Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
Flaga UE Banner

Perspektywa 2004-2006

Inicjatywa Wspólnotowa Equal 2004-2006

Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą

Działanie: Temat F

Lider projektu:
Żorska Izba Gospodarcza

Partnerzy krajowi: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Cech Rzemiosł Różnych w Żorach, Fundacja Ekologiczna EKOTERM SILESIA, INFO GRAF, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Politechnika Śląska Centrum Kształcenia Inżynierów, Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków, Urząd Miasta Żory

Partnerzy europejscy: WiKoM - Wissens- und Kompetenz-Management (Niemcy), INNOV@RURAL (Hiszpania), P.R.I.S.M.A. – Patto Risorse Innovazione Sviluppo Marsica Agroalimantare (Włochy).

Całkowita wartość projektu: 2 518 237,22 zł

Wartość dofinansowania z EFS: 1 888 677,92 zł

Okres realizacji: 2006-2007

Opis projektu:
Projekt został skierowany głównie do starszych pracowników – powyżej 50 roku życia – z instytucji stanowiących przekrój rynku pracy w Subregionie Zachodnim, tj. firm małych, średnich, dużych oraz instytucji publicznych - osoby w wieku powyżej 50 lat (50+).
Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia było stworzenie innowacyjnego modelu kształcenia pn. INTERMENTORING, którego celem była zmiana na korzyść relacji między pracownikami starszymi i młodszymi wiekiem.
Celem projektu było wzmocnienie i zaktywizowanie wzajemnej współpracy, wymiana doświadczeń między tymi grupami, co miało korzystanie wpłynąć na wzrost wiedzy i umiejętności oraz przełożyć się na rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw.
Drugim celem było zaakcentowanie szefom korzyści, jakie pracownicy zróżnicowani wiekiem wnoszą do organizacji i przekonanie ich, że warto zatrudniać i zatrzymać w firmie obydwie grupy, co korzystnie wpływa na zmniejszenie dyskryminacji na rynku pracy ze względu na wiek.
Badania socjologiczne, przeprowadzone przez naukowców z Politechniki Śląskiej objęły 300 osób z 30 organizacji subregionu zachodniego województwa śląskiego. Natomiast badaniami psychologicznymi objęto 145 osób z tego samego terenu, zorganizowanych w następujące grupy: 6 grup pracowników młodych, mających poniżej 35 lat, 6 grup pracowników w wieku powyżej 50 lat oraz 4 grupy kadry kierowniczej.

Sektorowy Program Operacyjny Transport Na Lata 2004-2006

Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 64 884 591,89 zł

Wartość dofinansowania: 39 671 273,99 zł

Okres realizacji: 2006-2007

Opis projektu: W latach 2001-2003 wyremontowana została nawierzchnia DK-81 na odcinkach przylegających do Żor, będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek przebiegający przez Żory niestety nie został objęty remontem, ponieważ – ze względu na status naszego miasta jako powiatu grodzkiego – utrzymanie dróg o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym w całości spoczywa na barkach naszego samorządu.
Żory postanowiły więc na ten cel starać się o środki unijne, w rezultacie czego zmodernizowano odcinek DK 81 przebiegający przez miasto o długości 6,72 km przy wykorzystaniu nowatorskiej technologii whitetopping (beton B-40, warstwa 27 cm). W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych po obu stronach drogi wybudowano chodniki o łącznej powierzchni około 18000 m2. W kluczowych miejscach postawiono ekrany akustyczne o wysokości 5 m.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Koronawirus – AKTUALNOŚCI


Informacja o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Żorach można znaleźć na stronie internetowej

Zamiast wizyty w przychodni rekomendujemy skorzystanie z Internetowego Konta Pacjenta

Informację jak to zrobić zamieszczamy na naszej stronie internetowej www.zory.pl.


Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku na temat koronawirusa - tel. 609 519 193


 W trosce o dobro mieszkańców uruchomiliśmy miejską infolinię dotyczącą koronawirusa. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 48 198, w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory.


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych - szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


 

Aktualizacja z 19.03.2020 r.

Komunikat ws. koronawirusa w Żorach – 19.03.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że aktualnie (stan na 19.03.2020 r. godz. 7:30) w Żorach 42 osoby podlegają kwarantannie. Są to mieszkańcy naszego miasta, którzy wrócili do kraju zza granicy. Wśród osób podlegających kwarantannie potwierdzono jeden przypadek zarażenia koronawirusem.

