Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Zdjęcie przedstawia Rynek Miasta Żory

W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach - opis PL

Miasto Żory realizuje projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Celem głównym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, prowadzącego do wzrostu znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na zachowanie i udostępnienie (w tym turystyczne) zabytkowego obiektu o znaczeniu ponadregionalnym. Dzięki renowacji Zespołu Pałacowo-Parkowego zwiększy się liczba osób odwiedzających zabytek, a tym samym świadomość mieszkańców regionu o jego historii i dziedzictwie. Ponadto dzięki realizacji przedsięwzięcia powstaną nowe miejsca pracy, co wpłynie na ożywienie gospodarcze regionu.

Głównym założeniem przedmiotowego projektu jest ratowanie niepowtarzalnego obiektu pałacowego wraz z parkiem, który stanowi wyjątkowy przykład architektury pałacowej na terenie Żor i w tej części województwa. Pałac ma szansę stać się jednym z ważnych ośrodków na artystycznej mapie Polski. Jego zaletą jest również architektura, która może stać się wspaniałym tłem dla działań artystycznych, zgrupowań artystów i plenerów, a także spotkań biznesowych.

Projekt obejmuje podjęcie kompleksowych działań polegających na renowacji zabytkowego pałacu z XVII wieku wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i parku. W budynku przewidziano część z wielofunkcyjnymi salami działań artystycznych, część gastronomiczną i część wystawienniczą.

Okres realizacji projektu: 06.08.2019 r. - 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 36 385 115,83 zł

Dofinansowanie: 18 402 987,43 zł

Wkład własny: 17 982 128,40 zł

W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod adresem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

KLAUZULA INFORMACYJNA stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec Beneficjentów w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.


Aktualizacja – 4 sierpnia 2020 r.

We wtorek, 14 lipca uroczyście podpisana została umowa z wybranym w procedurze przetargowej wykonawcą inwestycji, którym zostało konsorcjum firm  ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur, Sp. J z Krakowa oraz Wodpol Sp. z o.o.  z Żywca. Podczas uroczystego podpisania umowy na wykonanie renowacji Pałacu w Baranowicach historię obiektu przybliżył zebranym Jan Delowicz z Muzeum Miejskiego w Żorach. Gmina widząc, że Pałac popada w ruinę odkupiła go i czyniła wieloletnie starania, żeby doszło do jego modernizacji. Był to długi i trudny proces. Dziś dobrnęliśmy do szczęśliwego początku faktycznej renowacji tego obiektu. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli spotkać się znów w pięknie odnowionym Pałacu, a także w sąsiadującym z nim parku. Chcemy w tym miejscu stworzyć centrum rekreacji i wypoczynku dla całego miasta

– powiedział podczas podpisania umowy Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

 


 Aktualizacja – 27 sierpnia 2020 r.

Teren Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach został ogrodzony, aktualnie trwają prace porządkowe związane z rozbiórką i przygotowaniem budynku do renowacji.

 


Aktualizacja – 4 wrześna 2020 r.

Prace przy Pałacu w Baranowicach ruszyły pełną parą!

Pałac w Baranowicach przechodzi prawdziwą rewolucję. Teren wokół budynku został już ogrodzony i zabezpieczony, a wewnątrz trwają roboty rozbiórkowe.

Usunięto już ponad 1000 m3 gruzu, zerwano posadzki, rozebrano drewniane podłogi oraz elementy drewnianych stropów. Rozpoczęto również prace związane z konserwacją i rekonstrukcją zabytkowych polichromii. Efekt z pewnością zadowoli mieszkańców Żor oraz całego regionu.

Przypomnijmy, że na renowację Pałacu w Baranowicach Miasto Żory pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości aż 13 153 015,14 zł. Pałac zostanie odrestaurowany od fundamentów aż po dach, przy zachowaniu jego pierwotnego układu architektonicznego. Inwestycja pozwoli na uratowanie przed zniszczeniem niepowtarzalnego obiektu, stanowiącego wyjątkowy przykład architektury pałacowej na terenie Żor i tej części województwa śląskiego.

Projekt pn. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Aktualizacja – 17 listopada 2020 r.

Tempo prac w Pałacu w Baranowicach robi wrażanie. Choć roboty trwają głównie wewnątrz budynku, przez co na widoczne efekty przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale jedno jest pewne – po renowacji Pałac zachwyci każdego!

Ważnym etapem prac jest renowacja zabytkowych polichromii, które częściowo zostały zabezpieczone, a poszczególne elementy zdemontowane i przekazane pracowni konserwatorskiej. Tam będą przeniesione na nowe podłoże, aby w odpowiednim czasie na powrót ozdobić stropy Pałacu.

