Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Nowopszczyńskiej oraz odwołanie III rokowań na sprzedaż nieruchomości przy ul. Strefowej oraz Wielkopolskiej

Prezydent Miasta Żory ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żorach przy ulicy Nowopszczyńskiej. Dodatkowo, Prezydent Miasta Żory odwołuje III rokowania na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory, położonych w Żorach przy ulicy Strefowej oraz Wielkopolskiej.

Grafika przedstawia dom, klucz, projekt architektoniczny oraz logo Żor i napis: "nieruchomości na sprzedaż"

Prezydent Miasta Żory ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żorach przy ulicy Nowopszczyńskiej. Mowa o działka nr 1251/102 o pow. 0,0724 ha. Cena wywoławcza 67.200,00 zł. Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

  1. Nieruchomość położona jest w granicach w granicach udokumentowanych złóż węgla kamiennego (Żory- Suszec).
  2. Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej – ul. Nowopszczyńskiej, na zjazd z tej drogi zgodę należy uzyskać od zarządcy dróg (Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Żory).
  3. Realizacja obiektów kubaturowych na ww. działce winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi dojazdowej o symbolu na planie miejscowym I1 KDZ, tj. od ul. Nowopszczyńskiej. Plan miejscowy wyznacza zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z ustawa o drogach publicznych.
  4. Działka 1251/102 stanowi użytek rolny.
  5. Na przedmiotowej nieruchomości występują klasoużytki o symbolu: Ps IV

Na ww. nieruchomość był ogłoszony I przetarg w dniu 15 stycznia 2024, który nie dał rezultatu.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2024 roku o godz. 1000 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 8.03.2024 r.


Prezydent Miasta Żory działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), odwołuje III rokowania na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory, położonych w Żorach:

przy ulicy Strefowej
Obręb Baranowice, karta mapy 1, rejestr nr 905, nr księgi wieczystej GL1X/00006511/7
działka nr 1323/44 o pow. 0,1030 ha,
Rokowania miały się odbyć w dniu 1 marca 2024 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta w Żorach, przy Alei Wojska Polskiego 25, w sali nr 3 na parterze.

Przy ulicy Wielkopolskiej (kompleks)
Obręb Kleszczów, karta mapy 2, rejestr nr 647, nr księgi wieczystej GL1X/00004712/2
działka nr 2712/238 o pow. 0,1494 ha,
Obręb Kleszczów, karta mapy 2, rejestr nr 1476, nr księgi wieczystej GL1X/00004713/9
działka nr 2714/239 o pow. 0,0157 ha.
Rokowania miały się odbyć w dniu 1 marca 2024 roku o godzinie 1030 w Urzędzie Miasta w Żorach, przy Alei Wojska Polskiego 25, w sali nr 3 na parterze.

Przyczyna odwołania rokowań: upływ 6 miesięcy od II przetargu (art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Szczegółowe informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246. Powyższe ogłoszenia są również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Lokalizacja nieruchomości możliwa jest za pośrednictwem strony geoportal.zory.pl

Zobacz więcej aktualności