Informujemy, że osoba ta przebywała w ostatnich dniach w izolacji i miała kontakt jedynie z własnym dzieckiem, które także objęte było kwarantanną. Dziecko, choć przebywało w mieszkaniu z osobą dorosłą - gdzie odbywano kwarantannę - nie zostało zarażone. Osoby te są w stałym kontakcie z sanepidem oraz znajdują się pod opieką szpitala zakaźnego w Raciborzu.

W budynku przeprowadzona została dekontaminacja (odkażanie).

Osobom przebywającym w kwarantannie będzie udzielana pomoc psychologiczna, codziennie w godzinach 8:00 - 19:00. Pomoc będzie udzielana telefonicznie pod numerem 32 435 30 72.


Aktualizacja z 14 marca 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o Wasze bezpieczeństwo bardzo prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta Żory oraz instytucjach i jednostkach miejskich do niezbędnego minimum.

Poniżej zamieszczamy pełną listę numerów telefonów oraz adresów mailowych do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Żory. Urzędnicy poinformują o sposobie rozpatrzenia danej sprawy.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet, korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Żory

Centrala telefoniczna:
- al. Wojska Polskiego 25 - tel. 32 43 48 200,
- Rynek 9 - tel.  32 43 48 150

Komórki organizacyjne Urzędu: 32 43 48 oraz końcówka numeru zgodnie z tabelą


Aktualizacja z 14 marca 2020 r.

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce – co to oznacza?

Z uwagi na pandemię koronawirusa na świecie rząd wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Poniżej zamieszczamy informację o tym, co oznacza to dla mieszkańców.

Najważniejsze decyzje

 • Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia.
 • Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
 • Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.
 • Zawieszamy międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.
 • Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
 • Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.
 • Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.
 • Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.
 • Banki i placówki finansowe działają.
 • Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.

W praktyce oznacza to m.in., że galerie handlowe będą działać w ograniczonym zakresie; jedzenie w barach i restauracjach zamówimy tylko na wynos albo z dowozemograniczenia dotkną też ruchu granicznego i zgromadzeń.

Od soboty, 14 marca zaczną obowiązywać ograniczenia w funkcjonowaniu centrów i galerii handlowych. Jednak wszystkie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą także restauracje, kawiarnie i bary. Tutaj zamówienie złożyć będzie można na wynos lub z dowozem.

Szczegółowe informacja o ograniczeniu działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych

Od niedzieli, 15 marca zamknięte na 10 dni zostaną dla cudzoziemców zostaną granice naszego kraju. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszone będą międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo będzie działał. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.

Szczegółowe informacja  o zamknięciu granic

Ograniczenia dotyczą też wszelkiego rodzaju zgromadzeń, bez względu na ich charakter – prywatny, publiczny, religijny, samorządowy itd. Dozwolone będą tylko wydarzenia do 50 osób.

Szczegółowe i bieżące informacje związane z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na stronie www.gov.pl/koronawirus


W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, a także działając zgodnie z zaleceniami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informujemy, że placówki oświatowe oraz instytucje kulturalno-sportowo-rekreacyjne w naszym mieście zostają zamknięte.

Podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych począwszy od poniedziałku, 16 marca aż do 25 marca włącznie.  Jednak informujemy także, że już od czwartku, 12 marca placówki oświatowe będą niedostępne dla procesu edukacyjnego – zajęcia nie będą się odbywały. Ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować tak szybko opiekę dla dzieci, w czwartek i piątek (12-13 marca) placówki te będą otwarte. W klasach nauczyciele będą mogli pilnować dzieci.

- Ogromny i gorący apel do wszystkich. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. To jest czas kwarantanny społeczeństwa – zaapelował Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski.

Komunikat Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rząd zdecydował także o zawieszeniu na okres 12-25 marca funkcjonowania teatrów, oper, filharmonii, a także kin i sieci kinowych. W związku z tym także w Żorach odwołane lub przełożone na późniejszy termin zostają wszystkie zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia organizowane przez: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, kino „Na Starówce”, Muzeum Miejskie w Żorach, Centrum Edukacji Regionalnej, Muzeum Ognia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.

Komunikat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Aktualizacja z 11.03.2020 r. godz. 14:20

W związku z poleceniem Wojewody Śląskiego nr 8/2020 z 11 marca 2020 roku od czwartku, 12 marca do odwołania w Żorach zamknięte zostają żłobki oraz kluby malucha.

Jednocześnie informujemy, że Park Wodny Aquarion również będzie zamknięty od godz. 14:00 w środę 11 marca do 26 marca.