W budynku wykonano także roboty rozbiórkowe drewnianych podłóg, elementów drewnianych stropów, elementów ścian oraz fragmentów podłóg betonowych. Rozebrano zabytkowe kafle pod konstrukcję windy i skuto tynki wewnętrzne. Wykuto nowe otwory w ścianach, a także zamontowano naproża nad nowymi przebiciami i otworami drzwiowymi wewnątrz Pałacu.  Ponadto rozebrano elementy posadzek i drewnianych stropów. Wzmocniono ściany za pomocą ściągów stalowych i tymczasowych oraz poprzez kotwienie. Wykonano wieńce żelbetowe w ścianach dla podparcia nowych stropów. Uzupełniono ubytki w ścianach oraz przemurowano i wyczyszczono przewody kominowe. Z budynku usunięto też gruz, który został już wywieziony. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem stropów żelbetowych oraz odwodnieniem drogi pożarowej.

Na projekt pn. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” Żory otrzymały dofinansowanie w wysokości 13 153 015,14 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Aktualizacja – 3 lutego 2021 r.

Historyczne wnętrza znów będą zachwycały!

Choć na pierwszy rzut oka zmieniło się niewiele, to Pałac w Baranowicach z każdym dniem jest bliżej odzyskania dawnej świetności! Podczas prac wewnątrz budynku, prowadzonych przez konsorcjum firm  ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur, Sp. J z Krakowa oraz Wodpol Sp. z o.o.  z Żywca, odkrytych zostało wiele pięknych detali, które sprawią, że po zakończeniu renowacji Pałac zachwyci odwiedzających.

Przypomnijmy, że kompleksowa renowacja zabytkowego pałacu z XVII wieku rozpoczęła się w lipcu minionego roku. Możliwa jest dzięki pozyskaniu przez Miasta Żory ponad 13 milionów złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „W trosce o śląskie dziedzictwo - renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach”.

Prace rozpoczęły się od robót rozbiórkowych – zdemontowano drewniane podłogi i stropy, a także  pokrycie dachu, kominy, elementy ścian oraz fragmenty betonowych podłóg. Skuto także wewnętrzne tynki oraz starannie usunięto i zabezpieczono historyczne płytki ceramiczne, których część zostanie wkomponowana w nowe wnętrza. Wykute zostały nowe otwory w ścianach, a także zamontowano wzmocnienia nad nowymi przebiciami i otworami drzwiowymi wewnątrz Pałacu.

Niestety podczas prac okazało się, że stan techniczny budynku jest gorszy niż można było wcześniej sądzić - znacznemu zniszczeniu uległy drewniane stropy, co niekorzystnie wpływało na konstrukcję całego budynku. Dlatego też decyzją nadzoru branży konstrukcyjnej oraz za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zadecydowano o zamianie stropów drewnianych na żelbetowe w systemie Rectolight. Ze względu na osłabienie konstrukcji cały budynek na czas remontu wymagał także spięcia ankrami, aby wzmocnić pękające ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne i ustabilizować całą konstrukcję.

Obecnie w poszczególnych pomieszczeniach trwa wymiana stropów. Uzupełniane są też ubytki w ścianach, a część z nich dodatkowo wzmocniono przez wstawienie wieńców żelbetowych. Ponadto miejsca, gdzie ściany były mocno popękane są przemurowywane. 

Choć ogólny stan budynku nie był najlepszy, to Pałac w Baranowicach skrywał także wiele miłych niespodzianek. – Podczas prac na ścianach wewnętrznych oraz stropach odkryliśmy wiele fragmentów pięknych, zabytkowych polichromii. Część z nich ukrytych było pod kolejnymi warstwami farby, a inne odnaleźliśmy na przykład na ściankach, które schowane były za innymi, domurowanymi później ścianami wewnętrznymi. Prace nie były łatwe, bo na przykład musieliśmy wyburzyć niestabilną ścianę wewnętrzną, by odsłonić i zachować cenne zdobienia. Wierzymy jednak, że efekty wynagrodzą te trudy - mówi Julia Mazur z firmy ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych.

