Serwis Miejski miasta Żory

Aktualność

Jesteś przewoźnikiem drogowym? Pamiętaj o złożeniu wymaganych oświadczeń

Przypominamy wszystkim przewoźnikom drogowym o obowiązku złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym o liczbie kierowców oraz o średniej arytmetycznej liczbie kierowców za rok poprzedni.

Ciężarówki jadące asfaltową drogą

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych (plik do pobrania w formacie .pdf), bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Termin na wypełnienie powyższego obowiązku za 2023 r. mija 31 marca 2024 r.