Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa w Żorach – zgłoszenia do 20 czerwca!

Miasto Żory wraz z Komendą Policji w Żorach organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uczęszczających do klas o profilach ratowniczych i mundurowych. Konkurs odbędzie się 17 września.

Na zdjęciu budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 z lotu ptaka oraz napis: Ogłoszenie

Celem konkursu jest promowanie podejmowania pracy w służbach mundurowych i służby innym oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez uczniów szkół średnich. Konkurs ma także na celu edukację młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz budowanie zaufania do funkcjonariuszy służb mundurowych.

Wśród zadań stawianych uczestnikom konkursu znajdą się:

  • test wiedzy ogólnej,
  • sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • konkurs w strzeleniu z broni laserowej,
  • pokonanie toru przeszkód,
  • bieg drużynowy.

W konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny, złożone z uczniów szkół ponadpodstawowych uczęszczających do klas o profilach ratowniczych i mundurowych, zwane dalej Uczestnikami. W konkursie może wziąć udział maksymalnie trzech uczestników z jednego powiatu.

Udział w konkursie jest bezpłatny! Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej.

Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową należy złożyć w  terminie do 20.06.2024 r., do godz. 15:30 w następujący sposób:

  • bezpośrednio do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, pokój nr 104, Rynek 9, 44-240 Żory,
  • pocztą na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 Żory (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa”),
  • przesłać w wersji elektronicznej na adres: wpks@um.zory.pl, w tytule wiadomości wpisując „Międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa”. W przypadku zgłoszenia elektronicznego, należy przesłać skan podpisanej Karty Zgłoszeniowej.

Konkurs odbędzie się we wtorek, 17 września o godz. 10:00 w hali sportowej MOSiR Żory przy ul. Folwareckiej 10 w Żorach, a część sportowa odbędzie się na terenie Parku Cegielnia.

Organizatorami Konkursu pn. „Międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa” są: Gmina Miejska Żory oraz Komenda Miejska Policji w Żorach.

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator pod nr tel. 32 43 48 176 lub 32 43 48 194.

Zobacz więcej aktualności