Prosimy o śledzenie miejskich kanałów informacyjnych, ponieważ czas zamknięcia może ulec zmianie.

Komunikat Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych

W związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół  z uwagi na wdrażanie działań profilaktycznych, związanych z koronawirusem, możliwe jest otrzymanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci w wieku do 8 lat można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Unikajmy miejsc publicznych

W trosce o bezpieczeństwo publiczne oraz w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z korona wirusem władze miasta zwracają się do mieszkańców Żor z apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zachowania spokoju. W szczególności apelujemy o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach.

Zachęcamy do załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Żory telefonicznie lub przez Internet, korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta


Komunikat Prezydenta Miasta Żory w sprawie profilaktyki w związku z koronawirusem

W Żorach nie ma aktualnie (stan na dzień 12.03.2020 r.) żadnej osoby hospitalizowanej w związku z zarażeniem koronawirusem. Wszelkie służby w Żorach są postawione w stan szczególnej gotowości. W Szpitalu Miejskim wprowadzono szczególne środki ostrożności. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 najważniejsze jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zachowania spokoju. W szczególności apelujemy o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach.

Edukacja

Decyzją Ministra Edukacji Narodowe od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale odbywają się działania opiekuńcze.

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane.

Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne i niepubliczne oraz kluby dziecięce, są zamknięte od 12 - 25 marca.

Kultura i sport

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o zamknięciu na okres 12 marca – 25 marca instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

W związku z tym także w Żorach odwołane lub przełożone na późniejszy termin zostają wszystkie zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia organizowane przez: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, kino „Na Starówce”, Muzeum Miejskie w Żorach, Centrum Edukacji Regionalnej, Muzeum Ognia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna wstrzymuje wypożyczanie książek, a czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty.

Rekomendujemy również wszystkim podmiotom prywatnym odwołanie planowanych w najbliższym czasie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, w tym koncertów, dyskotek itp.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zalecamy podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych.

Polityka społeczna, pomoc społeczna

W związku z poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego w terminie 12-25 marca zamknięte zostają Centrum Integracji Społecznej, Dzienny Dom Pobytu „Senior –WIGOR” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W przypadku wszelkich zapytań należy kontaktować się z konkretnymi podmiotami prowadzącymi daną działalność.

Rekomendujemy odwołanie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora, uniwersytetu trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów itp.

Zalecamy zawieszenie zajęć dla niepełnosprawnych mieszkańców Żor, w tym w szczególności udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rekomendujemy zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic i klubów młodzieżowych oraz strzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.

Urząd Miasta Żory – obsługa mieszkańców

Urząd Miasta Żory prowadzi normalną obsługę mieszkańców, ale wdrożone zostały działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji.

Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynków urzędu, a w szczególności miejsc najczęściej dotykanych przez klientów, takich jak: klamki, blaty, czy poręcze.

Przy stanowiskach obsługi klienta zostaną zamontowane panele plexi minimalizujące kontakt pracowników z klientami.

Prosimy klientów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie Miasta i siedzibach miejskich jednostek. Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet, korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.  Książka teleadresowa

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Dodatkowe zalecenia

Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. PSSE w Rybniku tel. 32 422 33 12 lub 32 422 40 09.

Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).

Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.

Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.

Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).

Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości - telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja).

Apelujemy do przedsiębiorców, by nie wysyłali na badania wstępne i okresowe do Medycyny Pracy pracowników, którzy wykazują objawy chorobowe (tj. katar, kaszel, gorączka itp.).


Aktualizacja z dnia 16.03.2020 r.

PKS w Pszczynie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 14.03.2020 do odwołania zostaje zawieszona obsługa linii relacji : Rybnik-Zakopane-Rybnik.


 

 

 

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u około 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).


ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniższe objawy:
- temperatura ciała powyżej 38℃;
- kaszel, duszność
powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego miejsca zamieszkania. Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych na terenie Województwa Śląskiego zamieszczamy poniżej.

Lista szpitali w Województwie Śląskim

 • Tychy, Megrez Sp. z o. o., ul. Edukacji 102
 • Zawiercie, Szpital Powiatowy, ul. Miodowa 14
 • Racibórz, Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka, ul. Gamowska 3
 • Bytom, Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49
 • Chorzów, Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10
 • Częstochowa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7
 • Cieszyn, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Bielska 4

 

Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dane kontaktowe Stacji Sanitarno-Epidemiologocznych w Województwie Śląskim

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
– z bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Zasady obowiązujące w Szpitalu Miejskim w Żorach

 • Zakaz odwiedzin

W związku z zagrożeniem epidemicznym, wynikającym ze wzmożonej zachorowalności na choroby infekcyjne od 4 marca 2020 r. do odwołania  na terenie Szpitala Miejskiego w Żorach wprowadzony został całkowity zakaz wizyt osób odwiedzających.

