Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

II rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wielkopolskiej, Strefowej oraz Kłokocińskiej

Prezydent Miasta Żory ogłasza drugie rokowania na zbycie prawa własności nieruchomości znajdujących się przy ul. Wielkopolskiej, Strefowej oraz Kłokocińskiej. Znajdź idealne miejsce na budowę wymarzonego domu lub prowadzenie biznesu!

Grafika przedstawia dom, klucz, projekt architektoniczny oraz logo Żor i napis: "nieruchomości na sprzedaż"

Prezydent Miasta Żory ogłasza drugie rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach przy ulicy Wielkopolskiej. Mowa o kompleksie działek: nr 2712/238 o pow. 0,1494 ha oraz 2714/239 o pow. 0,0157 ha. Cena wywoławcza wynosi 162.600,00 zł. Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach udokumentowanych złóż „Żory-Suszec” (złoże węgla kamiennego) oraz w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Rud Wielkich”. Nieruchomość o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu, niezagospodarowana, płaska, porośnięta trawą. Posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii, wody, gazu i kanalizacji.

Na ww. nieruchomość był ogłoszony I przetarg 10 marca 2023 r., II przetarg 05 czerwca 2023 r., III przetarg 24 lipca 2023 r. oraz rokowania w dniu 11 września 2023 r., które nie dały rezultatu.
Rokowania odbędą się w dniu 18.12.2023 roku o godz. 1000 w sali nr 3, na parterze
w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 
zgłoszenie udziału w rokowaniach
, które składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do 13.12.2023r. Kopertę opisać: Zgłoszenie udziału w drugich rokowaniach w dniu 18.12.2023 roku na zakup nieruchomości, składającej się z działek nr 2712/238 i 2714/239, położonej w Żorach przy ulicy Wielkopolskiej.
- wpłata zaliczki
w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 13.12.2023 r.


Prezydent Miasta Żory ogłasza drugie rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach przy ulicy Kłokocińskiej. Mowa o działce nr 1485/40 o pow. 0,1722 ha. Cena wywoławcza wynosi 140.000,00 zł. Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta jako zabudowa usługowa. Wnioskowana nieruchomość znajduje się w granicach zbiorników wód podziemnych - zbiornik Rybnik. W bezpośrednim sąsiedztwie autostrada A1 (od strony południowej). Dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych relacji północ-południe, autostrady A1 zapewniony przez drogi lokalne o nawierzchni utwardzonej.

Na ww. nieruchomość był ogłoszony pierwszy przetarg 31 sierpnia 2022 roku i drugi przetarg 10 lutego 2023 roku, III przetarg 13 czerwca 2023 r., oraz IV przetarg 24 lipca 2023 r., które nie dały rezultatu. Przeprowadzono również rokowania w dniu 11 września 2023 r., które nie dały rezultatu.
Drugie rokowania odbędą się w dniu 22.12.2023 roku o godz. 1000
w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 
zgłoszenie udziału w rokowaniach, które składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do 18.12.2023r. Kopertę opisać: Zgłoszenie udziału w drugich rokowaniach w dniu 22.12.2023 roku na zakup, nieruchomości, składającej się z działki nr 1485/40, położonej w Żorach przy ulicy Kłokocińskiej.
wpłata zaliczki
w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 18.12.2023 r.


Prezydent Miasta Żory ogłasza drugie rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach przy ulicy Strefowej. Mowa o działce nr 1323/44 o pow. 0,1030 ha. Cena wywoławcza wynosi 122.500,00 zł. Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Nieruchomość o kształcie regularnym, prostokątnym, płaska, porośnięta trawą, niezagospodarowana. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii, wody, kanalizacji i gazu.

Na ww. nieruchomość został ogłoszony I przetarg w dniu 26 maja 2023 roku oraz II przetarg w dniu 24.07.2023 roku. Przetargi nie dały rezultatu. Przeprowadzono również rokowania w dniu 5 października, które nie dały rezultatu.
Rokowania odbędą się w dniu 22.12.2023 roku o godz. 1100 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 
zgłoszenie udziału w rokowaniach
, które składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do 18.12.2023 r. Kopertę opisać: Zgłoszenie udziału w drugich rokowaniach w dniu 22.12.2023 roku na zakup nieruchomości gruntowej położonej na dz. nr 1323/44 położonej w Żorach przy Strefowej.
wpłata zaliczki
w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 18.12.2023 r.      

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. (32) 43-48-246.
Szczegóły na www.bip.zory.pl oraz www.geoportal.zory.pl

Zobacz więcej aktualności