Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Konsultacje w sprawie zmiany granic miasta

W dniach od 16.01.2023 do 30.01.2023 można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Żorami a Rybnikiem w rejonie ul. Lotniskowej, Stawu Papierok, ul. Kłokocińskiej i Ronda Rybnickiego.

Konsultacje dotyczą zmiany granic administracyjnej pomiędzy Miastem Żory, a Miastem Rybnikiem. Chodzi o uporządkowanie przebiegu granicy na terenach przy stawie Papierok, a także umożliwienie prawidłowego zarządzania drogą stanowiącą boczny odcinek ulicy Lotniskowej. Jednocześnie zmiana granicy w rejonie drogi bocznej od Ronda Rybnickiego pozwoli wypełnić postanowienia porozumienia zawartego w dniu 16 lutego 2021 r. pomiędzy Miastem Żory a Miastem Rybnik celem przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa drogi dojazdowej bocznej od Ronda Rybnickiego w Żorach”. Tym samym Miasto Żory będzie jedynym właścicielem drogi dojazdowej do mieszkańców posesji w Żorach przy ul. Rybnickiej.

Konsultacje prowadzone są w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25, pokój 307, między 16.01.2023r., a 30.01.2023r. w następujących godzinach:

od 730 do 1700 w poniedziałek
od 730 do 1530 od wtorku do czwartku
od 730 do 1400 w piątek


W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Miasta Żory wypełniając formularz konsultacyjny w wyznaczonej formie i terminie.

Załączniki

Zobacz więcej aktualności