Te polichromie, które mogły pozostać w swojej oryginalnej lokalizacji, zostały profesjonalnie zabezpieczone, natomiast inne elementy zostały w odpowiedni sposób zdemontowane i przekazane do pracowni konserwatorskiej. Tam są przenoszone na nowe podłoże, aby w odpowiednim czasie na powrót ozdobić wnętrza Pałacu. – Zależy nam na maksymalnym zachowania wartości zabytkowej Pałacu i wyeksponowaniu historycznych warstw malarskich w największym możliwym zakresie. Odkryte przez nas zachowane pozostałości warstw malarskich dają wyobrażenie o tym, jaki charakter miał wystrój wnętrz pałacu. Zastosowano w nim popularne pod koniec XIX i w początkach XX wieku szablony, które wówczas rozpowszechnione były przez liczne wydawnictwa. Dzięki tej wiedzy możliwa będzie rekonstrukcja wystroju wnętrz możliwie bliska oryginałowi – dodaje Julia Mazur.

Fachowcy z krakowskiej firmy ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych podkreślają, że Zespół Parkowo-Pałacowy w Baranowicach to miejsce z ogromnym potencjałem. – Choć może teraz jeszcze tego nie widać, zwłaszcza patrząc na budynek z zewnątrz, to Pałac w Baranowicach już niebawem będzie obiektem, który zdecydowanie warto będzie odwiedzić. Wnętrza będą nawiązywały do historii tego miejsca i zachwycały, a w połączeniu z parkiem, który również przejdzie renowację powstanie wspaniała przestrzeń służąca mieszkańcom – podkreśla Julia Mazur.

Chcąc w jak największym stopniu nawiązać do historycznego wyglądu obiektu, wykonawcy zwracają się z prośbą do mieszkańców Żor, którzy np. uczyli się w budynku baranowickiego Pałacu, gdy mieściła się tam szkoła. Jeśli posiadają Państwo w swoich zbiorach zdjęcia, na których widać wnętrza Pałacu albo budynek z zewnątrz, to bardzo prosimy o ich przesłanie na adres bpks@um.zory.pl lub dostarczenie do Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory, tel. 32 43 48 295. Szczególnie cenne będą zdjęcia przedstawiające klatkę schodową i znajdującą się w niej balustradę.

Projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości aż 13 153 015,14 zł.


Galeria zdjęć, prezentujących obecny stan Pałacu w Baranowicach wewnątrz, z zewnątrz oraz zabytkowe polichromie


Aktualizacja – 7 kwietnia 2021 r.

Historyczne skarby odkryte podczas prac przy baranowickim pałacu

Stare monety, zabytkowe kafle oraz fragmenty naczyń, butelek i innych przedmiotów codziennego użytku – to cenne znaleziska odkryte podczas prac archeologicznych prowadzonych w ramach kompleksowej renowacji Zespołu Parkowo – Pałacowego w Baranowicach.

Pałac w Baranowicach z każdym dniem zbliża się do nowego otwarcia i wejścia w XXI wiek. Tworząc piękne, odrestaurowane przestrzenie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy Żor, nie zapominamy również o historii tego niezwykłego obiektu.

W pierwszej części prac badawczych, wykonano dwa wykopy sondażowe w sąsiedztwie budynku pałacu. Następnie badania prowadzono też w związku z budową drogi przeciwpożarowej wokół budynku oraz z rozbiórką części posadzek w pałacu - wybrano i dokładnie przeanalizowano materiał z wnętrz. Podczas samej rozbiórki posadzek odkryto ciekawe fragmenty kafli, pochodzących ze schyłku XVI wieku. - Jak pokazują nasze dotychczasowe badania, pałacu w Żorach Baranowicach raczej nie wzniesiono w miejscu starszego, średniowiecznego założenia, a takie informacje się pojawiały. Nie zmienia to faktu, że otoczenie i wnętrza tej rezydencji to czysta magia, rodem z najlepszych opowieści rycerskich – mówi Radosław Zdaniewicz z Górnośląskiej Pracowni Archeologicznej, prowadzącej prace archeologiczne na terenie baranowickiego pałacu.

W wykopach udało się odnaleźć wiele ciekawych przedmiotów. – Są to głównie przedmioty codziennego użytku sprzed wieków. Znaleźliśmy na przykład zdobiony widelec i fragmenty pięknej butelki, w której prawdopodobnie właściciele sprowadzali wodę zdrojową z dzisiejszej Kudowy-Zdroju. Są też fragmenty przeróżnych naczyń – od prostych, które mogły służyć na przykład do przechowywania żywności lub dla służby, po doskonale wykonane i bogato zdobione, z których korzystali zapewne zamożni właściciele rezydencji. Cennym znaleziskiem są też nowożytne monety – opowiada Radosław Zdaniewicz. – Podczas prac znaleziono też drewniane pale wbite w ziemię, które wskazują, że w sąsiedztwie pałacu teren był podmokły i konieczne było jego wzmacnianie i regulacja przed rozbudową pałacu. Badania dendrochronologiczne wykonane z próbki pobranej jednego z nich wskazały na datę ścięcia drzewa, wykorzystanego do palowania - 1787 r. - dodaje.