Powyższy zakaz nie dotyczy oddziału pediatrycznego, gdzie u jednego pacjenta może przebywać tylko jedna zdrowa osoba - wyznaczony opiekun.

 

 •  Odwołane planowe zabiegi

W okresie od 9 – 29 marca 2020 r. odwołane są wszystkie planowe zabiegi na oddziale ginekologicznym i chirurgicznym. Szpital pracuje w trybie ostrego dyżuru. Pacjentki do porodu przyjmowane są normalnie.

 

 • Wydzielona cześć Izby Przyjęć

WAŻNE! Pacjenci, którzy w okresie ostatnich 14 dni:
-  mieli bliski kontakt z osobą u której stwierdzono zakażenie koronowirusem (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
- pracowali  albo przebywali jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych korona wirusem
- podróżowali/przebywali w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa

i podejrzewają możliwość zakażenie się, muszą udać się bezpośrednio do wydzielonej części Izby Przyjęć! Nie wolno wchodzić bezpośrednio do ogólnodostępnej części Izby Przyjęć! Należy skorzystać z dzwonka umieszczonego przy drzwiach izolatki i oczekiwanie na personel medyczny.

 

 • Zasady bezpieczeństwa w przychodni POZ, na Izbie Przyjęć oraz podczas Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Przed wejściem do przychodni POZ, izby przyjęć oraz skorzystaniem z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z każdym z pacjentów prowadzony jest krótki wywiad przez wideodomofon, w celu zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Prosimy o stosowania się do opisanych zasad!

Prosimy o ograniczenie wizyt w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej wyłącznie do przypadków uzasadnionych medycznie. Przypominamy, że lekarz rodzinny ma wgląd do elektronicznej dokumentacji medycznej i może udzielić porady telefonicznej. Wypisanie recepty na leki przyjmowane przewlekle, również może odbyć się bez wizyty.

 

 • Badania tylko do godz. 18:00

W związku z zakazem odwiedzin w Szpitalu Miejskim w Żorach oraz ograniczeniem ruchu przez Izbę Przyjęć, badania w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz RTG dla osób, które nie są hospitalizowane w szpitalu, wykonywane będą wyłącznie do godziny 18:00.

 

 • Informacja dla pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego powinny kierować się bezpośrednio do Położniczej Izby Przyjęć, która zlokalizowana jest przy wejściu głównym do szpitala tj. od strony ulicy Dąbrowskiego.

Uwaga! Od 12 marca 2020 r do odwołania w Szpitalu Miejskim w Żorach nie będą odbywały się porody rodzinne tj. nie ma możliwości towarzyszenia ciężarnej podczas porodu.

 

 • Ograniczone godziny wykonywania badań RTG

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od 16 marca 2020 r. do odwołania badania RTG  dla osób które nie są hospitalizowane w szpitalu, wykonywane będą wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00.

 

 • Medyczne laboratorium diagnostyczne

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 13 marca 2020 r. do odwołania Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Miejskiego w Żorach będzie wykonywać tylko badania w trybie cito na zlecenie lekarza.

Pobieranie materiału do badań oraz odbiór wyników możliwy jest w godzinach 7:15-10:00 w punkcie pobrań.

Zalecenia dla placówek oświatowych

 • Główny Inspektorat Sanitarny zaleca rozważenie wyłączenia źródełek i fontann wody do picia znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych lub zaprzestania samodzielnego picia przez dzieci z urządzeń/ lub wprowadzenia stałego nadzoru nad pobieraniem wody z urządzeń.
 • Dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
 • Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem korona wirusa. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Apetyt na wiedzę – Program Stypendialny Miasta Żory dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

Priorytet: 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

Działanie: 2.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 205 900,00 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 205 900,00 zł

Okres realizacji: III kw. 2004 – III kw. 2005

Opis projektu:
W projekcie uczestniczyło 125 beneficjentów ostatecznych, tj. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Żor pochodzących z terenów wiejskich. Wypłata stypendium następowała w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedstawianych przez uczniów rachunków za zakupione podręczniki, stroje sportowe, bilety za dojazdy, wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz za inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkoły.

