Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Konkurs ofert nr 10/2023

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 10/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Na zdjęciu budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 z lotu ptaka oraz napis: Ogłoszenie

Rodzaje zadań:

  1. Realizowanie przedsięwzięć mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia oraz promowanie ich zatrudnienia wśród potencjalnych pracodawców. W ramach zadania oczekuję się prowadzenia zajęć edukacyjnych rozwijających pasję oraz zainteresowania osób z niepełnosprawnościami lub promowania ich na rynku pracy. Na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 10.000,00 zł.
  2. Organizowanie wydarzeń integracyjnych mających na celu prezentowanie umiejętności i osiągnięć artystycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W zakresie realizacji oczekuję się promocji osiągnięć osób z niepełnosprawnościami oraz popularyzacji wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat aktywności osób z niepełnosprawnościami. Na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 15.000,00 zł.
  3. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich aktywność w tym zakresie, w tym imprez o charakterze integracyjnym. Celem zadania jest aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnościami jako element integracji społecznej. Na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 10.000,00 zł.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 20.03.2023 r. i zakończyć najpóźniej do 30.12.2023 r.

Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 15.02.2023 r. do godz. 13:00, a następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty".
Wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane (przez uprawnione osoby do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji) „potwierdzenie złożenia oferty” należy złożyć wraz z załącznikami o których mowa w ust. 6 (pocztą tradycyjną lub osobiście) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, najpóźniej do dnia 15.02.2023 r. do godz. 13:00.

Brak złożenia papierowego „potwierdzenia złożenia oferty” lub nieterminowe złożenie papierowego „potwierdzenia złożenia oferty” spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Zobacz więcej aktualności