Warto podkreślić, że podczas całych prac przy renowacji Zespołu Parkowo-Pałacowego sprawowany jest nadzór konserwatorski. Oznacza to, że ciągle jeszcze możliwe jest odkrycie kolejnych historycznych skarbów.

Przypomnijmy, że kompleksowa renowacja zabytkowego pałacu z XVII wieku rozpoczęła się w lipcu minionego roku i cały czas trwają prace prowadzone przez konsorcjum firm  ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur, Sp. J z Krakowa oraz Wodpol Sp. z o.o.  z Żywca. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości aż 13 153 015,14 zł w ramach projektu pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zestaw logotypów, składający się ze znaków: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Unii Europejskiej.


Galeria zdjęć, prezentujących obiekty zabytkowe wykopane na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach a opisane w tekście.


Aktualizacja – 14 września 2021 r.

Zabytkowy pałac w Baranowicach zmienia swoje oblicze

Baranowicki pałac pięknieje, a efekty prac widać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Odnowione zabytkowe wnętrza już teraz robią wrażenie, a finalny efekt zachwyci każdego, kto zechce odwiedzić to miejsce.

Przypomnijmy, że Gmina Miejska Żory realizuje projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za wykonanie odpowiedzialne jest konsorcjum firm ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur, Sp. J z Krakowa oraz Wodpol Sp. z o.o.  z Żywca. Zaawansowane prace prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków zmienią pałac w obiekt pełen możliwości.  W budynku znajdzie się miejsce na wystawy, imprezy kulturalne i inne działania artystyczne, a także na spotkania biznesowe, a okalający go park ma stać się miejscem spacerów i wydarzeń plenerowych.

Obecnie trwają prace murarskie i żelbetowe na poziomie piętra i poddasza, zakończono montaż nadproży nad przebiciami i otworami drzwiowymi. Otwory okienne zostały znormalizowane do odpowiednich wymiarów. Wykonano wzmocnienia ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz elewacji za pomocą spiralnych prętów ze stali nierdzewnej i specjalnych zapraw oraz wykonano szkielet z profili stalowych ocynkowanych dla ścianek działowych na parterze i poddaszu. Elewacja pałacu wymagała wielu zabiegów m.in. skuwania, piaskowania, czyszczenia, uzupełnienia ubytków, a miejscami pogrubienia tynków. Konieczne było również odtworzenie gzymsów poprzez nakładanie poszczególnych warstw, aż do uzyskania należytych wymiarów oraz wykonanie nowych gzymsów w miejscach ich całkowitych uszkodzeń lub braków. Zakończono już wymianę więźby dachowej, obecnie trwają prace związane z pokryciem dachu dachówką ceramiczną, montowane są rynny i rozdrabniacze śniegu. Wykonywane są prace montażowe dla umożliwienia poszerzenia przejścia w kierunku windy dla osób z niepełnosprawnościami. Trwa montaż instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji oraz klimatyzacji, a także prace montażowe instalacji elektrycznej i niskoprądowej.

Zakończono badania architektoniczne elewacji oraz wnętrz budynku, a także usuwanie warstw tynku. Ściągnięto wzory profili gzymsów i według wzornika wykonywany jest gzyms okopowy. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaakceptował w całości projekty balustrady klatki schodowej oraz projekty kominków. Wnętrza budynku będą zaaranżowane tak, aby zachować stylistykę zabytkowych polichromii, odkrytych podczas wcześniejszych prac. Na ścianach i sufitach pałacu będą wykonywane szkice polichromii według wzorników secesyjnych.

Projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości aż 13 153 015,14 zł. Koniec prac planowany jest na 31 sierpnia 2022 r.

 

Galeria zdjęć prezentujących obiekt Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach


Aktualizacja – 13 stycznia 2022 r.

Kolejne zmiany w Pałacu w Baranowicach! Prace idą pełną parą

Jeszcze w tym roku będziemy mogli podziwiać efekty prac renowacyjnych w Pałacu w Baranowicach! Już teraz zmiany widoczne są na pierwszy rzut oka - spod rusztowań wyłania się piękna, nowa elewacja. W środku budynek przechodzi prawdziwą rewolucję i choć pozostało jeszcze sporo do zrobienia, to już teraz pomieszczenia robią ogromne wrażenie i wyglądem coraz bardziej przypominają pałacowe wnętrza.

