Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Dodatek węglowy – ważne informacje

Można już składać wnioski o wypłatę tzw. dodatku węglowego. Należy je składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Żory, przy ul. Wodzisławskiej 1.

Grafika z napisem Dodatek węglowy oraz logotypem Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Grafika z napisem Dodatek węglowy oraz logotypem Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł przysługuje jednorazowo gospodarstwom domowym, dla których głównymźródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 r., osobiście w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS Żory, pisemnie drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowe warunki ustalania prawa do świadczenia określone zostały w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692). Zgodnie z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy, gospodarstwo domowe tworzy:
- osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
- osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS, znajdującej się przy ul. Wodzisławskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej MOPS Żory.

Zobacz więcej aktualności