odcinka gazociągu DN300 MOP 5.5 MPa wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 6,0 m (po 3,0 m na stronę od osi gazociągu), położonego w północnej części działki o numerze ewidencyjnym 1326/40, zlokalizowanej w Żorach przy ulicy Zamkowej. Z mapą zawierającą przebieg gazociągu można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Żorach przy al. Wojska Polskiego 25, III piętro, pok. nr 310.

Ulica Chemiczna – użytkowanie wieczyste:
- działka nr 4640/39, o pow. 0,1263 ha - cena wywoławcza : 62 000,00 zł
Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązująca stawką.

Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem C9 P - „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:
- produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,
- magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
- przeróbki kopalin,
- produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
- logistyki,
- rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
- handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych.

Okres użytkowania wieczystego - 04.12.2089 r.
Stawka procentowa opłaty rocznej – 3%.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 2 387,07 złotych i płatna jest do 31 marca każdego roku z góry.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.


Przetarg odbędzie się 3 grudnia, o godzinie 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 29.11.2021 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.

Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

Więcej informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta, al. Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246.

 

Zobacz więcej aktualności