Przypomnijmy, że Gmina Miejska Żory realizuje projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur, Sp. J z Krakowa oraz Wodpol Sp. z o.o. z Żywca.

Wewnątrz pałacu w ostatnim czasie wzmocniono i przemurowano ściany na poddaszu, a także wzmocniono je za pomocą spiralnych prętów ze stali nierdzewnej i odpowiednich zapraw. Na parterze, drugim piętrze i poddaszu wykonano szkielet z profili stalowych ocynkowanych dla ścianek działowych. Znormalizowano otwory okienne poprzez domurowanie i przemurowanie popękanych łukowych sklepień okiennych. Wykonano montaż dodatkowych nadproży nad  otworami drzwiowymi w ścianach wewnętrznych, pod istniejącymi nadprożami łukowymi z cegły, z dopasowaniem do wysokości zaprojektowanych drzwi. Docieplono ściany wnęk podokiennych za pomocą bloczków izolacyjnych. Otynkowano także część ścian na pierwszym i drugim piętrze.

Zamontowano również stalowe elementy konstrukcyjne dla schodów z drugiego piętra na poddasze. Na parterze wykonano żelbetowy filar przy klatce schodowej wraz z konstrukcją, niezbędną do stworzenia przejścia w kierunku windy dla osób z niepełnosprawnościami. Trwa montaż ścianek działowych, a na elewacji zachodniej montowane są okna. Na ukończeniu są też prace związane z izolacją ścian fundamentowych. Aktualnie wykonywane są instalacje elektryczne  oraz trwa montaż przewodów wentylacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji co.

Prace na zewnątrz budynku to wzmocnienie ścian za pomocą spiralnych prętów ze stali nierdzewnej i zapraw, a także skuwanie, piaskowanie, mycie i czyszczenie, impregnacja, hydrofobizacja, uzupełnienie ubytków i miejscowe pogrubienie tynków elewacji. By odtworzyć gzymsy, nakładano poszczególne warstwy, aż do uzyskania odpowiednich wymiarów. Wykonano też nowe gzymsy w miejscach, gdzie ich brakowało. Na poziomie poddasza, pierwszego i drugiego pietra otynkowano kominy oraz ściany. Ponadto zdemontowano balkony na elewacji południowej, które ze względu na zły stan techniczny nie nadawały się do remontu.

Zakończyły się już prace na dachu pałacu, który został pokryty dachówką ceramiczną.  Zamontowano też rynny, rozdrabniacze śniegu oraz zakończono obróbki blacharskie. Opracowano już także dokumentację z badań architektonicznych, która zostanie przekazana do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Trwają roboty tynkarskie na elewacjach budynku z odtworzeniami elementów detalu architektonicznego. Zaplanowano wykonanie aranżacji polichromii  na ścianach pomieszczeń w nawiązaniu do istniejącego udokumentowanego wystroju. Wykonano konserwacje pozostałości polichromii oraz przystąpiono do wykonania wypraw tynkarskich pod polichromię wewnątrz pomieszczeń.

Projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego
w Żorach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości aż 13 153 015,14 zł. Koniec prac planowany jest na 31 sierpnia 2022 r.

 

Galeria zdjęć prezentujących obecny stan Pałacu w Baranowicach wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu


Aktualizacja – 22 sierpnia 2022 r.

Pałac oraz park w Baranowicach zmienią się nie do poznania

Po renowacji Zespół Pałacowo-Parkowy w Baranowicach stanie się prawdziwą perełką na mapie naszego regionu. Wielkie zmiany przechodzi nie tylko sam budynek pałacu, ale również ogromny teren wokół niego, który zostanie przekształcony w przyjazną i atrakcyjną przestrzeń, idealnie nadającą się do spacerów i relaksu.

Obecnie w Pałacu w Baranowicach trwają roboty wykończeniowe oraz konserwatorskie, a także malowanie elewacji oraz montaż instalacji wewnętrznych. Do wykonania pozostały jeszcze parkiety, a także montaż stolarki drzwiowej, oświetlenia, schodów wewnętrznych i balustrad oraz biały montaż i pozostałe roboty wykończeniowe.

Rozstrzygnięto już przetarg na rewitalizację przypałacowego parku, który wygrała firma HLS System z Żor. Obecnie park o powierzchni ponad 8 ha  porastająkilkudziesięcioletnie drzewa, nadające temu miejscu wyjątkowy charakter. Ścieżki parkowe w dużej mierze porosła jednak zieleń, która w ramach prac zostanie uporządkowana, a w jej miejscu powstaną nowe, oświetlone alejki, urozmaicone mostkami. W ramach inwestycji wartej 6,6 mln zł w przypałacowym parku oraz wokół pałacu powstaną ścieżki spacerowe, na wzór alejek pochodzących z połowy XIX wieku, gdy pałac był własnością rodziny Durantów. Wówczas budynek został przebudowany na styl willi włoskiej, a otaczający go teren przekształcono w rozległy park w stylu angielskim.

