Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Konkurs ofert nr 2/2024

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 2/2024 na realizację w roku 2024 zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Żor.

Na zdjęciu budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 z lotu ptaka oraz napis: Ogłoszenie

Nazwa zadania: „Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną po 25 roku życia, szczególnie o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym”.

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie dostępu osób z różnym rodzajem niepełnosprawności do specjalistycznych form rehabilitacji i terapii. Placówka zobowiązana jest do pracy od poniedziałku do piątku, co najmniej 7 godzin dziennie, w sposób ciągły, zatrudnienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz do prowadzenia dokumentacji takiej jak: lista obecności i dziennik zajęć specjalistycznych oraz karty pracy - w przypadku pracy wolontariuszy.

Na realizację wyżej określonego zadania przeznacza się środki z budżetu miasta w wysokości 160 000,00 zł. Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert powinna rozpocząć się 2.01.2024 r. i zakończyć
30.12.2024 r.

Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 27.12.2023 r. do godz. 13:00, a następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty". Wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane (przez uprawnione osoby do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji) „potwierdzenie złożenia oferty” należy złożyć wraz z załącznikami o których mowa w ust. 6 (pocztą lub osobiście) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25 najpóźniej do dnia 27.12.2023 r. do godz. 13:00.

Brak złożenia papierowego „potwierdzenia złożenia oferty” lub nieterminowe złożenie papierowego „potwierdzenia złożenia oferty” spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Ogłoszenie

Zobacz więcej aktualności