Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Znajdź miejsce na budowę domu lub prowadzenie biznesu

Szukasz atrakcyjnego miejsca pod budowę domu lub prowadzenie działalności produkcyjnej? A może interesuje Cię zakup garażu? Sprawdź ofertę miejskich nieruchomości wystawionych na sprzedaż w przetargach.

Grafika przedstawia dom, klucz, projekt architektoniczny oraz logo Żor i napis: "nieruchomości na sprzedaż"

Miasto ogłosiło przetarg ustny (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej przy ulicy Boryńskiej. Przetarg dotyczy działki nr 2208/108 o pow. 0,3440 ha – udział 1/86 cz. związany z własnością lokalu. Jest to nieruchomość zabudowana  garażem nr 38 o powierzchni użytkowej 18,00 m2. Cena wywoławcza to 55 000,00 zł plus VAT.

Zespół garaży wzniesiono w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanej o jednej kondygnacji naziemnej (brak jest podpiwniczenia). Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, oświetleniową, uziemienie. Okres użytkowania wieczystego – 31.01.2034 r. Stawka procentowa opłaty rocznej – 1%. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi – 28,14 zł i płatna jest do 31 marca każdego roku z góry.

Przetarg odbędzie się 12 kwietnia o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 6.04.2023 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.


Osoby poszukujące terenu pod budowę domu powinny zainteresować się działkami przy ul. Jesionek oraz ul.Starowiejskiej.

Działka nr 2248/84 o pow. 0,1971ha położona jest przy ul. Jesionek. Cena wywoławcza to  209 000,00 zł plus VAT. Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem C51 MN - „zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna”.

Na sprzedaż przeznaczona jest też działka przy ul. Starowiejskiej nr 1409/157 o pow. 0,0583 ha. Cena wywoławcza wynosi 67 500,00 zł plus VAT. Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem: E61 MN - „zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna”.

Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 6.04.2023 r.


Prezydent Miasta ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w rejonie ulicy Głównej. Działka nr 497/126 ma pow. 0,1226 ha. Cena wywoławcza wynosi 30 650,00 plus VAT. Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem G7 R - „uprawy rolne”.

Przetarg odbędzie się 12 kwietnia o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 6.04.2023 r.


Ciekawą ofertę Miasto ma także dla inwestorów poszukujących nieruchomości pod działalność usługową.

Ogłoszono przetarg ustny (licytację) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Nad Rudą. Przeznaczona na sprzedaż nieruchomość składa się z działek:
- 3312/187 o pow. 0,2463 ha
- 1762/148 o pow. 0,4168 ha

Cena wywoławcza wynosi 1 146 500,00 zł plus VAT. Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem: A53 U - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Przetarg odbędzie się 10 maja o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 5.05.2023 r.


Kolejny przetarg również dotyczy działki położnej przy ul. Nad Rudą. Działka nr 2645/265 o pow. 0,1634 ha wystawiona jest na sprzedaż w drodze licytacji z ceną wywoławczą 30 6000,00 zł plus VAT. Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem A46 U -„zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Przetarg odbędzie się 13 kwietnia o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory  Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.04.2023 r.


W drodze przetargu można nabyć też inne działki położone przy ul. Nad Rudą:

  1. działka nr 3302/181 o pow.  0,0804 ha. Cena wywoławcza 139 500,00 zł plus VAT
  2. działka nr 3305/149 o pow. 0,0648 ha. Cena wywoławcza 112 500,00 zł plus VAT

Są to nieruchomości niezabudowane, położone w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem A53 U - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Przetarg odbędzie się 13 kwietnia o godz. 10:15 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 6.04.2023 r.


Ogłoszony został także przetarg  na sprzedaż działki nr 3308/149 o pow. 0,2969 ha, położnej przy ul. Nad Rudą.  Cena wywoławcza to 513 500,00 zł plus VAT.

Jest to nieruchomość niezabudowana, położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem A53 U - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Przetarg odbędzie się 12 maja  o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 8.05.2023 r.


Szczegółowych informacji o nieruchomościach wystawionych na sprzedaż udziela Wydział Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246.

Szczegółowe informacje zamieszczono w BIP a lokalizację nieruchomości można sprawdzić na www.geoportal.zory.pl

Zobacz więcej aktualności