W ramach projektu odtworzone zostaną też zabytkowe bramy wjazdowe, a zachowane elementy małej architektury poddane zostaną renowacji. Zabytkowe studnie i poidło zostaną odremontowane, podobnie jak lodownia i komin dawnej kuźni. Na terenie całego parku pojawią się ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Aby przywrócić historyczny układ tego terenu, planowane jest także wyburzenie czterech budynków gospodarczych, wybudowanych w latach 70. XX wieku.

W samym budynku Pałacu znajdzie się miejsce na wystawy, imprezy kulturalne i inne działania artystyczne, a także na spotkania biznesowe i część gastronomiczną, a okalający go park ma stać się miejscem spacerów i wydarzeń plenerowych.

Przypomnijmy, że projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości aż 13 153 015,14 zł.

 

Galeria zdjęć prezentujących obecny stan Pałacu w Baranowicach wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu


Aktualizacja – 28 grudnia 2022 r.

Ogromne zmiany w baranowickim parku oraz zabytkowym pałacu

Otoczenie pałacu w Baranowicach zmienia się na lepsze na naszych oczach! Teren parku przypałacowego został oczyszczony z gruzu i śmieci. Usunięto też krzewy i samosiewy drzew kolidujące ze ścieżkami spacerowymi. Również sam pałac wypiękniał! Efekty prac wykończeniowych już dziś robią ogromne wrażenie.

Niepowtarzalny charakter parku podkreślają zabytkowe bramy wjazdowe, które już wkrótce zostaną poddane rekonstrukcji, by przywrócić obiektowi historyczny wygląd. Wszystkie prace na terenie parku prowadzone są z dbałością o najmniejszy detal, aby ochronić i wyeksponować w całości piękno starodrzewu występującego na jego terenie, a przy tym odzyskać pierwotny kształt parku. Obecnie trwają prace związane z budową ścieżek spacerowych wraz z oświetleniem, a także prace renowacyjne przy obiekcie komina dawnej kuźni i lodowni. Wyburzono już także część budynków gospodarczych, wybudowanych w latach 70. XX wieku.

Okazały park o powierzchni ponad 8 ha, z licznym starodrzewem i pomnikami przyrody, po zakończeniu prac z pewnością przyciągnie osoby poszukujące ucieczki od miejskiego zgiełku. W zrewitalizowanym pałacu i ogrodzie odbywać się będą koncerty oraz multimedialne prezentacje artystyczne. Miłośnicy sztuki będą mogli wziąć udział w plenerach malarskich, fotograficznych, rzeźbiarskich czy florystycznych oraz wielu innych wydarzeniach, które będą się odbywały w tym wyjątkowym miejscu.

Część prac renowacyjnych uległa opóźnieniu z uwagi na występowanie siedlisk gatunków zwierząt chronionych. Na kominie byłej kuźni znajdowało się bocianie gniazdo, które należało zdemontować przed rozpoczęciem prac renowacyjnych. Ze względu na okres lęgowy nie było możliwości przeniesienia gniazda, a co za tym idzie rozpoczęcia robót. Gniazdo zdemontowano pod nadzorem ornitologicznym, po zakończeniu okresu lęgowego. Zostanie ono ponownie ułożone na szczycie komina, gdy tylko zakończą się prace. Zapewni to zachowanie we właściwym stanie ochrony populacji tego gatunku.

W samym pałacu również zaszło wiele zmian. Zniknęły rusztowania, więc możemy już podziwiać efektowną fasadę budynku z licznymi elementami dekoracyjnymi. Powstaje zimowy ogród z widokiem na park, który stanowił będzie część restauracji usytuowanej na parterze. Wewnątrz pałacu zakończono malowanie ścian i sufitów, zamontowano elementy sztukaterii oraz drewniane parapety, a na ścianach w łazienkach pojawiły się płytki. Na poddaszu ułożono dębowy parkiet, a w całym budynku montowane są drzwi i balustrady schodowe. Trwa montaż oświetlenia oraz systemu sygnalizacji pożaru i kamer na elewacji. Wkrótce zostaną zamontowane kurtyny powietrzne, zakończy się montaż oświetlenia i opraw zewnętrznych na elewacji oraz przy wejściach do budynku.

Projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 153 015,14 zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warto dodać, że ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac, Miasto zwróciło się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększenie kwoty dofinansowania i pozyskało dodatkowe środki w wysokości 3 053 170,45 zł!


Galeria zdjęć prezentujących obecny stan Pałacu w Baranowicach wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu, a także otaczającego go parku


Aktualizacja - 2 marca 2023 r.

Pałac w Baranowicach już po odbiorze! Otwarcie obiektu po renowacji coraz bliżej.

We wtorek, 28 lutego odbył się uroczysty odbiór kończący prace w baranowickim Pałacu po kompleksowym remoncie. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta z Prezydentem Waldemarem Sochą na czele, radni Rady Miasta Żory, przedstawiciele Rady Dzielnicy Baranowice, pracownicy Urzędu Miasta Żory oraz przedstawiciele wykonawców inwestycji - firm ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur, Sp. J z Krakowa oraz Wodpol Sp. z o.o. z Żywca.

Renowacja Pałacu w Baranowicach to największa żorska inwestycja ostatnich lat. Zabytek w ciągu niespełna trzech lat zmienił się nie do poznania. Teraz jest ozdobą dzielnicy Baranowice oraz całego miasta! Wspaniałe wnętrza, w których zachowano historyczny wygląd, prezentują się wyjątkowo z uwagi na polichromie, które zostały pieczołowicie odwzorowane według fragmentów zachowanych na ścianach budynku. Zarówno w środku jak i na zewnątrz pałacu możemy podziwiać wiele elementów dekoracyjnych.

    - Polichromie, które znajdują się na ścianach zachowały się w części pałacu i zostały odtworzone ze szczątkowych elementów, do których dopisaliśmy sobie pewną historię. Część polichromii, która została ściągnięta ze ścian będzie zaprezentowana podczas wystawy po otwarciu pałacu – mówi Ewa Pańczyk – Miejski Konserwator Zabytków.

Remont budynku został już zakończony, jednak zanim Pałac będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, musi zostać jeszcze wyposażony, a w otaczającym go parku muszą zakończyć się prace renowacyjne. Otwarcie pałacu planowane jest jesienią.

Warto wspomnieć, że Miasto Żory pozyskało dodatkowe dofinansowanie w kwocie 3 053 170,45 zł w ramach projektu pn. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo- Pałacowego w Żorach”. Aktualnie dofinansowanie wynosi aż 16 206 185,59 zł, a całkowita wartość projektu wynosi 29 583 464,89 zł.

Galeria zdjęć prezentujących obecny stan Pałacu w Baranowicach wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu, a także otaczającego go parku


Aktualizacja - 4 kwietnia 2023 r.

Park w Baranowicach tej wiosny rozkwitnie w wyjątkowym stylu

Wielkie zmiany w baranowickim parku! Komin dawnej kuźni, na którego szczycie znajduje się okazałe bocianie gniazdo, jest już gotowy. Dzięki temu, że prace nad renowacją komina zakończyły się jeszcze zimą, udało się ułożyć na nim gniazdo przed powrotem jego właścicieli z ciepłych krajów. Kończy się również remont zabytkowej lodowni.

W parku przypałacowym wiele się dzieje! Teren został już uprzątnięty i wyrównany. Trwa utwardzanie alejek oraz układanie kostki granitowej. Odtwarzane są zabytkowe bramy wjazdowe. Ścieżki spacerowe wkrótce zostaną wysypane grysem granitowym. Pojawią się również nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury. Już niedługo, gdy park się zazieleni, w pełni ukaże swoje piękne oblicze.

Przypomnijmy, że w ramach projektu pn. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo - Pałacowego w Żorach” Miasto Żory pozyskało dofinansowanie w wysokości aż 16 206 185,59 zł, a całkowita wartość projektu wynosi 29 583 464,89 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji projektu został wydłużony do 30 września 2023 roku.

Galeria zdjęć parku przypałacowego oraz Pałacu w Baranowicach


Aktualizacja - 23 października 2023 r.

Pałac w Baranowicach oficjalnie otwarty! Zachwycił tłumy odwiedzających

Za nami oficjalne otwarcie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach! Na uroczystości zjawiło się mnóstwo ludzi, którzy mogli podziwiać zupełnie odmienione miejsce. Przeprowadzone zostały kompleksowe działania, polegające na renowacji pochodzącego z XVII wieku Pałacu oraz zagospodarowaniu jego otoczenia i znajdującego się przy nim parku w stylu angielskim, z licznymi starymi drzewami i pomnikami przyrody.