Bilet do Kariery – Program Stypendialny Miasta Żory dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

Działanie: 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 109 550,00 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 109 550,00 zł

Okres realizacji: III kw. 2006 – II kw. 2007

Opis projektu:
Stypendium otrzymało 67 uczniów, w tym 31 uczniów z dochodem od 0 do 316,00 zł po 185,00 zł na miesiąc oraz 36 uczniów z dochodem od 316,01 do 504,00 (583,00) zł po 145,00 zł na miesiąc. Stypendium zostało przyznane na cały rok szkolny 2006/2007, tj. na 10 miesięcy.

Głowa do góry - Program Stypendialny Miasta Żory dla Studentów

Priorytet: 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

Działanie: 2.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 159 000 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 159 000 PLN

Okres realizacji: IV kw. 2004 – III kw. 2005

Opis projektu: W projekcie uczestniczyło 106 beneficjentów ostatecznych, tj. studentów zamieszkałych na terenie Żor, których dochód na członka rodziny za 2003 r. nie przekroczył 316 PLN. Wypłata stypendium następowała w formie finansowania po 150 PLN miesięcznie.

Pociąg do Wiedzy – Program Stypendialny Miasta Żory dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

Priorytet: 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

Działanie: 2.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 124 500 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 124 500 zł

Okres realizacji: III kw. 2005 – III kw. 2006

Opis projektu: W projekcie uczestniczyło 85 beneficjentów ostatecznych, tj. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Żor pochodzących z terenów wiejskich. Wypłata stypendium następowała w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedstawianych przez uczniów rachunków za zakupione podręczniki, stroje sportowe, bilety za dojazdy, wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz za inne koszty związane z pobieraniem nauki określone w zarządzeniach dyrektorów szkół.

Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze Miasta Żory

Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 46 867 019,80 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 35 121 442,30 PLN

Okres realizacji: 2005-2007

Opis projektu: Żory skutecznie pozyskały środki unijne na modernizację dróg DW 932 i DW 935. Inwestycja obejmowała przebudowę dwóch dróg wojewódzkich na terenie Miasta Żory, tj. odcinek ul. Wodzisławska od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do zachodniej granicy miasta (DW 932) oraz odcinek: ul. Pszczyńska, ul. Nowopszczyńska od skrzyżowania DK 81 do wschodniej granicy miasta, Al. Zjednoczonej Europy, Al. Armii Ludowej, Al. Armii Krajowej, ul. Rybnicka od skrzyżowania DK 81 do zachodniej granicy miasta (DW 935).

„Scena na Starówce” w Żorach – rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej

Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie: 1.4 Rozwój turystyki i kultury

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość Projektu: 8 466 895,70 PLN

Wartość dofinansowania: 4 613 094,37 PLN

Okres realizacji: 2007-2008

Opis projektu: Projekt zakładał modernizację i rozbudowę kina „Na Starówce”. W ramach działań powiększono salę kinową, poszerzono scenę, a także zapewniono miejsce na garderoby oraz galerię. Dzięki tym zabiegom obiektowi nadano nowoczesny, wielofunkcyjny charakter i umożliwiono spotkanie się w jednym miejscu różnych dziedzin sztuki – filmu, teatru, muzyki czy malarstwa. Całości dopełniło zaplecze gastronomiczne w formie bufetu.

Wiedza Górą – Program Stypendialny Miasta Żory dla Studentów

Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

Działanie: 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 41 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 38 787,37 zł

Okres realizacji: I kw. – III kw. 2006

Opis projektu:
Podstawowym kryterium przyznawania stypendium był dochód netto na członka rodziny za 2004 r., który nie mógł przekroczyć 504,00 zł oraz 583,00 zł w przypadku osób niepełnosprawnych. W projekcie uczestniczyło 55 beneficjentów ostatecznych, tj. studentów zameldowanych na stałe w Żorach, w tym 42 osoby z dochodem do 316,00 zł oraz 13 osób z dochodem od 316,01 do 583 zł. Każdy ze studentów biorących udział w projekcie otrzymał stypendium w łącznej kwocie 750,00 zł.

Wygraj szansę – Program Stypendialny Miasta Żory dla Studentów

Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

Działanie: 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 75 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 63 411,90 zł

Okres realizacji: III kw. 2006 – I kw. 2007

Opis projektu: W projekcie stypendium obejmowało semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007. Wsparcie otrzymało 100 studentów po 150,00 zł na miesiąc, tj. 750,00 PLN za cały semestr.