Data 21 pażdziernika 2023 r. na stałe już zapisze się w historii Żor. W uroczystym otwarciu Pałacu Baranowice wzięli udział m.in. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Jacek Świerkocki - radny wojewódzki  Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Daniel Wawrzyczek - Zastępca Prezydenta Miasta Żory, Kazimierz Dajka - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Piotr Huzarewicz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Kamil Owczarek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Małgorzata Dudek – Sekretarz gminy Świerklany, Anna Szelka – Sekretarz Miasta, radni, Dariusz Domański – Śląski Wicekurator Oświaty, Ireneusz Komorowski - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, prof. dr Aleksander Ostenda – rektor Akademii Śląskiej, Stanisław Ratajczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, Joanna Fudali – Kierownik Pałacu w Baranowicach, przedstawiciele służb mundurowych, miejskich instytucji i spółek, stowarzyszeń i organizacji działających w Żorach, a także przedstawiciele firm, które przyczyniły się do kompleksowego remontu Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach.

W ramach części oficjalnej Jan Delowicz - historyk z Muzeum Miejskiego w Żorach, autor książki „Pałac w Baranowicach" przekazał w depozyt na wystawę niemieckojęzyczną książkę pt. “Droben im berg” autorstwa Hansa Huberta von Duranta, bratanka baranowickiego pana, Hansa von Duranta, wydaną w 1958 roku, która posiada oryginalny exlibris – czyli znak własnościowy - wskazujący na to, że pochodzi ze zbiorów własnych autora. W imieniu Charlesa von Duranta, Jan Delowicz przekazał także Muzeum Miejskiemu w Żorach dwa dzieła: obraz olejny autorstwa Elsy von Durant namalowany ok. 1930 roku oraz akwafortę - portret Elsy von Durant, stworzony przez jej córkę Elly. Obrazy za zgodą Lucjana Buchalika - Dyrektora Muzeum Miejskiego w Żorach zostały wywieszone wewnątrz Pałacu.

Następnie Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory wraz z Kamilem Owczarkiem – Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Żory oraz Stanisławem Ratajczykiem – Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali oficjalnego otwarcia Pałacu.

Po oficjalnym otwarciu gości zaproszono na zwiedzenia Pałacu w towarzystwie Damiana Halmera, który jest autorem wystawy stałej dostępnej na parterze Pałacu i prezentującej jego historię oraz wystawy czasowej dostępnej na poddaszu i poświęconej remontowi tego budynku. Po zwiedzaniu, w Parku odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Kulturalnych Prezydenta Miasta Żory a po niej występy artystyczne, w tym koncert laureata Fryderyków – Michała Barańskiego, występ Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowicach, pokaz mody wiktoriańskiej Madame Chantberry i koncert zespołu Lotharsi

Otwarciu towarzyszyło równolegle wiele atrakcji dla mieszkańców i przybyłych gości. Mowa o prezentacji ptaków drapieżnych z elementami swobodnych lotów, którą prowadziła Grupa RABIEC. Można było wybrać się na spacer po parku w towarzystwie przyrodnika dr Waldemara Szendery  lub zwiedzić park podczas przejażdżki bryczką. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w sportach i tańcach epoki wiktoriańskiej, w których tajniki wprowadziła firma Madame Chantberry oraz Klub Miłośników Sportów Wiktoriańskich. Przygotowano również takie gry jak: boule, badminton, krokiet, serso czy łapanie rybek. Ponadto odbywały się zajęcia artystyczne oraz regionalne.

Wewnątrz Pałacu dla przybyłych gości przygotowano szereg pokazowych zajęć: florystycznych, krawieckich, malarskich, rzeźbiarskich i druku 3D. Można było również zobaczyć wystawę strojów historycznych przygotowaną przez wykładowców i studentów Akademii Śląskiej a także wziąć udział w spotkaniu autorskim i promocji książki Jana Delowicza pt. „Pałac w Baranowicach”.

Dzień później na terenie Pałacu odbył się „Wieczór z Białą Damą”, w którym uczestniczyło ponad 250 osób. To kontynuacja wspaniałej tradycji „Białych wieczorów” organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, czyli plenerowych kolacji z towarzyszeniem doskonałej muzyki. W ramach wydarzenia odbył się występ kwartetu smyczkowego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, Mai Czyż i Pawła Gwoździa, Zespołu Take Trio oraz Barbary Brody - Malon z zespołem, a takze konkurs na najlepszą stylizację Białej Damy.

Galeria zdjęć Pałacu w Baranowicach oraz Parku Przypałacowego